І Науковий кластер «Секрети успіху освіти ХХІ століття: теорія&практика»

13 лист. 2022
Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» започатковує нові традиції. Так, 9 листопада відбувся ІІ Науковий кластер «Секрети успіху освіти ХХІ століття: теорія&практика», який проводився з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку.

Метою наукового кластеру є популяризація науки в суспільстві, сприяння конструктивної взаємодії педагогічної науки та освітньої практики, розвиток вмотивованості до наукової діяльності та навчання впродовж життя. Вже вдруге активними учасниками наукового кластеру окрім здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників академії, є студенти 3-4 курсів КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж».
У вітальній промові Вікторія Ягоднікова, д.пед.н., професор, проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», наголосила на визначальній ролі педагогічної науки у поступі сучасної освіти та безумовній необхідності посилення конструктивної взаємодії педагогів-науковців, практиків-освітян та здобувачів вищої освіти у галузі освіти у пошуках відповідей на питання, які перед сучасною освітою ставлять реалії сьогодення.
Нам приємно, що цьогоріч участь у нашому заході беруть молоді вчені, котрі представляють рух Рад молодих вчених на всеукраїнському та регіональному рівні.
Діяльність Рад молодих вчених України в контексті самоорганізації наукової молоді представила Інна Семенець-Орлова, доктор наук з державного управління, професор, член Ради молодих учених при МОН України, Голова Ради молодих вчених МАУП, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу МАУП. Цінною для учасників наукового кластору стала інформація щодо можливостей долучатися до науково-освітніх та соціально зорієнтованих ініціатив Ради молодих вчених при МОН України. Також пані Інна була щедрою на поради, які стануть у нагоді як молодим вченим, так і здобувачам вищої освіти, що вбачають своє професійне майбутнє у науковій діяльності.
Вікторія Щур, здобувачка наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки", член Наукового товариства Академії, член Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації, актуалізувала питання наукового підґрунтя змін в шкільній освіті і презентувала е-каталог наукових текстів «#СковородинськіНавчанняНоваУкраїнськаШкола : Формула успіху НУШ», укладений членами Наукового товариства м жеєах реалізації науково-просвітницького проєкту «Секрети успіху освіти ХХІ століття: теорія&практика». У каталозі подано інформацію про електронні наукові тексти (дисертації, статті, матеріали конференцій, круглих столів тощо), в яких розкриваються різні аспекти наукового підґрунтя формули успіху Нової української школи. Матеріали каталогу стануть в нагоді здобувачам вищої освіти педагогічних закладів вищої освіти, педагогічним працівникам ЗЗСО для ґрунтовного дослідження ключових засад та впевненого професійного впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Активно і продуктивно пройшла практична частина наукового кластеру. Так, під час сесії-презентації «Освіта ХХІ століття: теорія&практика» здобувачі наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" ІІІ-го року навчання Н. Кравець, В. Щур та О. Солнцева презентували тези доповідей, з якими вони виступали у березні 2022 року під час ІІ Науково-практичної онлайн-конференції для здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Актуальні проблеми педагогічної освіти в ХХІ столітті», а після цього усі охочі мали можливість опрацювати техніку «Щоденні три вдумливого читання для вертикального розвитку».
Наукове товариство академії висловлює щиру вдячність усім, хто, не зважаючи на усі складнощі сьогодення, взяв участь у науковому кластері, адже такі заходити сприяють посиленню співпраці між молодими вченими, здобувачами вищої освіти та освітніми практиками, а також популяризації наукової діяльності у сфері освіти. А головне, дають відчуття підтримки, єдності та мотивації до науки й освіти заради миру та розвитку.