За новими ідеями – в Академію неперервної освіти.

8 січ. 2019
В умовах сьогодення неможливо переоцінити роль тих інституцій, що покликані здійснювати методичний супровід реалізації концептуальних засад Нової української школи. На регіональному рівні це – Одеська академія неперервної освіти, на базі якої ми, заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти, щойно пройшли курсову перепідготовку за цільовою програмою «Реалізація державної політики у сфері освіти в умовах Нової української школи».

Організація, зміст та форми  проведення занять в Академії перевершили наші  очікування.

         Упродовж навчання спільно з  командою компетентних  і толерантних  тренерів Академії ми опрацювали головні аспекти  як управлінської, так і  методичної  діяльності щодо реалізації  концептуальних засад Нової української школи. Працювали в групах під час різноманітних тренінгів та організаційно-діяльнісних ігор,  практикумів … І це було по-справжньому творчо, дієво й пізнавально.

         Навчальний курс розпочався із вступного модуля в.о. ректора  Академії неперервної освіти  Любові Кирилівни Задорожної, яка презентувала  змістовні матеріали з перспектив реалізації  регіональної освітньої  політики згідно з  Концепцією розвитку  освіти в Одеському регіоні.

         Переконала всіх нас у дієвості регіональної Концепції розбудови Нової  української школи з красномовною назвою – «12 кроків назустріч сучасній  освіті». Зосередила нашу увагу  на проекті «Учитель +», організації дистанційної освіти на  освітньому порталі та  організації роботи міжрайонних академічних шкіл.

         Ми пересвідчилися, наскільки потужна  підтримка освітян регіону та цілеспрямоване  управління освітою з  боку голови Одеської облдержадміністрації  Степанова Максима Володимировича, директора Департаменту  освіти й науки Лончака Олександра Анатолійовича. А також, наскільки  потужний  творчий та інтелектуальний  потенціал нашої Академії.

         Опановуючи навчальні  модулі, ми  поповнили свою методичну скарбницю  багатьма знаннями й уміннями.

         У схемах і таблицях було  продемонстровано  зміст початкової  освіти у вимірі сьогодення. Чітко визначено ключові зміни  в початковій  школі та основні підходи в освітній діяльності. Акцентовано увагу на новій ролі заступника  директора як партнера, супервайзера , фасилітатора.

         У ході методичного практикуму  ми познайомилися з  невід'ємними  складовими  демократичного уроку, спільно розробили методичні рекомендації для вчителів з різним стилем викладання. Корисними були поради щодо формування емоційного  інтелекту в учнів, як одного  з основоположних принципів НУШ.

         Насиченим змістовно та емоційно був тренінг  з мистецтва.

         Тренери продемонстрували  практичну  реалізацію змістовних ліній освітньої  галузі «Мистецтво» через наскрізні вміння: критичне оцінювання, регулювання емоційного стану, самовираження. Новацією для нас були вправи: фасилітована дискусія в 1 класі та «інкрустація  інтегратора», що дає  можливість внести «родзинку» в тематичний день чи тиждень для наших першачків.

         Засобами керованої гри нас навчали  застосовувати цеглинки  ЛЄГО у  форматі ранкових зустрічей, під час формування та розвитку психологічних процесів.

         Пізнавальною була презентація з інклюзивної освіти, яка в деталях, покроково розкрила нам шляхи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

         Ми ознайомилися зі структурою  ранкових зустрічей та специфікою й  особливостями формувального й  підсумкового  оцінювання в 1 класі. І це надзвичайно  важливо для нас, як помічників і партнерів учителів Нової української школи.

         На практичному рівні  опрацювали методику дослідження педагогічної діяльності та аналізу шкільної документації…

         І це неповний перелік  арсеналу засобів, методик і технологій Нової української школи, які ми опановували протягом навчального  тижня в Академії неперервної освіти

         Хочемо висловити щиру подяку всій тренерській команді нашої академії  за професіоналізм і творчий підхід до проведення занять.

         На черговій науково-методичній раді  райметодкабінету  за наслідками нашої курсової перепідготовки відбувся методичний діалог, у процесі якого ми колективно  розробили програму дій щодо  реалізації нових методичних підходів у  компетентісному полі Нової української школи відповідно до рекомендацій  Одеської академії неперервної  освіти, визначили ключові  позиції  в контексті  регіональної  Концепції  «12 кроків  назустріч новій освіті», проекті «Учитель +».

 

                                                        Фьодорова Т.І., заступник  директора з

                                                        навчально-виховної  роботи

                                                        Татарбунарської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

                                                        та всі курсанти Татарбунарщини.