Підготовка вчителів початкових класів до умов роботи в Новій українські школі

4 трав. 2018
В рамках навчання вчителів початкових класів з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти 3 травня на базі ООІУВ розпочався І модуль для ІІ навчальної групи майбутніх вчителів початкових класів приватних закладів загальної середньої освіти м.Одеси.

Перший навчальний день був присвячений практичному опрацюванню основних аспектів педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. З вчителями працювала Гриньова М.В., методист НМЛ проблем виховання кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ. Вчителі стали учасниками «демократичного уроку», в ході якого педагогіка партнерства була розглянута з трьох ракурсів: як умова створення нового суспільства, як новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу та як форма соціального партнерства. Вчителі мали можливості оцінити ефективність педагогіки партнерства на власному досвіді організації навчальної діяльності та визначитися із новими ролями вчителя в контексті демократизації освітнього процесу. В ході виконання практичних  вправ були використані навчальні ресурси швейцарсько-українського проекту DOCCU “Розвиток громадянських компетентностей в Україні». Зокрема матеріали І тому «Навчаємо демократії» із серії посібників ОДГ/ОПЛ можуть стати у нагоді вчителям щодо  поглиблення свої знань з питань розвитку демократичної атмосфери в класі та дотримання принципів демократії та прав людини в освітньому процесі, що є однією із базових умов становлення Нової української школи.

Особливості організації ефективного і безпечного освітнього середовища розглянула з вчителями Лєскова А.А., ст. викладач кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти ООІУВ. В першу чергу увага була зосереджена на ролі вчителя у формуванні психологічного безпечного середовища та участі дітей в організації освітнього середовища.

Попереду на учасників чекає серія навчальних модулів, які допоможуть розвинути професійні компетентності вчителя, необхідні для роботи в умовах нової української школи. Однак саме перший модуль заклав основи для розуміння сутності Нової української школи.