Компетентнісний підхід в системі загальноосвітніх навчальних закладів

30 серп. 2016
26 серпня 2016 року згідно з планом роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів було проведено практичний семінар «Компетентнісний підхід в системі загальноосвітніх навчальних закладів Одещини як один з ефективних засобів підвищення професійної майстерності сучасного вчителя-філолога» для методистів районних (міських) методичних кабінетів, керівників районних методичних об’єднань, а також вчителів російської мови та зарубіжної літератури, вчителів іноземних мов.

        Програмою семінару було передбачено  ознайомлення з новими підходами до викладання предметів філологічного циклу у новому навчальному році, опрацювання нормативних докуменів, обговорення проекту Концепції «Нова Українська школа», яку презентувала Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. Також на семінар були запрошені вчителі-новатори Одещини  для презентації  свого досвіду організаціїї позакласної роботи з предмету.

      Завідувач  НМЛ мов та літератур національних меншин Риба О. В. та  завідувач НМЦ післядипломної підготовки вчителів іноземних мов Юрченко Т. В. ознайомили учасників семінару з нормативними документами, які регламентують викладання предметів на 2016/2017нр, особливості  використання навчально-методичної літератури у навчальному процесі (підручники і навчально-методичні посібники) тощо.

      Особливу увагу було приділено впровадженню компетентнісного підходу до викладання предметів філологічного циклу. З великою увагою методисти слухали виступи  завідувача кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка, професора Ковбасенка Ю.І. «Сучасний літературний процес та особливості його викладання»  та в.о. доцента кафедри суспільно-гуманітарної освіти, кандидата педагогічних наук Крюченкової О.Ю. «Новий підхід до вивчення мови: вчимо не для тестування, а для життя».

Також зав. НМЦ післядипломної підготовки вчителів іноземних мов Юрченко Т.В. презентувала  новий курс  «Використання Інтернет-технологій на уроках іноземної мови».

  Зав. НМЛ мов та літератур національних меншин Риба О.В. звернула увагу на важливість організації роботи з дітьми в позаурочний час, тому що саме позакласна робота дає більше можливостей для  формування життєвих компетентностей учнів, спонукає їх до самоосвіті, створює умови для розвитку обдарованості, самостійності, творчої ініціативи.

       Своїм досвідом  щодо створення шкільного театру та особливостей роботи в цієї сфері поділилися Коршко О.П.,  вчитель російської мови та зарубіжної літератури    Одеської гімназіїї № 1 ім. А.П.Бистріної Одеської міської ради та Михайлова І., Лемішко Л., вчителі французької мови  приватного закладу «Одеська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  - ліцей «Чорноморський».

Також  на семінарі було анансовано міжрегіональний  веб-семінар «Створення та секрети успішної роботи шкільного театру» в рамках міжрегіонального науково-методичного проекту «Філологічний Еверест», який планується провести у лютому-березні 2017 року.

         Загалом у семінарі взяло участь 87  завідувачів міських та районних методкабінетів, методистів, керівників методоб’єднань та вчителів-словесників з приватних шкіл.

         Учасники семінару мали нагоду звернутися з питаннями, обмінятися думками, отримати додаткову інформацію щодо навчально-методичного супроводу предметів.

         Кожен учасник семінару  отримав диск з методичними матеріалами «На допомогу вчителю-словеснику».