КЗВО "ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"


запам'ятати

 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Центр інформаційно – комунікаційних технологій та дистанційної освіти

Офіційний сайт Центру:  ikt.odessaedu.net

   

     Вивчаємо ІКТ

 

  Центр інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти є структурним підрозділом Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Основна діяльність центру спрямована на забезпечення ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних методичних розробок у навчально-виховний та управлінські процеси в межах області та організацію єдиного інформаційно-освітнього простору Одеської області.

Основними завданнями центру є:

 • організація та проведення науково-методичної роботи в частині проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників області з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний та управлінські процеси;
 • здійснення організаційно-методичної роботи щодо організації єдиного інформаційно-освітнього простору Одеської області;
 • проведення дослідної роботи щодо ефективного впровадження інформаційних технологій та нових форм навчання в освітній процес;
 • програмне та апаратне забезпечення освітніх проектів.

 

 

Пєрлов Ігор Романович,

завідувач центру ІКТ та дистанційної освіти,

e-mail: ooiuvsite@ukr.net

 

 

      

Шевченко Наталія Михайлівна,

методист центру інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти,

e-mail: natka0634@gmail.com

 

 

  

Медвідь Анжеліка Анатоліївна,

методист центру інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання,

e-mail: Medved.lika@gmail.com

 

 

    

Федірцан Вікторія Вікторівна,

методист центру інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти, 

e-mail:

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр ІКТ та дистанційної освіти

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

 

 1. Загальні положення
  1. Центр ІКТ та дистанційної освіти (надалі ЦІКТД) є структурним підрозділом  Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (надалі ООІУВ).
  2. Центр ІКТ та дистанційної освіти підпорядкований безпосередньо директору ООІУВ.
  3. Центр ІКТ та дистанційної освіти очолює завідувач ЦІКТД. Призначення на посаду і звільнення завідувача ЦІКТД здійснюється директором ООІУВ у відповідності з діючим законодавством.
  4. У своїй діяльності Центр ІКТ та дистанційної освіти керується чинним законодавством, Статутом ООІУВ, цим Положенням, рішеннями Вченої ради, наказами та розпорядженнями директора.
 1. Цілі Центру  ІКТ та дистанційної освіти:
 • організація створення та супроводження освітнього порталу, автоматизованих систем управління освітою;
 • розробка та впровадження системи дистанційної освіти ООІУВ;
 • організація розробки та впровадження освітнього інтернет-порталу Одеської області «Освіта Одещини»;
 • навчання адміністраторів районних порталів та сайтів по наповненню контентом, створенню блогів вчителів;
 • навчання співробітників ООІУВ створенню власних дистанційних курсів та роботі на платформі порталу;
 • організація проведення інтернет-конференцій та вебінарів;
 • навчання адміністраторів  автоматизованих інформаційно-освітніх систем реєстрації та інформаційного забезпечення і автоматизації
 • моніторинг результатів впровадження  автоматизованих інформаційно-освітніх систем реєстрації, порталу та систем управління освітою.
 1. Структура та штатний розклад Центру ІКТ та дистанційної освіти
 2. Штат ЦІКТДі:
 • завідувач ЦІКТД;
 • методист;
 • методист;
 • методист.

 

 1. Функції Центру ІКТ та дистанційної освіти::
 • організація заходів з розробки, впровадження і супроводження автоматизованих інформаційно-освітніх систем реєстрації та для інформаційного забезпечення і автоматизації  у закладах освіти районів та міст області ;
 • системна інтеграція, супроводження автоматизованих інформаційно-освітніх систем реєстрації та інформаційного забезпечення і автоматизації  у закладах освіти районів та міст області ;
 • навчання адміністраторів  автоматизованих інформаційно-освітніх систем реєстрації та інформаційного забезпечення і автоматизації  у районних/міських відділах/управліннях освіти області ;
 • моніторинг результатів впровадження  автоматизованих інформаційно-освітніх систем реєстрації та систем управління освітою;
 • розробка та впровадження інформаційно-освітнього порталу «ОСВІТА ОДЕЩИНИ»;
 • розробка  системи дистанційної освіти області;
 • впровадження системи відео-конференцій та вебінарів.

 

 1. Права завідувача Центру ІКТ та дистанційної освіти:
 • вимагати від керівництва ООІУВ забезпечення умов, необхідних для продуктивної роботи ЦІКТД (надання приміщень, меблів, комп’ютерів, телефонів, забезпечення матеріалами тощо);
 • вимагати від підрозділів ООІУВ узгодження з ЦІКТД робіт, пов’язаних з впровадженням  автоматизованих інформаційно-освітніх систем реєстрації та систем управління освітою.

 

 1. Відповідальність завідувача Центру ІКТ та дистанційної освіти                                                                                             Завідувач ЦІКТД несе особисту відповідальність перед керівництвом та колективом за:
 • своєчасне та якісне виконання запланованих робіт та розпоряджень керівництва;
 • ефективне використання і збереження закріплених за ЦІКТД комп’ютерної, електронної та офісної техніки, приміщень, меблів, матеріалів тощо;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки в приміщеннях ЦІКТД.

 

 1. Реорганізація та ліквідація Центру ІКТ та дистанційної освіти                                                                                           Реорганізація та ліквідація ЦІКТД здійснюється відповідно до Статуту ООІУВ та чинного законодавства України.