Підготовка вчителя до реалізації Концепції “Нова українська школа” в науково-педагогічному проекті “Інтелект України”

8 січ. 2018
3-5 січня на базі Харківської гімназії № 169 Харківської міської ради Харківської області відбувся науково-практичний семінар з підготовки вчителів до реалізації Концепції “Нова українська школа” в науково-педагогічному проекті “Інтелект України”. Організатори семінару — ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” та Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди.

Семінар проводився з метою підготовки викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти й учителів-коучів до проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів 1-х класів науково-педагогічного проекту “Інтелект України” для реалізації Концепції “Нова українська школа”. У заході взяли участь менеджери, викладачі та методисти закладів післядипломної педагогічної освіти; співробітники ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” МОН України, ХНПУ імені Г.С.Сковороди, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМП України (м.Харків); члени творчих авторських колективів, учителі-методисти Проекту; педагогічні працівники Харківської гімназії № 169.Одеська область була представлена педагогами, які реалізують в своїх освітніх закладах науково-педагогічний проект “Інтелект України” (Бардук Ю.В., заступник директора з НВР, вчитель 3-го проектного класу “Інтелект України” та Прокопенко Г.О., вчитель 1-го проектного класу “Інтелект Україна” Одеського НВК №13 “ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія” Одеської міської ради Одеської області, Кривенко Н.І., директор Одеської спеціалізованої школи І ст. № 119 з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області) та викладачами Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (Шатайло Н.В. та Гриньова М.В., методисти кафедри суспільно-гуманітарної освіти).З привітальними словами до учасників семінару звернулися Кириленко С.В., науковий консультант Проекту, к.пед.н., начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, Кіян О.І., координатор Проекту, завідувач сектору експерементальної педагогіки відділу інноваційної діяльності та дослідно-експерементальної роботи ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, Гавриш І.В., науковий керівник Проекту, професор ХНПУ імені Г.С.Сковороди, д.пед.н. та Щербаков О.Ф., директор Харківської гімназії № 169, здобувач кафедри “Менеджмент освіти” ЦІППО України.Теоретичний модуль семінару розпочався з виступу Бех І.Д., директора Інституту проблем виховання НАУП України, д.псих.н., професора, дійсного члена НАУП України, в ході якого були розкриті основні засади діяльнісного і компетентнісного підходів та сфери їх застосування в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа”.Гавриш І.В., науковий керівник Проекту, професор ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, д.пед.н. під час серії теоретичних модулів розкрила питання аксіологічних імператив державної політики в галузі освіти та їх реалізації в Концепції “Нова українська школа”, Законі України “Про освіту” та проекті Державного стандарту початкової загальної освіти, теоретико-методологічні та організаційні основи початкової освіти в науково-педагогічному проекті “Інтелект України” та використання інноваційних освітніх технологій в практиці роботи 1-4-х класів Проекту.Булахова Л.М., заступник керівника Проекту з якості освіти, заступник директора з НВР Харківської гімназії № 169, учитель вищої категорії, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу “Початкова школа ХХІ ст.”, провела майстер-клас щодо організації освітнього процесу на уроках “Я пізнаю світ” та лекцію на тему “Особливості початкової математичної освіти в науково-педагогічному проекті “Інтелект України”.Питання гігієнічних та психофізіологічних особливостей впровадження науково-педагогічного проекту “Інтелект України” в першому класі розкрив Даниленко Г.М., керівник медико-психологічної групи Проекту, завідувач кафедри гігієни та соціальної медицини ХНУ ім.В.Н.Каразіна, д.мед.н., професор.Протягом трьох днів з учасниками працювали коучі Проекту, вчителі Харківської гімназії № 169, які в ході майстер-класів та практичних занять опрацювали питання організації освітнього процесу на уроках математики та інтегрованого курсу “Я пізнаю світ”. З групою освітян Одеської, Миколаївської та Херсонської областей працювала Сіденко С.В., вчитель другої категорії, котра ознайомила учасників зі структурою Проектного уроку та опрацювала різні методи та форми роботи, які використовуються в освітньому процесі в 1 класі. Також для учасників були проведені серія майстер-класів щодо реалізації здоров'язберігаючої технології в Проекті (Завалініч Н.В., хореограф проекту, магістр хореографії) та технології формування в суб'єктів освітнього процесу позитивного мислення (Щербакова О.О., психолог групи медико-психологічного супроводу Проекту, старший науковий співробітник Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМП України, к.псих.н.).Семінар став базовою основою для подальшої роботи щодо впровадження курсів підготовки вчителів початкової школи щодо роботи за всеукраїнським наукво-педагогічним проектом “Інтелект України”, які передбачають опанування вчителями теоретико-методологічних, методичних та практичних основ імплементації в практиці роботи початкової школи основних положень компетентнісного підходу в рамках реалізації Концепції “Нова українська школа”.