Кафедра освітньої політики

 

 

Офіційний сайт кафедри

 

Коротка історична довідка.

 

Кафедру менеджменту освіти було створено у травні 2000 року. На той час до її складу входило дві науково-методичні лабораторії: НМЛ управлінської діяльності та НМЛ педагогічних інновацій. У 2003 році кафедра була реорганізована в кафедру менеджменту і розвитку освіти. До складу кафедри увійшла науково-методична лабораторія історії, правознавства та громадянської освіти.

Кафедру  очолювали:

Богданов Дмитро Степанович – з 05.05.2000 р. по 08.01.2005 р.

Фурсенко Леонід Іванович – з 01.03.2005 р. по 03.05.2006 р.

Руссол В’ячеслав Михайлович – з 03.05.2006 р. по 01.04.2008 р.

Батюк Наталія Орестівна – з 02.04.2008 р. по 31.12.2009 р.

Задорожна Любов Кирилівна – з 11.05.2010 р. по 08.09.2010 р.

Шупарський Валерій Степанович – з 14.09.2010 р. по 16.05.2011 р.

Задорожна Любов Кирилівна – з 17.05.2011 р. по 11.02.2013 р.

Шупарський Валерій Степанович – з 11.02.2013 р. по теперішній час.

 

Структура кафедри.

 

Структурними підрозділами кафедри менеджменту і розвитку освіти є дві науково-методичні лабораторії:

  • НМЛ управлінської діяльності та координації роботи рай (міськ) МК (центрів);
  • НМЛ проблем освіти в інтернатних закладах.

На кафедрі працють 22 співробітники, з яких 2 – виконуючі обов’язки професора, 1 – доцент, 1 - виконуючий обов’язки доцента, 18 – старших викладачів.

Метою діяльності кафедри є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації керівних працівників закладів освітии, розвиток пошукової науково-дослідної діяльності .загальноосвітніх навчальних закладів.

Науково-методична тема кафедри менеджменту і розвитку освіти:

 

«Напрямки і шляхи забезпечення управління системним розвитком навчального закладу на засадах педагогічного менеджменту»

 

Діяльність кафедри спрямована на науково-методичний та системно-організаційний супровід розвитку освіти області на засадах педагогічного менеджменту, забезпечення ефективного управління процесом оновлення змістових ціннісно-цільових орієнтирів загальної середньої освіти відповідно до нових Державних стандартів, концептуально-методологічних та нормативних документів, планів та програм, упровадження педагогічних інновацій та перспективного досвіду.

Основні напрями роботи кафедри:

  • удосконалення науково-методичної роботи з керівниками загальноосвітніх закладів відповідно до регіональних освітніх потреб, планів та програм;
  • організація науково-методичних досліджень з проблем змісту освіти та управління ними;
  • пропагування набутків педагогічної науки і управлінського досвіду у курсовий та  у міжкурсовий  періоди;
  • активізація та розвиток творчої науково-дослідної, експериментально-пошукової інноваційної діяльності керівників закладів освіти області;
  • методичний супровід навчально-виховного процесу, проведення  експертизи спроможності навчальних закладів здійснювати освітню діяльність.

 

Склад кафедри

 

 

 

Завідувач кафедри Шупарський Валерій Степанович

 

 

 

Айрікян Ганна Іванівна, завідувач науково-методичної лабораторії управлінської діяльності та координації роботи рай (міськ) МК (центрів)

 

 

 

Романчак Жанна Іванівна, завідувач науково-методичної лабораторії проблем освіти в інтернатних закладах

 

 

 

Михайлова Любов Михайлівна, методист НМЛ управлінської діяльності та координації роботи рай (міськ) МК (центрів)

 

 

 

Мітюхіна Віра Петрівна, методист НМЛ управлінської діяльності та координації роботи рай (міськ) МК (центрів)

 

 

 

Пустовалова Світлана Володимирівна, методист НМЛ управлінської діяльності та координації роботи рай (міськ) МК (центрів)

 

Викладацький склад кафедри

 

 

 

 

 

Демченко Дмитро Михайлович, доцент кафедри менеджменту і розвитку освіти, кандидат педагогічних наук

 

 

 

Задорожна Любов Кирилівна, старший викладач кафедри менеджменту і розвитку освіти, кандидат філософських наук

 

 

 

Руссол В’ячеслав Михайлович, виконуючий обов’язки професора кафедри менеджменту і розвитку освіти, кандидат педагогічних наук

 

 

 

Фурсенко Леонід Іванович, старший викладач кафедри менеджменту і розвитку освіти

 

 

 

Воронова Світлана Віталіївна, виконуюча обов’язки доцента кафедри менеджменту і розвитку освіти, кандидат педагогічних наук

 

 

 

Волкова Людмила Йосипівна, старший викладач кафедри менеджменту і розвитку освіти

 

 

 

 

Здрагат Світлана Геннадіївна, старший викладач кафедри менеджменту і розвитку освіти

 

 

 

Золоторевська Жанна Григорівна, старший викладач кафедри менеджменту і розвитку освіти

 

 

 

Тулба Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри менеджменту і розвитку освіти

 

Казимирська Тетяна Геннадіївна, старший викладач кафедри менеджменту і розвитку освіти