V день тренінгу для тренерів з питань впровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти (ІІ навчальна група)

11 лют. 2018
Важливість педагогічних інновацій початкової ланки Нової української школи обумовлена кількома аспектами, зокрема можливістю встановлення рівноправних партнерських стосунків між учителем і учнем, організацією в процесі навчання продуктивної співпраці тих, хто навчається, орієнтацією навчання на результат і набуття учнями найважливіших компетентностей, можливістю практичної реалізації діяльнісного, особистісно-зорієнтовного та компетентнісного підходів до навчання.

І багаторічний досвід учителів з опанування інноваційних педагогічних технологій переконливо свідчить, що вчителі, які  використовуватимуть їх у межах реалізації нових стандартів початкової загальної освіти, потребують спеціальної підготовки та значної підтримки з боку колег.

В ході V дня педагоги завершили опрацювання ІІІ навчального модуля «Огляд модулів і тем для вчителів», зокрема таких його складових:

-      «Зміст початкової освіти у вимірі суспільних змін та реформування освіти. Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи»;

-      Особливості викладання навчальних предметів інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;

-      «Особливості розвитку критичного мислення»;

-      «Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів».

З учасниками працювали тренери: Шапірова Н.П., старший викладач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ООІУВ, Гончарова О.К., тренер ООІУВ, Лєскова А.А., викладач кафедри психолого-педагогічної та колекційної освіти ООІУВ, Кравець Н.Ю., завідувач НМЛ дошкільної та початкової освіти кафедри психолого-педагогічної та колекційної освіти.

Завершальним етапом навчального дня стало підведення підсумків тренінгу та визначення завдань щодо подальшого навчання вчителів на місцях. В ході  заключного слова Любов Кирилівна, заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи ООІУВ, к.ф.н., зазначила, що в умовах інтенсивних соціальних змін життєвою необхідністю становлення Нової української школи є новий вчитель, вмотивований та відповідальний. І всі розглянуті в ході тренінгу технології зможуть працювати як система, якщо вони будуть об’єднані єдиною  метою.  Для Нової української школи ця мета закодована у формулі успіху, зокрема у таких її складових, як новий зміст, дитиноцентризм, педагогіка партнерства та вмотивований вчитель.