НМЛ української мови, української літератури, зарубіжної литератури та мов і літератур нацменшин

 

 

Офіційний сайт  

 

   НМЛ української мови та літератури створений у 2002 році. Центр реалізує стратегічні загальнодержавні завдання щодо викладання української мови та літератури, українознавства на часі реформування мовно-літературної освіти і проводить свою роботу відповідно до Положення про Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, затвердженого  Вченою радою інституту від 10 січня  2002 року.

 Центр працює над проблемою «Реалізація нового змісту мовно-літературної освіти в сучасному освітньому просторі відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»».

   Для реалізації зазначеної  проблеми працівники Центру спрямовують свою діяльність на втілення таких завдань:

 • підняття престижу української мови;
 • втілення в життя Концепцій державної мовної політики в Україні, профільного навчання в старшій школі, мовної та літературної освіти, нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників області;
 • підвищення якості методичної роботи з педагогічними працівниками різних рівнів;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;
 • керівництво роботою методичних об’єднань та координація  їхньої діяльності;
 • систематичне поповнення та ефективне використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;
 • координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності методичних і науково-методичних установ області;
 • сприяння розвитку обдарованих учнів через проведення як на районному (міському), так і на регіональному, всеукраїнському рівнях олімпіади,  конкурсів, інтелектуальних змагань (Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури, Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика,  Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Ідея соборності України…», інтелектуальні змагання з української мови та літератури серед учнів сільських шкіл);
 • сприяння розвитку професійної компетентності вчителя-словесника шляхом проведення обласного конкурсу «Панорама творчих уроків» (за новими програмами з української мови та літератури для 5-9 класів), всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Українська мова та література»;
 • науково-методичний супровід для вчителів української мови та літератури, які працюватимуть у 5-6 класах за новими програмами, впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Мови і літератури»);
 • координація проектної діяльності вчителів української мови та літератури у курсовий і міжкурсовий періоди, професійного саморозвитку і самонавчання на основі дослідження;
 • координація діяльності методичних служб області із забезпечення самоосвіти вчителів української мови та літератури в міжкурсовий період, розв’язання актуальних завдань мовно-літературної освіти;
 • вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів української мови та літератури області;
 • когнітивна методика навчання української мови – посилення практичної спрямованості змісту предмета «Українська мова»;
 • професійно-методична підготовка сучасного вчителя-словесника в період відродження національної школи і перебудови освіти в України.

 

Наукова діяльність Центру з теми «Актуальні проблеми викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах» досліджувались такі питання:

 

 • методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською, російською, молдовською мовами;
 • методика навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • роль мовленнєвої, мовної, соціокультурної, діяльнісної (стратегічної) компетентностей в мовному компоненті;
 • комунікативна та літературна компетентності – невід’ємні складові структури змісту освіти;
 • емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративні лінії – складові літературного компонента;
 • утвердження за допомогою засобів мови і літератури національних і загальнолюдських цінностей;
 • виховання особистості із розвинутою національно-патріотичною свідомістю – пріоритетного напряму усієї навчально-виховної роботи – на уроках і поза ними;
 • науково-методичний супровід для вчителів української мови та літератури, які працювали і працюватимуть у 5-6 класах у 2014/20    15, 2015/2016 н.р., щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Мови і літератури»); створення навчально-методичних посібників з української мови та літератури для вчителів української мови та літератури щодо викладання цих дисципліну 5-6 класах;
 • апробація та моніторингове дослідження якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів таких підручників: (Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.

5, 6  клас – Заболотний О.В., Заболотний В.В.; Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.

5, 6 клас – Ворон А.А., Солопенко В.А.; Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою. 5 клас – Скаб М.В., Скаб М.С).

6 клас – Лук’янюк К.М., Бабич Н.Д., Скаб М.В.; Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою.

 

 Видавнича діяльність 2012-2013 н.р.

 

- Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році, варіанти календарно-тематичних планів з української мови та літератури для 10 класу (профіль - українська філологія), розроблені Свінтковською С.А., Гашибаязовою О.В., Плетньовою Л.А.);

- публікація уроків літератури рідного краю (10-11 класи), (завідувачка центру Свінтковська С.А., старший викладач Могельницька Г.А.). ж.«Наша школа» №№1-2;

-  «З учителями і для вчителів» (Свінтковська С.А., Гашибаязова О.В., Плетньова Л.А.).  Стаття. ж.«Наша школа» №4;

- Могельницька Г.А., «Українська драма кінця ХІХ – початок ХХ століття в контексті розвитку європейської модерністичної драматургії» (на допомогу учителю-словеснику), Одеса: Друкарський дім, 2005;

- Могельницька Г.А., «Дозвольмо возному любити Наталку!» /до проблеми адекватного прочитання української класики/ На допомогу учителю-словеснику. Одеса, 2005;

- Могельницька Г.А., «…Свята земелько, Божа ти донечко!.. / До проблеми адекватного прочитання української класики / На допомогу вчителю-словеснику. Одеса, 2005.

- Могельницька Г.А., «Літописець українського простору трагічної доби» / До 100-річного Уласа Самчука / На допомогу учителю-словеснику. Одеса. Друкарський дім. 2005.

- Могельницька Г.А., «Серафима». Поема. – Одеса: Друкарський дім, 2005.

- Могельницька Г.А., «Людина на бездоріжжі» /Комедія про трагедію/ До проблеми адекватного прочитання української класики. Одеса. Друкарський дім. 2008.

- Могельницька Г.А., «Білкун – син Білкуна, або анатомія давнього злочину» \ Повість / Одеса:  Друкарський дім. 2014.

- Могельницька Г.А., «Пізнати себе і збудувати свій власний дім на власний, успадкованій від предків землі» / Одеса: Акваторія. 2014.

 

 

 

Всеукраїнський професійний журнал:

 

- Могельницька Г.А., старший викладач ООІУВ,  стаття «Не такий страшний… другорядний член речення» (до проблеми розрізнення «важкорозрізнюваних»членів речення), ж. «Дивослово» №10, 2012 р; 

- Могиеьницька Г.А., старший викладач ООІУВ, стаття «Синтаксична роль іменників при безприйменниковому та прийменниковому керуванні»;

- Чабан О.В., викладач ООІУВ, «Хто переможець?» (конспект комбінованого уроку-презентації). Бібліотечка журналу «Вивчаємо українську мову та літературу». Випуск №1, 2012 р.;

 - Чабан О.В.,  викладач ООІУВ,  «Казки, які ми написали» (проект). Бібліотечка журналу «Вивчаємо українську мову та літературу». Випуск №2,  2012 р.;

 - Чабан О.В.,   викладач ООІУВ,  «Народна драма» (сценарій), «Леся Українка» (життєвий і творчий шлях). Бібліотечка журналу «Вивчаємо українську мову та літературу». Випуск №3, 2012 р.;

- Дмитрієв С.В., старший викладач ООІУВ, стаття «Номінація особи у лінгвокультурній картині світу носіїв українського кримінально-злочинного соціолекту». Науково-теоретичний часопис «Мова», №17, 2012 р. Одеса. Астропринт;

- Дмитрієв С.В., старший ООІУВ, стаття «Номінація особи у контексті лінгвокультурної картини світу носіїв українського сленґу».  Науково-теоретичний часопис «Мова», №17, 2012 р. Одеса. Астропринт;

- Дмитрієв С.В., старший викладач ООІУВ, стаття  «Взаємодія конуектів «Людина-тварина» у процесах модусної номінації особи» (на матеріалах сучасних українських соціолектів). Науково-теоретичний часопис «Слов’янський збірник», 2012 р.

 

Надруковані  посібники (підручники)

 

На допомогу вчителям-словесникам методичною службою та викладачами Центру видано посібники.

«Використання різних видів диктантів як однієї з форм вивчення, закріплення та перевірки орфографічної, пунктуаційної грамотності учнів на уроках української мови в 5-9 класах» (автори Свінтковська С.А., Гашибаязова О.В., Плетньова Л.А.).

        -  Методичні рекомендації «Лінгвістична гімнастика і динамічні ігри як інструмент реалізації здоров’язбережувального компоненту в навчанні української мови» (нове в українській лінгводидактиці) (Дмитрієв С.В., старший викладач ООІУВ ).

- «Українська мова. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» (авторський колектив: Свінтковська С.А., зав.науково-методичного центру ООІУВ, Дмитрієв С.В., викладач кафедри загального та слов´янського мовознавства ОНУ ім.І.І.Мечникова; Могильницька Г.А., старший викладач ООІУВ; Пасат О.О., вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист Крутоярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з молдовською мовою навчання Білгород-Дністровського району; Бойко О.І., вчитель вищої категорії, старший учитель української мови та літератури Крутоярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з молдовською мовою навчання Білгород-Дністровського району; Журавель М.І., методист РМК відділу освіти Ізмаїльської райдержадміністрації; Маларьова Н.О., головний спеціаліст Кілійського районного відділу освіти);

- Рукопис підручника. Українська мова для шкіл з молдовською мовою навчання для учнів 5 класу (автори Свінтковська С.А., Гашибаязова О.В., Пасат О.О., Дмитрієв С.В.);

- Підручник «Сучасна українська літературна мова. Морфеміка» Видавництво «Фенікс». м.Одеса. 2012 р. (Хрустик Н.М. – доцент ООІУВ);

- Г.А. Могильницька. Начерки до розв’язання складних проблеми шкільного синтаксису. \ На допомогу учителеві-філологу. – Одеса: Сімекс-принт. 2013.

- Г.А. Могильницька. Звук до звука – вийде слово, ой цікава рідна мова. /Посібник для самонавчання та саморозвитку /Одеса: Друкарський дім. 2009.

 

Видавнича діяльність 2013-2014 н.р.

 

Матеріали, надруковані в науково-методичному журналі «Наша школа», №4, 2013 р. (автори Свінтковська С.А., Гашибаязова О.В.,  Плетньова Л.А.):

          - Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 н.р. (5 клас з переходом на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 6-11 класи);

          - Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу (українська мова навчання), зразок заповнення класного журналу з української мови;

         - Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу (російська  мова навчання), зразок заповнення класного журналу з української мови;

         -  Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою, зразок заповнення класного журналу;

         - Орієнтовне календарно-тематичне планування з української літератури для 5 класу (українська, російська, молдовська мови навчання), зразок заповнення класного журналу з української  літератури.

 

«Наша школа», №4, 2014 р. (автори Свінтковська С.А., Гашибаязова О.В.,  Плетньова Л.А.):

 • Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 н.р.;
 • Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для  6 класу (українська мова навчання), зразок заповнення класного журналу з української мови;
 • Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для  6 класу (російська  мова навчання), зразок заповнення класного журналу з української мови;
 • Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для   6 класу (молдовська  мова навчання), зразок заповнення класного журналу з української мови;
 • Орієнтовне календарно-тематичне планування з української літератури для 6 класу (українська, російська, молдовська мови навчання), зразок заповнення класного журналу з української  літератури;
 • Наші перемоги та досягнення (робота з обдарованою учнівською молоддю).

 

       Матеріали, надруковані в інших Всеукраїнських професійних журналах:

 

 -Могильницька Г.А. - «Розрізняймо другорядні члени речення»,  ж. «Дивослово», №3, 2013 р.;

- Могильницька Г.А. -  стаття «Стою, дозрілий, мовби збіжжя в полі…» Рецензія на збірку С.Конака «Ішла й озирнулась душа», г. «Чорноморські новини» від 24.10. 2013 р. (література рідного краю);

- Могильницька Г.А. – стаття «Фанфікшн: позитиви й підводні камені», г. «Українська мова і література», №17, вересень, 2013 р.;

           - Свінтковська С.А.,  Гашибазова О.В.– Завдання ІІ (міського/районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури,  ж. «Методичні діалоги»,  №6, 2013 р.;

             - Свінтковська С.А.,  Гашибазова О.В.– Завдання Всеукраїнського турніру юних філологів загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власност, ж. «Методичні діалоги», №4-5, 2013 р.;

            - Дмитрієв С.В. – стаття «Пропозиційно-термінальна мотивація номінацій особи в українських соціолектах». Слов’янський збірник, №18, 2013, Одеса: Астропринт. с.92-101.;

          - Хрустик Н.М. – «Проблеми морфемного, словотвірного та етимологічного аналізу: науково-методичний посібник . – (2-ге видан, доповн.). – Одеса: Фенікс, 2013. – 130 с.;

          -  Хрустик Н.М. – «Проблема вставних морфем в українській мові та інфіксальний спосіб словотворення // Записки з українського мовознавства: зб.наук.праць . – Одеса: Астропринт, 2013. – Вип.20. – с.112-118;

          - Чабан О.В. – Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Випуск №1. Харків, вид. «Основа» (бібліотечка журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»);

         - Чабан О.В. – Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Випуск №2. Харків, вид. «Основа» (бібліотечка журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»).

 

 Надруковані навчальні посібники (підручники)

 

На допомогу вчителям-словесникам видано навчальні посібники: «Усе про просте речення»; «Начерки до розв’язання складних проблем шкільного синтаксису» (на допомогу учителеві-філологу), автор Г.А.Могильницька, старший викладач Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.          

 

Підручники, посібники, статті, підготовлені до друку:

 

-  Свінтковська С.А., Гашибаязова О.В., Пасат О.О., Дмитрієв С.В. Підручник. Українська мова для шкіл з молдовською мовою навчання для учнів 5 класу;

- Свінтковська С.А., Гашибаязова О.В., Пасат О.О., Підручник. Українська мова для шкіл з молдовською мовою навчання для учнів 6 класу (рукопис);

- Свінтковська С.А., Гашибаязова О.В., Плетньова Л.А.  Навчально-методичні посібники. «Сучасний урок української мови в 5 класі» (для шкіл з українською мовою навчання), «Сучасний урок української літератури в 5 класі» , «Сучасний урок української мови в 6 класі» (для шкіл з українською мовою навчання)», «Сучасний урок української мови в 6 класі» (для шкіл з російською мовою навчання), «Сучасний урок української літератури в 6 класі»;

- Свінтковська С.А., Гашибаязова О.В. Завдання для учасників районного/міського, обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови та літератури імені Петра Яцика; завдання для учасників районного/міського, обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. (ж. «Методичні діалоги»);

- Свінтковська С.А., Могельницька Г.А. Завдання для учасників І, ІІ та обласного етапів інтелектуальних змагань для учнів сільських шкіл.  (ж. «Методичні діалоги»).

 

Видавнича діяльність (2014-2016 роки)

 

- Доопрацьовано авторську навчальну програму Міністерства освіти і науки України «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання 5-9 класи (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) і затверджено Міністерством освіти і науки України зі змістом (наказом МОН України від 29.05.2015 №585).

 

-  Відповідно до змін у навчальних програмах 2010 р. і 2005 р. з української мови та літератури складено 16 орієнтовних календарно-тематичних планувань з української мови та літератури для 5-8 класи для шкіл з українською, російською та молдовською  мовами навчання.

 

-  Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (ж. «Наша школа», №4,2015 р.).

 

-  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання учнів 7-их класів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках української мови та літератури відповідно до «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (наказ МОН України №641 від 16.06.2015), Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (Затверджено Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015)  ж. «Наша школа», №4, 2015 р.

 

-  Завдання для ІІІ (обласного) етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (учні 3-11 класів) та ІІ (обласного) етапу – для учнів професійно-технічної освіти.

 

-  Завдання для ІІІ (обласного) етапу VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та ІІ (обласного) етапу для студентів І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації.

- Підготовлено до друку Збірник диктантів для 7-11 класів, присвяченого Революції Гідності 2013-2014 рр., «Небесна сотня» (100 стор.). Видавництво «Основа», Харків.

 

-   Подані до друку розробки уроків з української мови (5 клас). Видавництво «Основа», Харків.

 

-   Хрустик Н.М. Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір / Н.М.Хрустик  // Програми лекційних курсів та плани практичних занять кафедри української мови (для студентів спеціальності «українська мова і література»: метод. посіб. / відп. ред. Т.Ю.Ковалевська. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2015. – С. 61-72.

 

- Хрустик Н.М. Стилістичне навантаження  звертання, вираженого кличним відмінком, у поезії Т.Г.Шевченка та в перекладах його творів російською та англійською мовами / Н.М.Хрустик, Я.Г.Конопелько // Слов’янський збірник: зб. наук. пр. – Одеса: Чернівці: Букрек , 2015. – Вип. 19. – С. 230-238.

 

- Хрустик Н.М. Специфіка офіційних особових імен з десемантизованими суфіксами / Н.М.Хрустик // Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів: колект. моногр. / за ред. Т.Ю. Ковалевської. – Одеса: ПолиПринт, 2015. – С. 17-22.

 

- Хрустик Н.М. Звертання, виражене кличним відмінком, у поезії Т.Шевченка: проблеми перекладу / Н.М.Хрустик, Я.Г.Конопелько // Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів: колект. моногр. / за ред. Т.Ю.Ковалевської. – Одеса: ПолиПринт, 2015. – С.155-163.

 

-  Хрустик Н.М. Офіційні особові імена з десемантизованими суфіксами як ознака української мови / Н.М.Хрустик // Записки з ономастики: зб. наук. пр. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 18. – С. 725-733.

 

-  Хрустик Н.М. Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір: підручник / Н.М.Хрустик. – Одеса: Фенікс, 2015. – 270 с.

 

- Дмитрієв С.В. – Метафорична інтеграція концептосфер «АРТЕФАКТ – ЛЮДИНА» номінацій особи у сучасних українських соціолектах / С.В.Дмитрієв // Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science». -  Geneva (Switzerland), the 5 of June, 2015. -  C. 285-293.

 

-  Підготовлено та опубліковано роботу «Наша мова і мовні міфи», газ. «Чорноморські новини» від 05.11.2015р.;  07.11.2015 р.

 

-   Підготовлено тиражем 1000 примірників та відправлено в зону АТО авторський збірник актуальних патріотичних авторських пісень «Кишеньковий пісенник воїна-захисника Вітчизни».

 

-   Завершено роботу над двома розділами монографічного дослідження «Розвиток української літератури в контексті загальноєвропейського літературного розвитку. (Стилі, напрями, жанри: виникнення, розвиток, занепаду, зміни).

 

-   Завершено роботу та підготовлено до видання навчально-методичний посібник із синтаксису складного речення.

 

 

Працівники Центру:

 

 

Свінтковська Світлана Андріївна – завідувачка Центру;  нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»

 

 

 

 

Гашибаязова Олександра Василівна – методист вищої категорії; нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти науки України, нагрудним знаком  «Відмінник освіти України»

 

 

 Плетньова Лариса Анатоліївна –методист; нагороджена грамотами Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

 

 

Професорсько-викладацький склад (основний):

 

                                          

 

Могильницька Галина Анатоліївна –           

     старший викладач Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти, лауреат Всеукраїнської літературної  премії імені Василя Стуса; нагороджена Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, орденом Святого Володимира, орденом Святих Кирила і Мефодія

 

- Свінтковська Світлана Андріївна – старший викладач Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

- Гашибаязова Олександра Василівна – старший викладач Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

-  Плетньова Лариса Анатоліївна – викладач Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

 

 

Професорсько-викладацький склад (за сумісництвом):

 

 • Хрустик Надія Михайлівна –  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови філологічного факультету ОНУ імені  І.І. Мечникова

                                  

       

          - Дмитрієв Сергій Вікторович– старший викладач кафедри загального та слов’янського мовознавства філологічного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова, доцент, кандидат філологічних наук, лінгвіст (українська мова),  Голова Одеської обласної організації Національної спілки письменників України з 2013 року, відмінник освіти України

 

 

              

 Чабан Олена Володимирівна  – старший викладач  Одеського обласного інституту удосконалення

вчителів учитель української мови та літератури вищої категорії, учитель-методист Дачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1Біляївського району