Відбувся ІV (ІІІ) (фінальний) етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Невмирущий дух поета, як і раніше,

витає над рідною Україною,

невмовкаючи роздається його віще слово

 і сіє на народній ниві живе насіння оновлення

Павло Грабовський

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року  №571, листа Міністерства освіти і науки України від 05.12.2016 року  №1/9-640 «Про проведення фінального етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 16.01.2017 №03-ОД «Про підсумки проведення ІІІ (ІІ) (обласного) етапу VІІ Міжнародного  мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», з метою вшанування творчої спадщини Тараса Шевченка, виявлення майбутньої плеяди митців художнього слова, виховання у молодого покоління поваги до державної мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні.

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації спільно з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів та Науково-методичним центром української мови та літератури організували та провели ІV (ІІІ) (фінальний) етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбувся 04 лютого 2017 року на базі Одеської спеціалізованої  школи №117 І-ІІІ ступенів (директор Стаценко Н.В.).

Переможці ІІІ (ІІ) (обласного) етапу, які посіли І та ІІ місця і стали учасниками фінального етапу. Саме  27_ переможців (учні 5-11 класів, учні ПТНЗ та студенти ВНЗ І-ІV рівнів акредитації)  представляли Одеський регіон.

О 9.00 годині відкрив фінальний етап Конкурсу уповноважений представник Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Дроздовський Дмитро Ігорович, кандидат філологічних наук, докторант Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України, доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головний редактор журналу «Всесвіт», член Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка при Президентові України, заслужений працівник культури України, який  доставив конкурсні завдання до Одеського регіону. Ознайомивши із завданнями Конкурсу уповноважений представник з ученицею 5 класу Нерубайського НВК «школа-гімназія» Біляївської районної ради пішли ксерокопіювати завдання.

До слова був запрошений голова Одеської обласної організації Національної спілки письменників України, кандидат філологічних наук, доцент    кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова, відмінник освіти України - Дмитрієв Сергій Вікторович.

Виконання письмових конкурсних завдань учасниками розпочалося о 10.00.

Учні 5-7 класів працювали над завданнями 2 астрономічні години, учні 8-9  класів – 3 астрономічні години, учні 10-11 класів загальноосвітніх та  професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних – 4 астрономічні години.

Для кожної вікової категорії були завдання творчі, цікаві, на знання життєвої і творчої спадщини Тараса Шевченка, пов’язані із сьогоденням.

- 5 клас - текст-розповідь «Слово Тараса – України гордість і окраса». У  роботі використати засоби художньої виразності (епітети, порівняння); прості речення, ускладнені вставними словами, однорідними членами з узагальнювальним словом. 

- 6 клас - записати власний виступ перед учнівською аудиторією на тему «Моя перша зустріч із творами Тараса Шевченка». У виступі використати однорідні підмети, однорідні присудки, речення зі вставними словами, звертання.

- 7 клас - твір або есе «Тарас Шевченко — поет нації». У  роботі використати дієслова різних способів, дієприкметникові та дієприслівникові звороти. У канву твору/есе вплести художні засоби, цитати із вивчених або відомих поезій Т. Шевченка.

- 8 клас - у поезії «Чужомовним киянам присвячую» сучасної письменниці Анни Багряної  ліричний герой запитує: «Хто ж вас виплекав, діти? Та чийого ж ви роду, що навчились губити рідне слово для моди?» спростувати або довести думку письменниці про те, що через 25 років Незалежності української мови стало менше у публічному просторі, на телебаченні тощо. У  роботі використати такі мовні засоби: однорідні члени речення з узагальнювальними словами,  різні види присудків, прості односкладні речення.

- 9 клас - твір-роздум «Поезія Шевченка – це душа народу». У роботі використати приклади з суспільно-політичного життя та вивчених творів Кобзаря. Дібрати епіграф. У твір увести неповні речення, складносурядні та складнопідрядні речення, художні засоби виразності.

- 10 клас - твір-роздум або есе «Золото душі Тараса Шевченка». Свої думки проілюструвати цитатами із творів Т. Шевченка. Використати неповні речення, складнопідрядні речення з допустовими й наслідковими підрядними частинами. Епіграфом для творчої роботи обрати поетичні рядки Т.Шевченка. 

  - 11 клас -  твір (обравши одну з жанрових форм – есе, поезію в прозі, ліричну сповідь чи ліричний етюд) «Шевченкові уроки як невичерпне джерело напуття в самостійній дорозі життя». Розкрити значення Кобзаря для кожного з нас через призму сьогодення та власних почуттів. У роботі використати цікаві перифрази, одиничні та поширені відокремлені означення, складні речення з різними видами зв’язку.

- ПТНЗ - твір-роздум «Наш єси поет. А ми народ твій». У роботі використати  прості ускладнені речення та різні типи складних речень. У текст твору ввести цитати з поезії Т. Шевченка.

- ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (гуманітарних спеціальностей) - стаття дискусійного характеру «Світова велич Тараса Шевченка».  У тексті використати   риторичні фігури, вставні конструкції, складні речення різних видів.

- Для студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації (гуманітарних спеціальностей) -  есе «Художні світи Шекспіра і Шевченка: точки перетину». У тексті есе використати метафори, порівняння, художнє перебільшення (гіперболу). Використати односкладні речення, речення зі звертаннями, вставними конструкціями та відокремленими членами.

- Для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (негуманітарних спеціальностей) - твір-роздум «Велике щастя бути вільним чоловіком». У роботі використати риторичні фігури, відокремлені члени речення, суспільно-політичну лексику. Навести цитати із Шевченкових творів.

- Для студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації (негуманітарних спеціальностей) - стаття в публіцистичному стилі «Багатогранна єдність художнього світу Тараса Шевченка». У роботі використати риторичні фігури, вставні конструкції, суспільно-політичну лексику.

Після написання о 14.00 усі конкурсні роботи були запаковані у конверти для відвезення уповноваженим представником. 

 Відбулося урочисте нагородження переможців  ІІІ (ІІ) етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, заступником директора з науково-методичної та навчальної роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів  Задорожною Любовю Кирилівною дипломами Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Святковий концерт.

Подобається