Журнал "НАША ШКОЛА"

 

 

Педагогіка і психологія

 

 

І.С.Варе, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

"ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ ОСВІТИ"

 

Н.В.Заварова, завідувачка науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти  кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

"Запобігання агресивної поведінки та буллінгу дітей в умовах освітнньої діяльності педагогічного працівника"

 

Початкова освіта

 

Бєлоусова Р.В., кандидат психологічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології  та корекційної освіти

Кравець Н.Ю., завідувач  науково-методичної лабораторії початкової освіти кафедри дошкільної та початкової освіти

"ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ"

 

В.А.Трунова,  кандидат педагогічних наук, в.о.професора 

"Формування читацьких інтересів дітей на перших етапах початкової шкільної освіти"

 

Позакласне та позашкільне виховання


 

Шеремет С.І., методист науково-методичної лабораторії  розвитку освіти кафедри освітньої політики  

"Про організацію процесу виховання в закладах освіти Одеської області"

 

Дисципліни суспільно-гуманітарного циклу

 

С.А.Свінтковська "Методичні рекомендації з української мови та літератури до початку нового 2018-2019 навчального року"

 

"Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в закладах загальної  середньої освіти"


Методичні рекомендації науково-методичної лабораторії  української мови та  літератури, зарубіжної літератури та мов і літератур національних меншин про національно-патріотичне виховання учнів у  закладах загальної середньої освіти на уроках української мови в 10 класі

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури для 10 класу за

програмою «Зарубіжна література. Програма  для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних

закладів з українською мовою навчання (рівень стандарту)»


 

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української літератури для 10 класу за программою «Українська література для загальноосвітніх навчальних закладів.  (рівень  стандарту)»

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу за програмою «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів  з українською мовою навчання. 10-11 класи (рівень стандарту)»


 

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу за програмою «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою. 10-11 класи (рівень стандарту)»

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу

за програмою «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 10–11 класи (рівень стандарту


О.М. Котенко, завідувач  науково-методичної лабораторії суспільних та мистецьких дисциплін кафедри суспільно-гуманітарної освіти

"Вивчення історії та суспільствознавчих предметів у 2018-2019 навчальному році"

 

 

Вчителями молдовської мови та літератури

 

L.I. Fetescu, metodistă, laboratorul ştiinţifico-metodic al limbilor şi literaturilor naţionale

RECOMANDAȚII METODICE PRIVIND  ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÎNT LA LIMBA MOLDOVENEASCĂ ŞI LITERATURA (MOLDOVENEASCĂ ŞI  UNIVERSALĂ) ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

 

Вчителям болгарської мови та літератури

 

Н.С. Бузиян, методист в катедра на обществено-хуманитарното  образование  към Одеската академия за продължаващо обучение.

Методически препоръки за учителите по  български език и литература

 

Дисципліни природничо-математичного циклу

 

Л.І.Ятвецька, завідувач науково-методичної лабораторії природничих дисциплін та географії кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Про викладання фізики  та астрономії у 2018/2019 навчальному році

 

Л.М.Кононенко, методист науково-методичної лабораторії природничих дисциплін та географії кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ у 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

М.А.Глазунова,  методист науково-методичної лабораторії природничих дисциплін та географії кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Зміни у викладанні хімії у середній школі у 2018/19 навчальному році   відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

 

Гапонова О.Ю., завідувачка науково-методичної лабораторії інформатики, дистанційної та STEM-освіти кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Чебаненко Н.О., в.о. доцента, методист науково-методичної лабораторії інформатики, дистанційної та STEM-освіти кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Про викладання інформатики у 2018/2019 навчальному році

 

Дисципліни художньо-естетичного циклу

 

Н.В.Шатайло, методист науково-методичної лабораторії суспільних та мистецьких дисциплін кафедри суспільно-гуманітарної освіти

Особливості вивчення предметів освітньої галузі «Мистецтво» у 2018/2019 навчальному році

 

Вчителям трудового навчання

 

Р.І.Нікітенко, завідувачка науково-методичної лабораторії здоров’я, фізичної  культури, технологій та «Захисту Вітчизни» кафедри суспільно-гуманітарної освіти 

Особливості викладання трудового навчання (технології) та креслення у 2018/2019 навчальному році

 

Інформаційний відділ

 

Ю.В.Богатий, заступник директора із зовнішнього тестування та моніторингу якості освіти

С.А. Тувіченко, методист відділу інноваційного та творчого розвитку особистості

І.В.Мартинєвська, методист відділу інноваційного та творчого розвитку особистості

Про стан олімпіадного руху в області та організацію роботи з обдарованими дітьми

 

 

 

Л. В. Афанасенко, вчитель вищої категорії, вчитель української мови та літератури ОЗОШ № 28,

Н. А. Дризицька, вчитель вищої категорії, вчитель російської мови та зарубіжної літератури ОЗОШ № 28

 

О.А. Бухнієва, кандидат педагогічних наук, доцент Ізмаїльського державного гуманітарного університету

 

Н.А. Ковтун, учитель начальных классов школы-лицея «Черноморский», учитель высшей категории, учитель-методист, отличник образования Украины

А.Т. Норгалиева, учитель турецкого языка школы-лицея «Черноморский»

 

Г.І.Мельник,  вчитель-методист ЗОШ І-ІІІ ступенів № 111 м.Одеси

 

В.П.Назаров, директор Одеського МНВК  1, В.Г.Талаш, методист з профорієнтаційної роботи, М.С.Баранська, практичний психолог

 

 

 

2017 - 2018 навчальний рік

 

 

 

Методичні рекомендації до початку нового 2017/2018 навчального року

 

ЗМІСТ

 

Педагогіка і психологія

 

В.П.Мітюхіна                         Актуальність альтернативної педагогіки у сьогоденних питаннях освіти

 

Р.В.Бєлоусова                       Професійно важливі якості вчителя в умовах нової української школи

 

Е.А.Стукас                             Становлення індивідуального стилю педагогічної взаємодії

 

Г.К.Бриль                              вчителя засобами кіномистецтва

Кіпєр В.І.,

С.В. Витупоренко   ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ШКОЛИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

 

 

 

 

Позакласне та позашкільне виховання

 

М.В.Гриньова                       Реалізація діяльнісного підходу як основи ОДГ/ОПЛ щодо формування компетентностей для демократичного громадянства у виховній роботі школі

 

С.І.Шеремет                          Окремі аспекти організації виховного процесу в навчальних

закладах Одеської області

 

Дисципліни суспільно-гуманітарного циклу

 

С.А.Свінтковська,  Л.А. Плетньова                  Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

 

О.В.Риба                                Особливості викладання російської мови, інтегрованого курсу «Література», зарубіжної літератури у 2017/2018 н.р. у світі реформування літературно-мовної освіти в Новій українській школі

 

Е.П.Коршко                           Формирование языковой компетентности учащихся с использованием интегративных приемов преподавания дисциплин гуманітарного цикла

 

О.М.Котенко                         Особливості викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2017/2018 навчальному році

 

Вчителям молдовської мови та літератури

 

L.I.Fetescu                              STUDIEREA  LIMBII MOLDOVENEŞTI ŞI LITERATURII (MOLDOVENEŞTI ŞI  UNIVERSALE) ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 2017/2018

 

Вчителям болгарської  мови та літератури

 

Н.С.Бузиян                Методически препоръки за учителите по български език и литература

 

Дисципліни природничо-математичного циклу

 

Л.І.Ятвецька                          Про деякі аспекти викладання фізики на концептуальних засадах нової української школи

 

Л.І.Ятвецька                          Природознавство: новизна та розвиток

Н.П.Шапірова

Л.М.Кононенко                    Викладання біології та екології у 2017/2018 навчальному році

 

Г.І.Мельник                          Практична спрямованість викладання біології

 

 

І.П.Тертична                         Шкільна географічна освіта у 2017/2018 навчальному році. Перспективи розвитку та шляхи реалізації

 

 

 

Л.В.Холостенко                Реалізація компетентності ініціативності й підприємливості у Стандарті «Нової української школи»

 

В.В.Грінчук                            Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2017/2018 навчальному році

 

 

В.Ю.Потьомкіна                    Рівень сформованості математичної компетенції учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області за результатами моніторингових досліджень

 

О.М.Задоріна                        Щодо вивчення «Основ комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики» у курсі алгебри 9-го класу відповідно до оновлених програм з математики

 

М.А.Глазунова                      Системні зміни у викладанні хімії у середній школі у 2017/2018 навчальному році  в рамках втілення «Концепції нової української школи»

 

І.М. Топор                             Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Основи

Л.В.Полещук                        здоров’я» у 2017/2018 навчальному році

В.Л.Хабаш

 

 

 

 

Дисципліни художньо-естетичного циклу

 

 

Н.В.Шатайло                         Особливості вивчення предметів художньо-естетичного циклу у 2017/2018 навчальному році

 

Вчителям трудового навчання

 

Р.І.Нікітенко                          Впровадження оновленої програми з трудового навчання в 5-9 класах у  2017-2018 навчальному році

 

Вчителям фізичної культури

 

Р.І.Нікітенко                          Методичні рекомендації щодо організації навчально-

О.В.Кріліченко                      виховного процесу з предмету «Фізична культура»

 

 

 

Інформаційний відділ

 

Ю.В.Богатий                         Про проведення інтелектуальних змагань і олімпіад 

С.А.Тувіченко                      

І.В.Мартинєвська                            

 

 

 

2016 -2017 навчальний рік

 

 

Педагогіка і психологія

 

Е.А.Стукас                    Економічне виховання майбутніх вчителів

 

О.В.Михайловський     інформатики на основі синергетичного підходу

 

Т.С.Притуляк              Зміст і методика проведення науково-пошукової,

дослідницької роботи студентів з природничих дисциплін як шлях до розвитку аналітичного мислення

 

Дисципліни суспільно-гуманітарного циклу

 

Н.В. Щепаняк               Odessa-Mummy presents famous children

 

Н.М.Евдокименко        Пріоритетність компетентнісного підходу в навчанні

О.А.Олексюк                української мови та літератури

 

О.П.Мірза                     Використання інтерактивних методів навчання в  процесі викладання зарубіжної літератури

 

Л.В.Новаковська          Позакласні заходи і нестандартні уроки як засіб  виховання особистості курсанта

 

Т.В.Філіппова               Сценарій до 10 квітня «70-річчя визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників  

 

Теорія та методика викладання природничо-математичних дисциплін

 

М.А.Слободенюк        Розробка відкритого уроку з хімії на тему «Білки – як основа життя»

 

На шляху до професії

 

В.П.Назаров                 Одесский МУПК № 1 – путь к выбору будущей

Ю.С.Святая                  профессии

В.Г.Талаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ № 4'2016

 

Методичні рекомендації до початку нового 2016/2017 навчального року

 

ЗМІСТ

 

 

Керівникам навчальних закладів

 

С.В.Воронова            Мультипрофільне навчання як засіб самовизначення школярів

 

Т.І.Тулба                   До питання формування професійної компетентності педагогічних

Ж.І.Романчак            працівників інтернат них закладів

 

В.В.Ягоднікова          Інноваційні підходи до організації сучасного виховного процесу

 

О.І.Чешенко              загальноосвітнього навчального закладу: науково-методичний аспект

 

Педагогіка і психологія

 

С.В.Витупоренко      Сучасний стан та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти Одеськоїобласті

 

Г.К.Бриль                  Впровадження ідей педагогіки розуміння М.Палтишева в умовах

Е.А.Стукас                 сучасної вищої освіти

 

С.В.Дерябіна             Застосування арт-педагогічних технологій в діяльності сучасного

Р.І.Нікітенко               педагога

Н.В.Шатайло

 

Позакласне та позашкільне виховання

 

С.І.Шеремет              Національно-патріотичне виховання: досвід, виклик, перспективи

 

Дошкільне виховання. Початкове навчання

 

О.А.Хоменко             Методичні рекомендації щодо змісту та організації навчально-виховного процесу вдошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

 

Т.В.Саннікова           Духовно-моральне виховання дошкільників засобами християнської

В.В.Скрипник            етики

 

А.М.Баранова            Використання інтерактивних форм навчання у початкових класах

 

В.А.Трунова              Формування графічної компетенції вчителя початкових класів з «Каліграфії» : минуле і  сьогодення

 

Дисципліни суспільно-гуманітарного циклу

 

С.А.Свінтковська      Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури

- Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах на уроках української мови у 8 класі

- Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
у 2016/2017 навчальному році

- Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та  літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
у 2016/2017 навчальному році

Л.А.Плетньова          літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році  

                                

Е.В.Рыба                    О преподавании русского языка в 2016/2017 учебном году

 

Е.В.Риба                    Щодо викладання предмету «Зарубіжна література» у 2016/2017 навчальному році

 

Е.В.Рыба                    Некоторые вопросы преподавания интегрированного курса «Литература»(русская и зарубежная) в 2016/2017 учебном году

 

О.М.Котенко             Особливості викладання історії, правознавства та курсів громадянознавчого спрямуванняу 2016/2017 навчальному році

 

Вчителям болгарської мови та літератури

 

Н.С.Бузіян                  Методически препоръки за учителите по  български език и литература

 

Вчителям молдовської мови та літератури

 

L.I.Fetescu                  STUDIEREA  LIMBII MOLDOVENEŞTI ŞI LITERATURII   (MOLDOVENEŞTI ŞI  UNIVERSALE)ÎN ANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 2016/2017

 

Дисципліни природничо-математичного циклу

 

Л.І.Ятвецька              Особливості викладання фізики у 2016/2017 навчальному році

 

Л.І.Ятвецька              Вчителям природознавства до нового навчального року

Н.П.Шапірова

 

Л.М.Кононенко        Особливості викладання біології та екології у 2016/2017 навчальному році

 

М.А.Глазунова          Особливості викладання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах

у 2016/2017 навчальному році

 

І.П.Тертична              Шкільна географічна освіта у 2016/2017 навчальному році. Перспективи розвиткута шляхи реалізації

 

І.П.Тертична              Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій при

І.І.Левченко               викладанні шкільної географії

 

Л.В.Холостенко        Економічна освіта у загальноосвітніх навчальних закладах Одеської області

 

В.В.Грінчук                Викладання математики у 2016/2017 навчальному році

 

О.Ю.Гапонова          Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в основній  

Н.О.Чебаненко          та старшій школі у 2016/2017 навчальному році

 

Л.В.Полещук              Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Основи

І.М.Топор                      здоров’я» у 2016/2017 навчальному році

 

В.І.Кіпер                    Методичні рекомендації щодо проведення інструктажів з БЖД з учасниками

навчального процесу перед початком канікул

 

Вчителям трудового навчання

 

Р.І.Нікітенко               Запровадження нової програми з трудового навчання у 8 класах

О.В.Бухтій

Н.А.Антонюк

 

ІКТ та дистанційна освіта

 

Ю.В.Богатий             Про проведення інтелектуальних змагань і олімпіад у 2016/2017

С.А.Тувіченко            навчальному році

І.В.Мартиневська

 

В.Є. Зайцев               Створення сайту освітнього закладу на Інтернет-порталі

І.Р. Пєрлов                 інформаційних ресурсів Одеської області «Освіта Одещини»

Н.М. Шевченко

С.А. Тарасенко

А.А. Медвідь

 

В.Є. Зайцев                Організація відео конференцій на платформі порталу «Освіта   

І.Р. Пєрлов                  Одещини»

 Н.М. Шевченко

 С.А. Тарасенко

 А.А. Медвідь

 

 В.Є. Зайцев               Методичне забезпечення користувача порталу «Освіта Одещини»

І.Р. Пєрлов                

Н.М. Шевченко

С.А. Тарасенко

А.А. Медвідь

 

Все залишається людям

 

Л.І.Фурсенко             Нечипоренко М.Г.

 

Л.І.Фурсенко             Шеффер А.П.