Український правопис

 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС

Український правопис, 2015

Схвалений 
Національною академією наук України, 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерством культури України


КИЇВ
НАУКОВА ДУМКА
2015

 

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА

ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ГОЛОСНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

§ 1. Ненаголошений О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

§ 2. Ненаголошені Е, И . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

§ 3. І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

§ 4. Ї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

§ 5. Я, Ю, Є . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

§ 6. Апостроф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

§ 7. ЙО, ЬО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Чергування голосних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

§ 8. Чергування О — І, Е — І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

О, Е, що не переходять в І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Відхилення в чергуванні О — І, Е — І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

§ 9. Чергування Е — О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Чергування голосних у дієслівних коренях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

§ 10. Чергування О — А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Е (невипадний) — І (невипадний) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Е (випадний) — И . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

§ 11. Чергування У — В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

§ 12. Чергування І — Й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

§ 13. Чергування З — ІЗ — ЗІ (ЗО) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ПРИГОЛОСНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

§ 14. Літера Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

§ 15. Літера Ґ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Позначення м’якості приголосних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

§ 16. Коли пишеться Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

§ 17. Коли Ь не пишеться . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Зміни приголосних при збігу їх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

§ 18. Зміни груп приголосних -ЦЬК-, -СЬК-, -ЗЬК-, -СК-, -ШК-, -ЗК-, -СТ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Зміни приголосних перед -СЬК(ИЙ), -СТВ(О) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Зміни приголосних перед -Ш(ИЙ) у вищому ступені прикметників (прислівників) . . . . . . . . 23

-ЧН-, -ШН- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Спрощення груп приголосних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

§ 19. -Ж(Д)Н-, -З(Д)Н-, -С(Т)Н-, -С(Т)Л- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

-З(К)Н-, -С(К)Н- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

-С(Л)Н- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Подвоєння та подовження приголосних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

§ 20. Подвоєння приголосних при їх збігу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

-ЕНН(ИЙ), -АНН(ИЙ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Подовження приголосних перед Я, Ю, Є, І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

§ 21. З-, (ІЗ-, ЗІ-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

БЕЗ-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ- та ін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ПРАВОПИС СУФІКСІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Іменникові суфікси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

§ 22. -ИК, -НИК та ін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

-ИВ(О) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

-АЛЬНИК, -ИЛЬНИК та ін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

-АЛЬ, -ЕНЬ та ін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

-ИНН(Я), -ІНН(Я) та ін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

-ЕН(Я) [-ЄН(Я)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

-ЕЧОК [-ЄЧОК], -ЕЧК(А) [-ЄЧК(А)], -ИЧОК, -ИЧК(А) та ін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

-ЕНК(О) [-ЄНК(О)], -ЕНЬК(О, А) [-ЄНЬК(О)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

-ИСЬК(О) [-ЇСЬК(О)], -ИЩ(Е) [-ЇЩ(Е)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

-ОВИЧ, -ІВН(А) [-ІВН(А)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

-ІВК(А) [-ЇВК(А)], -ОВК(А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

-ОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

-ИР, -ИСТ, -ИЗМ, -ІР, -ІСТ, -ІЗМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Прикметникові та дієприкметникові суфікси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

§23. -Н(ИЙ), -Н(ІЙ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

-АНН(ИИ), -ЕНН(ИИ), -АН(ИИ), -ЕН(ИИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

-ИЧН(ИЙ), -ІЧН(ИЙ) [-ЇЧН(ИЙ)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

-ИН, -ЇН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

-ИН(ИЙ), -ЇН(ИЙ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

-ИСТ(ИИ), -ЇСТ(ИЙ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

-ЕВ(ИЙ), -ЄВ(ИИ), -ОВ(ИЙ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

-УВАТ(ИЙ) [-ЮВАТ(ИЙ)], -ОВАТ(ИЙ), -ОВИТ(ИЙ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Дієслівні суфікси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

§ 24. -УВА- (-ЮВА-), -ОВА- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

-ОВУВА- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

-ІР- (-ИР-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

 

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

§ 25. Сполучні звуки О, Е (Є) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Складні слова без сполучного звука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

§ 26. Складні іменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

§ 27. Прикладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

§ 28. Складні числівники та займенники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

§ 29. Складні прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

§ 30. Прислівники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

§ 31. Прийменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

§ 32. Сполучники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

§ 33. Частки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ (БУКВИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

§ 34. Велика літера на початку речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

§ 35. Велика літера при звертаннях і в ремарках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

§ 36. Велика та мала літери в рубриках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

§ 37. Велика літера після двокрапки, на початку цитати тощо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

§ 38. Велика літера у власних назвах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

§ 39. Велика літера в складноскорочених назвах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

§ 40. Графічні скорочення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

§ 41. Орфографічні правила переносу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

§ 42. Технічні правила переносу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ЗНАК НАГОЛОСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

§43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72


II. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ

ІМЕННИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

§ 44. Поділ на відміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

§ 45. Поділ на групи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

§ 46. Зразки відмінювання іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

УВАГИ ДО ПРАВОПИСУ ОКРЕМИХ ВІДМІНКІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

I відміна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

§47. А. Однина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

§ 47. Б. Множина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

II відміна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

А. Однина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

§ 48. Родовий відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

§ 49. Давальний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

§ 50. Знахідний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

§ 51. Орудний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

§ 52. Місцевий відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

§ 53. Кличний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Б. Множина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

§ 54. Називний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

§ 55. Родовий відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

§ 56. Давальний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

§ 57. Знахідний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

§ 58. Орудний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

§ 59. Місцевий відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

§ 60. Кличний відмінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

III відміна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

§ 61. Однина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

§ 62. Множина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

§63. Відмінювання слова мати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

IV відміна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

§ 64. Однина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

§ 65. Множина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

§ 66. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

ПРИКМЕТНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

§ 67. Тверда група прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

М’яка група прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

§ 68. Зразки відмінювання прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

§ 69. Ступенювання прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ЧИСЛІВНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

§ 70. Відмінювання кількісних числівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

§ 71. Відмінювання порядкових числівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

§ 72. Відмінювання дробових числівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

ЗАЙМЕННИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

§ 73. Особові займенники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Відмінювання особових займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

§ 74. Зворотний займенник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Відмінювання зворотного займенника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

§ 75. Присвійні займенники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Відмінювання присвійних займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

§ 76. Вказівні займенники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Відмінювання вказівних займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

§ 77. Питальні займенники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Відмінювання питальних займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

§ 78. Означальні займенники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Відмінювання означальних займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

§ 79. Складні займенники (неозначені й заперечні) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Відмінювання складних займенників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

ДІЄСЛОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

§ 80. Дійсний спосіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Теперішній час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Поділ дієслів на дієвідміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Друга дієвідміна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Перша дієвідміна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Відмінювання дієслів ДАТИ, ЇСТИ, ВІСТИ (ВІДПОВІСТИ й под.), БУТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Майбутній час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Минулий і давноминулий час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

§ 81. Наказовий спосіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

§ 82. Умовний спосіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

§ 83. Неозначена форма дієслова (інфінітив) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

§ 84. Дієприкметник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Дієприкметники активного стану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Дієприкметники пасивного стану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

§ 85. Дієприслівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

 


III. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ПРИГОЛОСНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

§ 86. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

§ 87. G, H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

§ 88. F, PH, TH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

§ 89. Неподвоєні й подвоєні приголосні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА J ТА ГОЛОСНИХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

§ 90. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

§ 91. E, Ö, EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

ГРУПИ ПРИГОЛОСНИХ З ГОЛОСНИМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

§ 92. Апостроф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

§ 93. Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

§ 94. Дифтонги AU, OU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

§ 95. Дифтонги EI, EU, IJ, EY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

§ 96. Кінцеві -TR, -DR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

§97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

§98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

§99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

§ 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

 


IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ

§ 101. Українські прізвища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

§ 102. Відмінювання прізвищ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

§ 103. Відмінювання імен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

§ 104. Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

§ 105. Неслов’янські прізвища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ ОСОБОВІ ІМЕНА ТА ПРІЗВИЩА Й ПОХІДНІ ВІД НИХ ПРИКМЕТНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

§ 106. Імена та прізвища (прізвиська) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

§ 107. Похідні прикметники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

§ 108. Українські географічні назви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

§ 109 — 110. Географічні назви слов’янських та інших країн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Географічні назви з прикметниковими закінченнями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

§ 111. Іншомовні географічні назви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

§ 112. Відмінювання географічних назв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

§ 113. Правопис прикметникових форм від географічних назв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Суфікси -ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Суфікси -ОВСЬК(ИЙ) [-ЬОВСЬК(ИЙ)], -ЕВСЬК(ИЙ) [-ЄВСЬК(ИЙ)], -ІВСЬК(ИЙ) [-ЇВСЬК(ИЙ)] . 145

§ 114. Правопис складних і складених географічних назв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Написання окремо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Написання разом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Написання через дефіс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

 


V. НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ

§ 115. Крапка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

§ 116. Знак питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

§ 117. Знак оклику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

§ 118. Кома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

А. Кома в простому реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Б. Кома в складному реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

§ 119. Крапка з комою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

§ 120. Двокрапка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

§ 121. Тире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

§ 122. Крапки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

§ 123. Дужки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

§ 124. Лапки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

§ 125. Розділові знаки при прямій мові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

 

ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

 

 

 

 

 

 


Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т української мови. — К.: Наук. думка, 2015. — 288 с. — ISBN 978-966-00-1509-8.

Розглянуто питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв. Викладено найголовніші правила пунктуації.

Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

 

Затверджено до друку вченими радами Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України та Інституту української мови НАН України.

 

Науково-видавничий відділ словникової літератури.

Редактори: Є. І. Мазніченко, Н. М. Максименко, О. В. Осадча.

 

 

 

© Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, 2015

© НВП «Видавництво „Наукова думка“ НАН України», дизайн, 2015

 

 

 

 


Примітка до електронного тексту на сайті «Ізборник». Для зручності користування «он-лайн» наголошені голосні передаються червоним кольором.


Ідентичне виданню 2012 року.