ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ


запам'ятати

 


Фестиваль інновацій
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Центр роботи з обдарованими дітьми

Положення

про центр роботи з обдарованими дітьми

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

 

1. Загальні положення

1.1. Центр роботи з обдарованими дітьми  є  структурним підрозділом Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. В своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови в Україні”, Державною програмою “Освіта”, Конституцією національного виховання, Статутом ООІУВ, нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

1.2. Центр планує і проводить свою роботу на підставі перспективного та річного планів Одеського обласного інституту удосконалення вчителів під безпосереднім керівництвом заступника директора з питань моніторингу, якості освіти, зовнішнього тестування та інформаційних технологій та в тісному зв’язку з районними методичними кабінетами, центрами, кафедрами, відділами і лабораторіями ООІУВ, Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти.

.

2. Основні завдання центру роботи з обдарованими дітьми

2.1. Координація  діяльності  роботи  методичних  служб області відповідно до планів і завдань Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

2.2. Здійснення  взаємодії  з  районними  методичними  кабінетами, надання їм науково-методичної допомоги і контроль за організацією роботи, упорядкування і виконання планів і звітів, а також проведення зустрічей  і семінарів з керівниками РМК з метою координації дій, обміну досвідом.

2.3. Науково-методичне   консультування   та  координація діяльності мережі закладів методичної служби.

2.4. Здійснення координації діяльності, організації методичного забезпечення, а також узагальнення досвіду навчально-виховних установ нового типу, загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми.

2.5. Аналіз і оцінка стану організації навчально-виховного процесу та методичної роботи в закладах освіти:

  -  залучення педагогів до науково-дослідної роботи в статусі методистів-кореспондентів;

 • організація підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, в тому числі міжнародних;
 • забезпечення моніторингу розвитку професійної компетентності педагогічних працівників і моніторингу розвитку учнів.

2.6. Організація масових форм роботи з педагогічними працівниками і учнями:

      конференцій, семінарів, олімпіад, турнірів тощо.

 

 

 

3. Завідувач центру роботи з обдарованими дітьми

 1. Здійснює керівництво та відповідає за ефективну роботу центру.
 2. Розподіляє навантаження співробітників центру залежно від плану інституту.
 3. Здійснює взаємодію з районними методичними службами, надає їм методичну допомогу, контролює організацію роботи, упорядкування і виконання планів і звітів.
 4. Спільно з методистами центру готує до видання методичні розробки.
 5. Відповідає за ведення документації центру роботи з обдарованими дітьми.
 6. Забезпечує виконання доручень і завдань заступника директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингового дослідження якості освіти.

4. Функціональні обов’язки методиста

 1. Здійснення перспективного і поточного планування всіх видів діяльності відповідно до функціональних обов’язків.
 2. Вивчення рівня професійної підготовки методистів методичних служб області.
 3. Організація методичного забезпечення методичних служб області на діагностичній основі разом з кафедрами ООІУВ.
 4. Вивчення й аналіз стану та ефективності методичної роботи методичних служб області.
 5. Методичне і організаційне забезпечення проведення олімпіад, інтелектуальних змагань (згідно з планом ООІУВ).
 6. Методичне й організаційне забезпечення проведення олімпіад з базових дисциплін та інтелектуальних змагань серед школярів сільської місцевості.
 7. Участь у вивченні питань і підготовці документів до наукової ради, колегії Департаменту.
 8. Підготовка підсумкових документів відповідно до функціональних обов’язків.
 9. Оснащення кабінету методичними матеріалами з питань організації методичної роботи в області.
 10. Робота з підвищення свого професійного рівня.
 1. Завідуючий сектором роботи з обдарованими дітьми
  1. Планує та здійснює роботу сектора на підставі перспективних і річних планів центру і кафедр інституту.
  2. Координує та контролює всі напрямки роботи з обдарованими дітьми в  м. Одесі та Одеської області.
  3. Координує роботу кафедр інституту у відповідності з перспективними і річними планами по затвердженій проблемі.
  4. Надає методичну допомогу і бере участь у проведенні олімпіад, турнірів, науково-практичних конференцій тощо.
  5. Створює і регулярно поповнює базу даних кращих навчальних програм і посібників по затвердженому напрямку, а також учнів – переможців олімпіад, турнірів, науково-практичних конференцій, інтелектуальних змагань тощо.
  6. Спільно з Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації бере участь у проведенні масових заходів.
  7. Виявляє і організовує роботу з обдарованими дітьми, що навчаються в загальноосвітніх сільських школах, створює картотеку обдарованості.
  8. Висвітлює роботу інституту з вищезгаданих напрямках на сторінках журналу «Наша школа» та в інших засобах масової інформації.

6. Організаційна діяльність центру

 1. Центр розробляє методичні матеріали, збирає інформацію та аналітичні матеріали про стан управлінської діяльності та роботи методичних служб області.
 2. Працівники центру розробляють наступні дидактичні та методичні матеріали:
 • тези своїх лекцій, пам’ятки з методичної роботи, методичні рекомендації  відповідно державного стандарту освіти, матеріали з моніторингу, пропагує досвід кращих методичних кабінетів та методоб’єднань.
  1. Проводить методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей учнів, вивчення узагальнення і поширення педагогічного досвіду.

 

Центр роботи з обдарованими дітьми

було створено у 2003 році, у 2015 році він отримав оновлену назву.

 

Основні завдання центру:

 1. Координація діяльності кафедр у відповідності до перспективного та річного планів роботи інституту.
 2. Організація та проведення спільно з кафедрами інституту масових заходів з вчителями (Всеукраїнські конференції, семінари, конкурси тощо).
 3. Організація та проведення спільно з кафедрами інституту масових заходів з учнями (олімпіади, інтелектуальні змагання, Інтернет-олімпіади, конкурси тощо).
 4. Організація та проведення навчання відповідальних за пункти тестування, старших інструкторів, інструкторів зовнішнього незалежного оцінювання.
 5. Аналіз, оцінка, узагальнення, наукове обґрунтування та впровадження в практику перспективного досвіду роботи з обдарованими дітьми.
 6.  Організація роботи школи юного олімпійського резерву для обдарованих дітей з базових дисциплін.
 7. Робота з Інтернет-поштою.
 8. Організація довідково-інформаційної служби.

Крім того, центр роботи з обдарованими дітьми:

 • надає науково-методичну та навчально-методичну допомогу вчителям, районним методичним об’єднанням, методичним кабінетам з питань підготовки та проведення олімпіад, інтелектуальних змагань, роботи з обдарованими дітьми;
 • забезпечує довідково-інформаційну службу інституту;
 • координує всі напрями роботи з обдарованими дітьми в м. Одесі  та Одеській області;
 • надає методичну допомогу і бере участь у проведенні районних і міських заходів: олімпіад, турнірів, науково-практичних конференцій тощо;
 • створює і регулярно поповнює базу даних учнів – переможців олімпіад, турнірів, науково-практичних конференцій, інтелектуальних змагань тощо.

 

 

Завідувач центру Світлана Анатоліївна Тувіченко, старший викладач Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

 


Методисти центру:

 

 

 

Ірина Вікторівна Мартиневська, методист вищої категорії, відповідає за проведення Інтелектуальних змагань серед учнів сільських шкіл Одеської області та координацію роботи семінарів.

 

 

 

 Лілія Олександрівна Бондаренко, методист ІІ категорії, відповідає за проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та Інтернет-олімпіад, Інтернет-зв'язок.

 

 

 

 Олена Григорівна Гунько – друкарка центру.

 

 

Методисти центру надають консультації та науково-методичну допомогу з проблем:

 • проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;
 • проведення інтелектуальних змагань серед учнів сільських шкіл;
 • проведення Інтернет-олімпіад;
 • організація роботи з обдарованими дітьми;
 • організація масових заходів з вчителями (конференції, семінари, конкурси тощо).

 

    Офіційний сайт Центру