ІV день тренінгу для тренерів з питань впровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти (ІІ навчальна група)

9 лют. 2018
Педагогіка партнерства розглядається в Новій українській школі одним із ключових компонентів формули успіху. Нова українська школа має стати дружньою до дитини. В ній має панувати повага, довіра, діалог, добровільність, рівність та відповідальність. Водночас вона має бути й дружня до батьків, основуючи взаємини між вчителем та батьками на співпраці та взаєморозумінні. В Новій українській школі учитель має бути для учня другом, а батьки – залучені до побудови освітньої траєкторії дитини.

Саме тому одним із практичних модулів, який мають опрацювати вчителі майбутніх перших класів, присвячений розгляду основних аспектів педагогіки партнерства та вимог до педагогічної етики вчителів в контексті демократизації освітнього процесу. В ході ІV навчального дня майбутні тренери Нової української школи ознайомилися із основними засадами педагогіки партнерства, практично опрацювавши такі міні-модулі:

-         «Педагогіка партнерства: сутність, основні зміни» (формування спільних демократичних цінностей, нові ролі вчителя з огляду на демократизацію освітнього процесу, залучення батьків до освітнього процесу);

-         «Організація ефективного і безпечного освітнього середовища».

З учасниками працювали тренери: Лєскова А.А., викладач кафедри психолого-педагогічної та колекційної освіти ООІУВ, Кравець Н.Ю., завідувач НМЛ дошкільної та початкової освіти кафедри психолого-педагогічної та колекційної освіти, Гриньова М.В., методист кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ.

Тренери акцентували увагу учасників на тому, що сутність педагогіки партнерства полягає в демократичному та гуманному ставленні до дитини, забезпеченні її права на вибір, на власну гідність, на повагу, права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити вчитель. Стосунки партнерства складаються там, де діти і дорослі об’єднані спільними поглядами і прагненнями. І нові ролі вчителя з огляду на демократизацію освітнього процесу потребують розвитку професійної компетентності. Вчителі були ознайомлені з навчально-методичним ресурсом швейцарсько-українського проекту DOCCU «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», зокрема з І томом із серії ОДГ/ОПЛ, матеріали якого можуть бути використані вчителем задля ознайомлення з демократичними засадами умов навчання та виховання, керівництва навчальним процесом і вибору форм навчання, оцінювання досягнень учнів та ін..

Основним меседжем дня стало утвердження думки, що важливим кроком до формування нового змісту освіти є чітке бачення результатів педагогічного партнерства «учень-вчитель», «вчитель-батьки» а також усвідомленню того, що батьки, діти та вчителі – одне ціле. І цінності, що зазначені в Концепції Нової української школи,  мають стати дороговказом на шляху розбудови школи, дружньої до дитини.