КЗВО "ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"


запам'ятати

 

Журнал "НАША ШКОЛА"

Л. В. Афанасенко, вчитель вищої категорії, вчитель української мови та літератури ОЗОШ № 28,

Н. А. Дризицька, вчитель вищої категорії, вчитель російської мови та зарубіжної літератури ОЗОШ № 28

 

О.А. Бухнієва, кандидат педагогічних наук, доцент Ізмаїльського державного гуманітарного університету

 

Н.А. Ковтун, учитель начальных классов школы-лицея «Черноморский», учитель высшей категории, учитель-методист, отличник образования Украины

А.Т. Норгалиева, учитель турецкого языка школы-лицея «Черноморский»

 

Г.І.Мельник,  вчитель-методист ЗОШ І-ІІІ ступенів № 111 м.Одеси

 

В.П.Назаров, директор Одеського МНВК 1, В.Г.Талаш, методист з профорієнтаційної роботи, М.С.Баранська, практичний психолог

 

 

 

2017 - 2018 навчальний рік

 

 

 

Методичні рекомендації до початку нового 2017/2018 навчального року

 

ЗМІСТ

 

Педагогіка і психологія

 

В.П.Мітюхіна                         Актуальність альтернативної педагогіки у сьогоденних питаннях освіти

 

Р.В.Бєлоусова                       Професійно важливі якості вчителя в умовах нової української школи

 

Е.А.Стукас                             Становлення індивідуального стилю педагогічної взаємодії

 

Г.К.Бриль                              вчителя засобами кіномистецтва

Кіпєр В.І.,

С.В. Витупоренко   ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ШКОЛИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

 

 

 

 

Позакласне та позашкільне виховання

 

М.В.Гриньова                       Реалізація діяльнісного підходу як основи ОДГ/ОПЛ щодо формування компетентностей для демократичного громадянства у виховній роботі школі

 

С.І.Шеремет                          Окремі аспекти організації виховного процесу в навчальних

закладах Одеської області

 

Дисципліни суспільно-гуманітарного циклу

 

С.А.Свінтковська,  Л.А. Плетньова                  Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

 

О.В.Риба                                Особливості викладання російської мови, інтегрованого курсу «Література», зарубіжної літератури у 2017/2018 н.р. у світі реформування літературно-мовної освіти в Новій українській школі

 

Е.П.Коршко                           Формирование языковой компетентности учащихся с использованием интегративных приемов преподавания дисциплин гуманітарного цикла

 

О.М.Котенко                         Особливості викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2017/2018 навчальному році

 

Вчителям молдовської мови та літератури

 

L.I.Fetescu                              STUDIEREA  LIMBII MOLDOVENEŞTI ŞI LITERATURII (MOLDOVENEŞTI ŞI  UNIVERSALE) ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 2017/2018

 

Вчителям болгарської  мови та літератури

 

Н.С.Бузиян                Методически препоръки за учителите по български език и литература

 

Дисципліни природничо-математичного циклу

 

Л.І.Ятвецька                          Про деякі аспекти викладання фізики на концептуальних засадах нової української школи

 

Л.І.Ятвецька                          Природознавство: новизна та розвиток

Н.П.Шапірова

Л.М.Кононенко                    Викладання біології та екології у 2017/2018 навчальному році

 

Г.І.Мельник                          Практична спрямованість викладання біології

 

 

І.П.Тертична                         Шкільна географічна освіта у 2017/2018 навчальному році. Перспективи розвитку та шляхи реалізації

 

 

 

Л.В.Холостенко                Реалізація компетентності ініціативності й підприємливості у Стандарті «Нової української школи»

 

В.В.Грінчук                            Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2017/2018 навчальному році

 

 

В.Ю.Потьомкіна                    Рівень сформованості математичної компетенції учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області за результатами моніторингових досліджень

 

О.М.Задоріна                        Щодо вивчення «Основ комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики» у курсі алгебри 9-го класу відповідно до оновлених програм з математики

 

М.А.Глазунова                      Системні зміни у викладанні хімії у середній школі у 2017/2018 навчальному році  в рамках втілення «Концепції нової української школи»

 

І.М. Топор                             Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Основи

Л.В.Полещук                        здоров’я» у 2017/2018 навчальному році

В.Л.Хабаш

 

 

 

 

Дисципліни художньо-естетичного циклу

 

 

Н.В.Шатайло                         Особливості вивчення предметів художньо-естетичного циклу у 2017/2018 навчальному році

 

Вчителям трудового навчання

 

Р.І.Нікітенко                          Впровадження оновленої програми з трудового навчання в 5-9 класах у  2017-2018 навчальному році

 

Вчителям фізичної культури

 

Р.І.Нікітенко                          Методичні рекомендації щодо організації навчально-

О.В.Кріліченко                      виховного процесу з предмету «Фізична культура»

 

 

 

Інформаційний відділ

 

Ю.В.Богатий                         Про проведення інтелектуальних змагань і олімпіад 

С.А.Тувіченко                      

І.В.Мартинєвська                            

 

 

 

2016 -2017 навчальний рік

 

 

Педагогіка і психологія

 

Е.А.Стукас                    Економічне виховання майбутніх вчителів

 

О.В.Михайловський     інформатики на основі синергетичного підходу

 

Т.С.Притуляк              Зміст і методика проведення науково-пошукової,

дослідницької роботи студентів з природничих дисциплін як шлях до розвитку аналітичного мислення

 

Дисципліни суспільно-гуманітарного циклу

 

Н.В. Щепаняк               Odessa-Mummy presents famous children

 

Н.М.Евдокименко        Пріоритетність компетентнісного підходу в навчанні

О.А.Олексюк                української мови та літератури

 

О.П.Мірза                     Використання інтерактивних методів навчання в  процесі викладання зарубіжної літератури

 

Л.В.Новаковська          Позакласні заходи і нестандартні уроки як засіб  виховання особистості курсанта

 

Т.В.Філіппова               Сценарій до 10 квітня «70-річчя визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників  

 

Теорія та методика викладання природничо-математичних дисциплін

 

М.А.Слободенюк        Розробка відкритого уроку з хімії на тему «Білки – як основа життя»

 

На шляху до професії

 

В.П.Назаров                 Одесский МУПК № 1 – путь к выбору будущей

Ю.С.Святая                  профессии

В.Г.Талаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ № 4'2016

 

Методичні рекомендації до початку нового 2016/2017 навчального року

 

ЗМІСТ

 

 

Керівникам навчальних закладів

 

С.В.Воронова            Мультипрофільне навчання як засіб самовизначення школярів

 

Т.І.Тулба                   До питання формування професійної компетентності педагогічних

Ж.І.Романчак            працівників інтернат них закладів

 

В.В.Ягоднікова          Інноваційні підходи до організації сучасного виховного процесу

 

О.І.Чешенко              загальноосвітнього навчального закладу: науково-методичний аспект

 

Педагогіка і психологія

 

С.В.Витупоренко      Сучасний стан та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти Одеськоїобласті

 

Г.К.Бриль                  Впровадження ідей педагогіки розуміння М.Палтишева в умовах

Е.А.Стукас                 сучасної вищої освіти

 

С.В.Дерябіна             Застосування арт-педагогічних технологій в діяльності сучасного

Р.І.Нікітенко               педагога

Н.В.Шатайло

 

Позакласне та позашкільне виховання

 

С.І.Шеремет              Національно-патріотичне виховання: досвід, виклик, перспективи

 

Дошкільне виховання. Початкове навчання

 

О.А.Хоменко             Методичні рекомендації щодо змісту та організації навчально-виховного процесу вдошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

 

Т.В.Саннікова           Духовно-моральне виховання дошкільників засобами християнської

В.В.Скрипник            етики

 

А.М.Баранова            Використання інтерактивних форм навчання у початкових класах

 

В.А.Трунова              Формування графічної компетенції вчителя початкових класів з «Каліграфії» : минуле і  сьогодення

 

Дисципліни суспільно-гуманітарного циклу

 

С.А.Свінтковська      Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури

- Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах на уроках української мови у 8 класі

- Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
у 2016/2017 навчальному році

- Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та  літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
у 2016/2017 навчальному році

Л.А.Плетньова          літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році  

                                

Е.В.Рыба                    О преподавании русского языка в 2016/2017 учебном году

 

Е.В.Риба                    Щодо викладання предмету «Зарубіжна література» у 2016/2017 навчальному році

 

Е.В.Рыба                    Некоторые вопросы преподавания интегрированного курса «Литература»(русская и зарубежная) в 2016/2017 учебном году

 

О.М.Котенко             Особливості викладання історії, правознавства та курсів громадянознавчого спрямуванняу 2016/2017 навчальному році

 

Вчителям болгарської мови та літератури

 

Н.С.Бузіян                  Методически препоръки за учителите по  български език и литература

 

Вчителям молдовської мови та літератури

 

L.I.Fetescu                  STUDIEREA  LIMBII MOLDOVENEŞTI ŞI LITERATURII   (MOLDOVENEŞTI ŞI  UNIVERSALE)ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 2016/2017

 

Дисципліни природничо-математичного циклу

 

Л.І.Ятвецька              Особливості викладання фізики у 2016/2017 навчальному році

 

Л.І.Ятвецька              Вчителям природознавства до нового навчального року

Н.П.Шапірова

 

Л.М.Кононенко        Особливості викладання біології та екології у 2016/2017 навчальному році

 

М.А.Глазунова          Особливості викладання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах

у 2016/2017 навчальному році

 

І.П.Тертична              Шкільна географічна освіта у 2016/2017 навчальному році. Перспективи розвиткута шляхи реалізації

 

І.П.Тертична              Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій при

І.І.Левченко               викладанні шкільної географії

 

Л.В.Холостенко        Економічна освіта у загальноосвітніх навчальних закладах Одеської області

 

В.В.Грінчук                Викладання математики у 2016/2017 навчальному році

 

О.Ю.Гапонова          Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в основній  

Н.О.Чебаненко          та старшій школі у 2016/2017 навчальному році

 

Л.В.Полещук              Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Основи

І.М.Топор                      здоров’я» у 2016/2017 навчальному році

 

В.І.Кіпер                    Методичні рекомендації щодо проведення інструктажів з БЖД з учасниками

навчального процесу перед початком канікул

 

Вчителям трудового навчання

 

Р.І.Нікітенко               Запровадження нової програми з трудового навчання у 8 класах

О.В.Бухтій

Н.А.Антонюк

 

ІКТ та дистанційна освіта

 

Ю.В.Богатий             Про проведення інтелектуальних змагань і олімпіад у 2016/2017

С.А.Тувіченко            навчальному році

І.В.Мартиневська

 

В.Є. Зайцев               Створення сайту освітнього закладу на Інтернет-порталі

І.Р. Пєрлов                 інформаційних ресурсів Одеської області «Освіта Одещини»

Н.М. Шевченко

С.А. Тарасенко

А.А. Медвідь

 

В.Є. Зайцев                Організація відео конференцій на платформі порталу «Освіта   

І.Р. Пєрлов                  Одещини»

 Н.М. Шевченко

 С.А. Тарасенко

 А.А. Медвідь

 

 В.Є. Зайцев               Методичне забезпечення користувача порталу «Освіта Одещини»

І.Р. Пєрлов                

Н.М. Шевченко

С.А. Тарасенко

А.А. Медвідь

 

Все залишається людям

 

Л.І.Фурсенко             Нечипоренко М.Г.

 

Л.І.Фурсенко             Шеффер А.П.