НМЛ іноземних мов

Офіційний сайт Центру

   

        Науково-методичний центр іноземних мов створено в 2000 році на базі науково-методичної лабораторії іноземних мов. У 2016 році центр іноземних мов отримав оновлену назву.

Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов є структурним підрозділом кафедри суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

       У складі НМЦ післядипломної освіти вчителів іноземних мов 8 співробітників (з 2 викладачів-сумісників – 1 кандидат філологічних наук; 4 методисти є викладачами за внутрішнім сумісництвом та 2 методисти).

Науково-методична проблема центру: Використання принципів особистісно-орієнтованої освітньої моделі і компетентнісно-спрямованого змісту навчання.

      Науково-дослідна робота науково-методичного центру іноземних мов  здійснюється згідно з планом роботи інституту та спрямована на наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти, поглиблення професійних знань, підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів вчителів іноземних мов, розвиток їх творчого потенціалу, формування професійної активності.

     Сферою діяльності центру є здійснення якісного науково-методичного супроводу діяльності вчителів іноземних мов під час проведення курсів підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період. У своїй роботі центр використовує особистісно-орієнтований та компетентнісний, системно-структурній, андрагогічний та діяльнісний підходи. Співробітники кафедри керують роботою 5 експериментальних майданчиків на базі закладів освіти Болградського, Ізмаїльського, Овідіопольського та Саратського районів у рамках Всеукраїнського експерименту «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті». Майданчиком є і сама кафедра, яка досліджує шляхи оптимізації супроводу діяльності вчителів іноземних мов методичними службами області, створює модель науково-методичного супроводу діяльності вчителів як цілісної педагогічної системи; вивчає науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з іноземних мов у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Одеської області.

 

На центр покладаються такі основні завдання:

 • Створення умов та оптимізація процесу підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов.
 • Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з іноземних мов;
 • Вивчення та аналіз рівня засвоєння учнями змісту освіти з іноземних мов;
 • Проведення науково-дослідницьких і пошукових робіт з проблем розвитку освітньої системи з іноземних мов;
 • Впровадження в практику роботи вчителів іноземних мов сучасних інноваційних технологій, формування навичок роботи з традиційними і віртуальними інформаційними джерелами.
 • Поширення педагогічних інновацій і новітніх технологій навчання іноземних мов;
 • Раціоналізація процесу навчання.
 • Організаційно-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми, проведення учнівських олімпіад, інтелектуальних змагань, конкурсів з іноземних мов.
 • Облік в змісті, методиках і системі оцінювання широкого діапазону особистісних потреб і можливостей дітей в отриманні якісної освіти.
 • Створення та науково-методичний супровід роботи груп творчо працюючих вчителів іноземних мов області.

 

Для виконання покладених завдань центр здійснює такі види діяльності:

 • Забезпечує розвиток професійних компетенцій співробітників центру;
 • Проводить методичну роботу з учителями за категоріями для підвищення їх професійного рівня при проведенні курсової перепідготовки та поза її межами.
 • Здійснює впровадження нових Державних стандартів іншомовної освіти в області.
 • Вивчає і аналізує стан повної середньої шкільної освіти з іноземних мов в області та надає методичну допомогу вчителям, методистам РМК.
 • Готує пропозиції з питань удосконалення змісту освіти, форм і методів навчання іноземних мов;
 • Організовує проблемні і теоретичні семінари, семінари-практикуми.
 • Проводить консультації з питань запровадження освітніх стандартів, планів та програм з іншої нормативно-правової документації;
 • Здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення учнівських олімпіад, інтелектуальних змагань, конкурсів з іноземних мов;
 • Приймає участь в міжнародних проектах.
 • Реалізує організацію та науково-методичний супровід дослідно-експериментальної діяльності освітніх закладів

 

Науково-методичний центр плідно співпрацює з ОНУ ім. І.І. Мечникова, Гете Інститутом (Німеччина), Культурконтакт (Австрія), Британською Радою, Американською радою, французьким культурним центром «Альянс Франсез», німецьким культурним центром «Баварський дім», грецьким культурним центром «Філікі Етерія»; з представництвами Австрії, Великобританії, Ізраїлю, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції; із українськими і міжнародними видавництвами та їх представниками в Україні.

Науково-методична діяльність співробітників кафедри здійснюється на основі евалюації та самоевалюації, що забезпечує як розвиток їх професійних компетенцій, так і зростання педагогічної майстерності вчителів іноземних мов.

 

 

 

Завідувач центру Юрченко Тетяна Валеріївна, неодноразово нагороджувалась грамотами Міністерства освіти та науки, Департаменту освіти та науки Одеської облдержадміністрації, Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Крім того, має спеціальну нагороду Міністерства національної освіти Франції – орден Palmes Académiques (Академічні пальми), за розвиток французької культури в Україні. Учасник міжнародних проектів та програм.

Є співавтором посібника для інститутів післядипломної освіти, розробленого у рамках французько-українському проекту. Є постійним членом асоціації вчителів французької мови.

У якості члена журі постійно бере участь у ІІІ та IV етапах Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов, інтелектуальних змаганнях з англійської мови серед учнів сільських шкіл; обласному етапі конкурсу «Учитель року», Ярмарку педагогічних ідей та технологій.

 

 

 

Русінова Лариса Яківна, методист з англійської мови, методист вищої категорії. Нагороджена грамотами Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти та науки Одеської облдержадміністрації, ООІУВ.

Учасник міжнародних проектів, семінарів та тренінгів: ««Матра» – «Громадська платформа освітніх реформ в Україні» (українсько-голландський проект); семінари-тренінги (Британська рада, за участю методистів Великобританії, США).

Є постійним членом журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов, інтелектуальних змагань з англійської мови серед учнів сільських шкіл; обласного етапу конкурсу «Учитель року», Ярмарку педагогічних ідей та технологій; перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт ЗНО.

 

 

 

Ульянова Валентина Артемівна, методист з іспанської мови, методист вищої категорії.

Підвищує професійний рівень через участь у роботі семінарів-тренінгів за участю як вітчизняних методистів так і методистів з Іспанії.

Є постійним членом журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов. Кваліфіковано проводить роботу з експертизи підручників.

Є автором методичного посібника „Pintura de España (Siglo de Oro)” для поглибленого вивчення іспанської мови на уроках та факультативних заняттях.

 

 

 

 

Методист центру Бабіч Ганна Григорівна, методист другої категорії. Нагороджена грамотами Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти та науки Одеської облдержадміністрації, ООІУВ. Має сертифікат рівня володіння німецькою мовою на рівні А2 від Goethe Institut.

Учасник міжнародних проектів, семінарів та тренінгів: ««Матра» – «Громадська платформа освітніх реформ в Україні»; «Іновест – Педагогічні інновації в області інклюзивної освіти»; «Патрір – Багатомовна освіта в Україні»; семінари-тренінги (Британська рада, за участю методистів Великобританії, США, Гете-Інститут).

Одним з напрямків науково-методичної діяльності є впровадження та розвиток інформаційного освітнього простору в навчально-виховний процес. Постійно удосконалює свою педагогічну та методичну майстерність шляхом участі у всеукраїнських семінарах, тренінгах. Опікується сайтом науково-методичного центру іноземних мов.

 

 

 

Методист з німецької мови Сенчина Наталя Геннадіївна, методист другої категорії. Бере активну участь у роботі науково-практичних семінарів, конференцій, «круглих столів» у м. Одесі, м Києві: «Культурно-міжнародний обмін (Ländliche Heimvolkshochschule Mariaspring, Göttingen), «Методика та дидактика викладання німецької мови» (Kulturkontakt Austria). Приймає участь у семінарах для вчителів німецької мови «Offensive DaF» (Goethe Institut).

Співпрацює з німецьким культурним центром «Баварський дім» та Гете-Інститутом.

 

 

 

 Куртова Вікторія Андріївна, методист з англійської мови. Бере участь в організації олімпіад, конкурсів, фестивалів з англійської мови: «Spelling bee» для знавців англійської орфографії (серед учнів 5-7 класів). Підвищує професіональний рівень через участь у роботі міжнародних семінарів та тренінгів :  “Projects in teaching English” (Lana Lushko), “Students’ assessment” (Matthew Siegal, Cambridge), “Games and activities for young learners” (Pearson seminar on “Fly High”), “Error correction” (Anna Shovkaluk, Kyiv), “Giving instructions. Common mistakes” (Seneca Ryan, USA).

Опікується викладанням англійської мови у початковій школі.

 

 

 Старший викладач лабораторії Дзюба Надія Миколаївна, вчитель англійської мови, вчитель-методист. Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти УРСР, має звання «Відмінник освіти України».

Кваліфіковано проводить роботу з експертизи та впровадження нових програм, експериментальних підручників, навчальних посібників та їх апробації; є постійним членом журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов; обласного етапу конкурсу «Учитель року», Ярмарку педагогічних ідей та технологій; перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт ЗНО.