Апробація Lesson Study в рамках реалізації українсько-австрійського проекту «Компетентнісно зорієнтоване навчання – фокус: соціальна компетенція»

20 черв. 2018
В рамках українсько-австрійського проекту «Компетентнісно зорієнтоване навчання – фокус: соціальна компетенція», який реалізується у партнерстві KulturKontaktAustria та Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів, 19 червня відбулася презентація спільних напрацювань робочих навчальних груп, до складу яких входять співробітники ООІУВ, методисти та вчителі закладів загальної середньої освіти області. Протягом березня-травня робочі групи апробували ефективність використання Lesson Study, новітньої технології професійного розвитку вчителів, в основу якої покладено ситуаційне дослідження та орієнтованість на завдання задля покращення процесу викладання.

Lesson Study як технологія професійного розвитку вчителів передбачає створення демократичної навчальної атмосфери, тобто встановлення клімату довіри, що в свою чергу мотивує вчителів до обміну поглядами і співпраці та значно збільшує ймовірність вирішення проблем в організації навчального процесу. Також це чудовий спосіб активного навчання, тобто навчання через дію, що сприяє підвищенню ефективності підготовки, оскільки вчителі працюють над завданнями, актуальними для їхньої професійної діяльності. Як результат, вчителі відчувають у собі сили брати відповідальність за власний професійний розвиток. Lesson Study може застосовуватись групою як однопрофільних, так і різнопрофільних спеціалістів, які зустрічаються для взаємної підтримки відповідних напрямків своєї діяльності. Йдеться про наявність намірів і здатність вчитися один в одного. Головне в процесі використання технології Lesson Study – це наявність групи вчителів, які щиро прагнуть удосконалювати свої вміння у викладанні.

Апробація навчальними робочими групами методики Lesson Study дає підстави стверджувати про можливості його застосування у ході професійної підготовки вчителів як ефективного методу удосконалення педагогічних підходів викладання та навчання. Подальшими кроками робочих груп стане публікація спільних напрацювань щодо апробації Lesson Study, які стануть доступними широкому колу вмотивованого та відповідального вчительства.