Навчання, виховання та соціалізація вихованців спеціальних загальноосвітніх інтернатних закладів

2 квіт. 2018
Відповідно до затвердженого графіка курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів на 2018 рік з 19 по 31 березня на базі КЗ «Балтська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 І-ІІ ступенів» було організовано проведення виїзних курсів з елементами дистанційного навчання для педагогічних працівників інтернатних закладів з проблеми «Навчання, виховання та соціалізація вихованців спеціальних загальноосвітніх інтернатних закладів».

19 березня 2018 року розпочато роботу курсів в он-лайн режимі.

Метою курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є поглиблення науково – теоретичних знань слухачів із загальної та спеціальної педагогіки, ідеології змін Концепції «Нова українська школа»; ознайомлення з новим змістом  освіти, який базується на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації учнів у суспільстві; орієнтація на потреби учня в освітньому процесі (дитиноцентризм); забезпечення наскрізного процесу виховання, який формує загальнолюдські цінності; розгляд пріоритетів державної політики у сфері охорони дитинства, які базуються на забезпеченні прав і найкращих інтересів дитини.

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації реалізовано за допомогою ефективних форм навчання: інтерактивних лекцій, тренінгів, дискусій, конференцій з обміну досвідом, рефлексії.

Актуальною і змістовною формою навчання слухачів було проведення вебінарів з проблеми «Навчання, виховання та соціалізація вихованців спеціальних загальноосвітніх інтернатних закладів», у яких брали участь педагогічні працівники Балтської №1 та Миколаївської спеціальних шкіл-інтернатів.

Під час он-лайн-спілкування обговорювались наступні питання:

  • система і зміст післядипломної освіти педагогічних кадрів і технологія їх атестації    (Шупарський В. С., завідувач кафедри менеджменту і розвитку освіти ООІУВ);
  • тенденції та перспективи розвитку освіти в Україні; критерії готовності педагога до виховної діяльності (Руссол В. М., професор кафедри менеджменту і розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, доцент);
  • завдання педагогічного колективу щодо забезпечення прав та інтересів вихованців інтернатних закладів та захист їх від будь-яких форм насильства (Тулба Т. І., викладач кафедри менеджменту і розвитку освіти);
  • розвиток  професійної компетентності педагогічних працівників інтернатних закладів в умовах освітньої реформи (Романова Ж. І., завідувач НМЛ проблем освіти в інтернатних закладах  кафедри менеджменту і розвитку освіти);
  •  інтерактивні соціальні історії для дітей (Орленко.І.М., аспірант кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського);
  • формування комунікативних навиків дітей з особливими потребами в умовах спеціальної  школи та школи-інтернату (Соколова Г.Б., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського).

Крім дистанційного навчання слухачі мали можливість пройти очний етап курсів та закріпити отримані теоретичні знання на практиці. Зі слухачами працювали викладачі ООІУВ (Шупарський В.С., Тулба Т.І., Романова Ж.І., Волкова Л.Й.) та працівники Одеської обласної психолого-медико-педагогічної консультації (Головко Л.Є., Крамар В.Р.).

Під час курсів була надана також кваліфікована консультаційна допомога методистами та науковцями інституту: Айрікян А.С., Кіпєром В.І., Казимирською Т.Г., Міховою А.Г.

Підводячи підсумки проведення курсів підвищення кваліфікації  для педагогічних працівників інтернатних закладів з проблеми «Навчання, виховання та соціалізація вихованців спеціальних загальноосвітніх інтернатних закладів», слухачі зазначили, що отримали багато нової цікавої інформації, корисної і необхідної для використання у подальшій роботі з дітьми та реалізували свої запити щодо удосконалення  фахової майстерності.