Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

 

 Офіційний сайт кафедри

 

 Кафедра природничо-математичної освіти

та інформаційних технологій

 

 Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій є структурним підрозділом КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

Кафедра об’єднує творчий колектив із 39 співробітників  (у тому числі 15 викладачів-сумісників  - 3 докторів та 9 кандидатів  наук; з 24 викладачів та методистів основного складу – 5 кандидатів наук, в тому числі 1 професор.

Кафедра працює над науково-дослідною темою:  “Розвиток професійної компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін та інформатики”.    У складі кафедри три науково-методичні лабораторії.

НМЛ  інформатики, дистанційної та STEM освіти працює над науково-дослідною темою: „ Розвиток ІКТ-компетенцій та їх впровадження в освітній процес початкової школи”.

НМЛ природничих дисциплін „Особливості науково-методичного супроводу шкільної природничої освіти в умовах реалізації концептуальних засад НУШ .

НМЛ математики  працює  над науково-дослідною темою: Формування та розвиток математичних компетенцій учасників освітнього процесу”.

Головним завданням кафедри є  здійснення розвиток професійної компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін та  інформатики області під час проведення курсів підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період; моніторинг навчально-виховного процесу в закладах освіти області; організація та проведення різних видів та форм інтелектуальних змагань з природничо-математичних дисциплін, інформатики та інформаційних технологій для учнівської молоді; організація та проведення масових заходів для творчо працюючих вчителів області; розвиток професійної компетентності співпрацівників кафедри та евалюація діяльності кафедри. 

Робота кафедри ґрунтується на принципах людиноцентризму, науковості, гуманізму, демократизму, патріотизму, саморозвитку, акмеологічності, академічної доброчесності, академічної свободи, академічної цілісності, інтеграції у міжнародний освітній і науковий простір, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Метою кафедри є реалізація завдань реформування освіти засобами підвищення кваліфікації та науково-методичного супроводу вчителів природничо-математичних дисциплін та інформатики у міжкурсовий період.

Кафедра спрямовує свою діяльність на:

- реалізацію регіональної освітньої політики та обласних програм щодо природничо-математичної та інформаційної освіти;

- сприяння утвердженню Академії як провідного закладу неперервної освіти вчителів природничо-математичних дисциплін та інформатики;

- розвиток та розширення професійних компетентностей вчителів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій;

- впровадження та удосконалення змісту, методик та форм підвищення кваліфікації вчителів, які додатково до основного фаху викладають природничо-математичні дисципліни та інформатику;

- реалізацію принципу наступності у формуванні природничо-наукової, математичної та інформаційно-цифрової компетентностей учнів початкової та основної школи відповідно до Концепції «Нова українська школа»;

- забезпечення профільності з інформатики та предметів природничо-математичного циклу у старшій школі;

- системну роботу з обдарованими дітьми через різні види інтелектуальних змагань з природничо-математичних дисциплін та інформатики;

- автоевалюацію та постійну корекцію діяльності кафедри, подальший розвиток команди кафедральних працівників;

- розвиток інноваційного потенціалу співпрацівників кафедри як інструмент розвитку Академії.

Кафедра плідно співпрацює з ПУНПУ ім. К.Д.Ушинського; з ОНУ ім. І.І. Мечникова; ОНАХТ

ім. М. Ломоносова; з ОЕУ; з Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти; з Одеським астрономічним товариством; з  Дунайським біосферним заповідником; з Одеським будинком вчених;

з Одеським музеєм цікавої науки; з Регіональним екологічним центром для Центральної та Східною Європи у рамках програми екологічної  освіти «Зелений пакет»; з Українською радою з економічної освіти щодо підготовки вчителів  до викладання шкільного курсу економічних знань; з організацією USAID, Національним банком України, Державним банком «Приватбанк» та Національним університетом банківської справи у рамках впровадження курсу «Фінансова грамотність»; Одеською обласною дирекцією Пенсійного фонду.

 

 

            Завідувач кафедри Папач Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, неодноразово нагороджувалась, в тому числі  грамотами Міністерства освіти та науки. Фахівець з питань надання науково-методичного супроводу вчителям природничо-математичних дисциплін та інформатики, в тому числі і тим, хто викладає ці предмети без відповідного фаху.

Проходила навчання в українсько-австрійських проектах «Формування компетенцій щодо запровадження освітніх стандартів у навчальний процес. Компетентісно - орієнтоване навчання математики як нове завдання для методистів і вчителів початкової школи» та «Компетентнісно-орієнтоване навчання. Фокус: соціальна компетентність»  і отримала відповідні сертифікати.

Науково-методичний координатор регіонального проекту «Учитель+».

 

         Науково-методична лабораторія природничих дисциплін

 

 

Завідувач Ятвецька Лариса Іванівна, методист вищої категорії, не одноразово нагороджувалась, в тому числі  грамотами Міністерства освіти та науки, має звання «Відмінник освіти України». Фахівець з питань інтеграції природничих дисциплін, автор багатьох статей в журналах «Фізика в школах України».

Приймає активну участь у організації та проведенні інтелектуальних змаганнях, Інтернет-олімпіад та олімпіади з фізики та астрономії. Співавтор методичних розробок та рекомендацій щодо викладання природознавства, фізики та астрономії в контексті розбудови нової української школи.

Науково-методичний координатор регіонального проекту «Учитель+».

 

 

Методист з географії та економіки Холостенко Лариса Василівна, методист вищої категорії, не одноразово нагороджувалась, в тому числі  грамотами Міністерства освіти та науки. Пройшла навчання у рамках українсько-австрійського проекту «Компетентнісно-орієнтоване навчання. Фокус: соціальна компетентність». Є тренером з курсу «Фінансова грамотність». Має сертифікат тренера з питань підприємливості, регіонального тренера «Нова українська школа» в Одеській області.

 

 

Методист з біології, хімії та екології Кононенко Лариса Михайлівна, методист вищої категорії, не одноразово нагороджувалась, в тому числі грамотою Міністерства освіти та науки, відзнакою «Відмінник освіти». Пройшла навчання  у рамках українсько-польського проекту "Уроки з підприємницьким тлом", українсько-швейцарського проекту «Освіта для демократичного громадянства/ Освіта з прав людини». Є регіональним координатором природознавчої гри «Геліантус».

Приймала участь у розробках основ стандарту за Концепцією «Нова українська школа» та входила до складу експертів щодо оновлення навчальних програм з біології.

 

 

Тертична Ірина Павлівна, старший викладач кафедри, нагороджена  грамотами Міністерства освіти та науки, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради, має звання «Відмінник освіти України». Пройшла навчання у рамках міжнародної програми «Тренінг Тренерів», Національної Ради з економічної освіти США,  майстер-тренінгу для тренерів з використання матеріалів «Зеленого пакету», організованого координатором проектів ОБСЄ в Україні,   регіонального тренінгу «Джуніор Ечівмент», «Прикладна економіка», українсько-австрійських проектів «Організаційний розвиток інституту післядипломної педагогічної освіти», регіонального тренінгу «Лідери освітніх ініціатив».

 

 

Старший викладач лабораторії Зільберман Алла Аркадіївна, вчитель хімії, вчитель-методист, «Соросівський вчитель». Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти УРСР, почесною грамотою Міністерства України, має звання «Відмінник освіти України». Автор навчальної системи «Сходинкова самоосвіта в процесі вивчення хімії» та чотирьох авторських програм з  хімії. Постійний член журі Всеукраїнського етапу турніру юних хіміків, член журі ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, заступник голови журі Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з хімії.

 

 

Старший викладач  кафедри Ятвецький Володимир Мойсейович, вчитель-методист. Нагороджений грамотами МОН України, має звання «Відмінник освіти України». 

Автор  понад  50  науково-методичних статей, надрукованих у фахових виданнях та декількох методичних посібників для вчителів фізики і астрономії. Кваліфіковано проводить роботу з експертизи та впровадження нових програм, експериментальних підручників, навчальних посібників та їх апробації; член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з фізики, обласного етапу конкурсу «Учитель року». Здійснює науково-методичний супровід вчителів, які входять до складу творчої групи регіонального проекту «Учитель+».

 

Науково-методична лабораторія математики

 

 

Завідувач науково-методичної лабораторії математики Грінчук Валентина Василівна, вчитель-методист, відмінник освіти України, методист вищої категорії. За багаторічну сумлінну працю, плідну  науково-педагогічну діяльність та особистий внесок у справі підготовки висококваліфікованих кадрів, нагороджена іменним годинником міністра освіти і науки, нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» та почесними  грамотами  МОН України. Приймає активну участь у організації та проведенні інтелектуальних змаганнях, Інтернет-олімпіад та олімпіади з математики. Співавтор методичних розробок та рекомендацій щодо викладання математики в контексті розбудови нової української школи. Фахівець із моніторингових досліджень  рівня сформованості математичних компетенції школярів області.

Старший екзаменатор з перевірки відкритою частини завдань ЗНО з математики та члени апеляційної комісії.

Методист з математики Потьомкіна Вікторія Юріївна, вчитель математики, методист вищої категорії. Нагороджена грамотами обласного управління освіти та и  Міністерства освіти та науки України. Приймає активну участь у організації та проведенні інтелектуальних змаганнях, інтернет-олімпіад та олімпіади з математики. Фахівець із моніторингових досліджень  рівня сформованості математичних компетенції школярів області. Співавтор методичних розробок та рекомендацій щодо викладання математики в контексті розбудови нової української школи.

 

 

Задоріна Ольга Миколаївна, в. о. доцента, кандидат педагогічних наук. Нагороджена грамотами обласного управління освіти,  Міністерства освіти та науки України. Проходила навчання у рамках українсько-австрійського «Формування компетенцій щодо запровадження освітніх стандартів у навчальний процес. Компетентісно - орієнтоване навчання математики як нове завдання для методистів і вчителів початкової школи». Приймає активну участь у організації та проведенні інтелектуальних змаганнях, інтернет-олімпіад та олімпіади з математики. Співавтор методичних розробок та рекомендацій щодо викладання математики в контексті розбудови нової української школи.

Входить до складу експертної групи з визначення порогового базу ЗНО з математики та експертної групи з визначення критеріїв оцінювання відкритої частини завдань ЗНО з математики. Старший екзаменатор з перевірки відкритою частини завдань ЗНО з математики та члени апеляційної комісії.

 

 

 Мітельман Ігор Михайлович, в.о.професора, доцент, кандидат фізико-математичних наук, заслужений вчитель України, учитель математики вищої категорії, має педагогічне звання «вчитель-методист». Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, знаком «Василь Сухомлинський» Міністерства освіти і науки України, знаками «Відмінник народної освіти УРСР», «Відмінник освіти України», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесною відзнакою голови Одеської обласної державної адміністрації, почесними грамотами Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради, почесними грамотами Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, подяками Інституту модернізації змісту освіти МОН України.

Автор понад 150 друкованих робіт з різних питань математики та методики навчання математики, практики проведення математичних інтелектуальних змагань, серед яких — навчально-методичні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, публікації в провідних фахових журналах, методичних виданнях для вчителів, науково-популярних журналах тощо.

Працює над теоретичними й практичними проблемами науково-методичного забезпечення олімпіад та інших математичних змагань, генезисом математичних ідей в олімпіадних задачах, компетентнісним підходом до математичної підготовки вчителів та учнів у контексті змісту олімпіад, питаннями викладання складних розділів і окремих тем під час реалізації профільного та поглибленого рівнів вивчення математики. Регіональний координатор міжнародних конкурсів «Кенгуру» (математика), «Бебрас» (інформатика та логічне мислення), регіональний координатор з користування платформою «Matific».

Науково-методичної лабораторії інформатики, дистанційної та STEM освіти

 

 

Завідувач науково-методичної лабораторії інформатики, дистанційної та STEM освіти Гапонова Олена Юріївна, в. о. доцента, кандидат педагогічних наук. Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Постійно підвищує власний професійний рівень, має сертифікат МСЭ щодо кібер безпекі і захисту дітей.

Брала участь к роботі регіональної (не)конференції для шкільних педагогів mivi-EdCamp ODESA за темою «Будуємо нову українську школу». Прослухала вебінари: «Проведення СТЕМ-квестів в школі», «Використання інтернет-ресурсів на уроках інформатики», «Безпечний Інтернет: як захистити дітей від кібербулінгу».

Здійснює організаційно-методичний та науковий супровід  інтелектуальних змагань учнівської молоді з інформатики та інформаційних технологій.

Координатор з технічних питань впровадження регіонального проекту «Учитель +».

 

 

Чебаненко Наталя Олегівна, методист з інформатики. Нагороджена грамотами академії та обласного управління освіти. Постійно підвищує власний професійний рівень, має сертифікат МСЭ щодо кібербезпекі і захисту дітей. Здійснює організаційно-методичний та науковий супровід  інтелектуальних змагань учнівської молоді з інформатики та інформаційних технологій. Брала участь к роботі регіональної (не)конференції для шкільних педагогів mivi-EdCamp ODESA за темою «Будуємо нову українську школу». Прослухала вебінари: «Проведення СТЕМ-квестів в школі», «Використання інтернет-ресурсів на уроках інформатики», «Безпечний Інтернет: як захистити дітей від кібербулінгу».

 

 

 

         Тертична Юлія Олексіївна, методист з інформатики. Прослухала вебінари: «Проведення СТЕМ-квестів в школі», «Використання інтернет-ресурсів на уроках інформатики», «Безпечний Інтернет: як захистити дітей від кібербулінгу».

         Здійснює технічний супровід регіонального проекту «Учитель +».

 

 

Перлов Ігор Романович, методист з інформатики та дистанційної освіти, нагороджен  грамотами Міністерства освіти  та науки, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради, нагрудними знаками "Подяка міського голови" та "Трудова Слава", адмініструє та здійснює наповнення контентом сайту КВЗО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Адміністратор обласного освітнього порталу «Освіта Одещини». Має сертифікат ОРІДУ «Управління конфліктами».

 

 

Колесова Олена Анатоліївна, старший викладач, кандидат філософських наук. Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Запроваджувала у інституті першу обласну олімпіаду з інформаційних технологій, реалізовувала дистанційну форму підвищення кваліфікації вчителів області.

Фахівець з питань створення сучасного навчального контенту та мережевих освітніх проектів.

 

 

Медвідь Анжеліка Анатоліївна, методист з дистанційної освіти, курує роботу районних адміністраторів автоматизованої інформаційно-освітньої системи реєстрації дітей дошкільного віку.

 

 

 

 

 

Старший викладач кафедри   Хоменко Лілія Вікторівна. Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Фахівець з питань створення нестандартних презентацій з навчальних предметів. Консультант з впровадження електронного шкільного журналу, обробки та систематизації інформації в програмі Excel. Надає допомогу слухачам курсів підвищення кваліфікації в розробці друкованих матеріалів в програмі Publisher.