Кафедра освітньої політики

 

 

Офіційний сайт кафедри

 

Коротка історична довідка

 

Кафедру менеджменту освіти було створено у травні 2000 року. На той час до її складу входило дві науково-методичні лабораторії: НМЛ управлінської діяльності та НМЛ педагогічних інновацій. У 2003 році кафедра була реорганізована в кафедру менеджменту і розвитку освіти. До складу кафедри увійшла науково-методична лабораторія історії, правознавства та громадянської освіти. З серпня 2018 року кафедру перейменовано в кафедру освітньої політики до складу якої увійшли: НМЛ розвитку освіти, НМЛ соціального партнерства та міжнародної діяльності, НМЛ виховання та позашкільної освіти

 

Кафедру  очолювали:

Богданов Дмитро Степанович – з 05.05.2000 р. по 08.01.2005 р.

Фурсенко Леонід Іванович – з 01.03.2005 р. по 03.05.2006 р.

Руссол В’ячеслав Михайлович – з 03.05.2006 р. по 01.04.2008 р.

Батюк Наталія Орестівна – з 02.04.2008 р. по 31.12.2009 р.

Задорожна Любов Кирилівна – з 11.05.2010 р. по 08.09.2010 р.

Шупарський Валерій Степанович – з 14.09.2010 р. по 16.05.2011 р.

Задорожна Любов Кирилівна – з 17.05.2011 р. по 11.02.2013 р.

Шупарський Валерій Степанович – з 11.02.2013 р. по 20.08.2018 р.

Левчишена Оксана Михайлівна – з 20.08.2018 р. по теперішній час.

 

Структура кафедри

 

Структурними підрозділами кафедри освітньої політики є три науково-методичні лабораторії:

  • НМЛ розвитку освіти;
  • НМЛ соціального партнерства та міжнародної діяльності;
  • НМЛ виховання та позашкільної освіти

На кафедрі працють 18 співробітників, з яких 1 – виконуючий обов’язки професора, 1 – доцент, 12 – старших викладачів, 4 – викладача,  
6 – кандидатів наук.

 

Науково-методична тема кафедри освітньої політики:

 

«Розвиток професійної компетентності керівних кадрів: готовність та спроможність до освітніх змін»

 

Робота кафедри ґрунтується на принципах людиноцентризму, демократизму, науковості, гуманізму, саморозвитку, акмеологічності, академічної доброчесності, академічної свободи, академічної цілісності, інтеграції у міжнародний освітній і науковий простір, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

 

Кафедра спрямовує свою діяльність на:

- сприяння утвердженню Академії як провідного закладу неперервної освіти педагогів шляхом забезпечення випереджувального характеру навчання дорослих та надання різноманітних освітніх сервісних послуг;

- формування іміджу Академії як науково-дослідного та науково-методичного центру педагогічних працівників на основі проведення фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з актуальних питань розвитку освіти;

- забезпечення реалізації освітніх змін в контексті розбудови Нової української школи на основі діагностики запитів і потреб педагогів, координації різних форм і видів підвищення кваліфікації;

- розвиток інноваційного потенціалу науково-педагогічних працівників і працівників структурних підрозділів кафедри та створення умов для його реалізації.

 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

 

 

Левчишена Оксана Михайлівна,

завідувач кафедри освітньої політики, кандидат історичних наук

 

 

 

Задорожна Любов Кирилівна,

старший викладач кафедри освітньої політики, кандидат філософських наук

 

 

Руссол В’ячеслав Михайлович,

виконуючий обов’язки професора кафедри освітньої політики,

кандидат педагогічних наук

 

 

Воронова Світлана Віталіївна,

старший викладач кафедри освітньої політики, кандидат педагогічних наук

 

 

Здрагат Світлана Геннадіївна,

старший викладач кафедри освітньої політики, кандидат соціологічних наук

 

 

 

Волкова Людмила Йосипівна,

старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Золоторевська Жанна Григорівна,

старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Фурсенко Леонід Іванович,

старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

 

Айрікян Ганна Іванівна,

завідувач науково-методичної лабораторії розвитку освіти, старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

 

Болдирєва Ганна Володимирівна,

завідувач науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності, старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Шеремет Світлана Геннадіївна,

завідувач науково-методичної лабораторії виховання та позашкільної освіти, старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

 

Михайлова Любов Михайлівна,

методист НМЛ управлінської діяльності, старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

 

Мітюхіна Віра Петрівна,

методист НМЛ управлінської діяльності, старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

 

 

Паненко Анатолій Іванович,

методист НМЛ управлінської діяльності, викладач кафедри освітньої політики

 

 

Гриньова Марія Василівна,

методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності, викладач кафедри освітньої політики

 

 

 

Ліненко Олена Василівна,

методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності, викладач кафедри освітньої політики

 

 

 

 

Золотухіна Олена Іванівна,

методист науково-методичної лабораторії виховання та позашкільної освіти,