Спільними зусиллями до якісної освіти

5 вер. 2018
В КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської міської ради» розпочалося навчання на курсах підвищення кваліфікації одночасно для декількох груп педагогів, які викладають різні предмети.

Під час вступної лекції Л.К. Задорожна, в.о. ректора академії, окреслила концептуальні засади Нової української школи, зазначила виклики та перспективи, які постали перед вчителями щодо розвитку професійної компетентності задля готовності працювати в умовах Нової української школи, розкрила основні напрямки діяльності Одеської академії неперервної освіти щодо надання вчителям якісних послуг у підвищенні професійної кваліфікації. Любов Кирилівна зазначила, що багаторічна реалізація на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської міської ради» міжнародних освітніх проектів за участю співробітників академії та освітян області є платформою для успішного старту реформи загальної середньої освіти в Одеському регіоні. Так зокрема реалізація швейцарсько-українського проекту «DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні» в закладах освіти області посприяла розвитку в школах демократичного освітнього середовища та налагодженню партнерства між школою, владою та громадою, що визначається однією із основних умов становлення Нової української школи.

Попереду на слухачів курсів чекають лекції та тренінгові заняття з використанням кращого українського та європейського досвіду реалізації компетентнісного підходу у навчанні. А в перший день вчителі російської мови та зарубіжної літератури мали можливість оцінити переваги конструктивістського підходу до навчання, інтегруючи основні засади ОДГ/ОПЛ у зміст та форми викладання зарубіжної літератури.