Колективна монографія «Професійна компетентність сучасного педагога: методологія, теорія, методика, практика»

3 жовт. 2019
Напередодні професійного свята Дня працівника освіти творчий науково-педагогічний колектив Академії підготував колективну монографію, у якій висвітлено методологічні, теоретичні, методичні та практичні аспекти професійної компетентності педагогів, що відображають сучасні досягнення вітчизняної науки і практики в дослідженні порушеної проблеми. Значну увагу приділено питанням розвитку та вдосконалення професійної компетентності педагогів та її складовим.

Професійна компетентність сучасного педагога в умовах модернізації освіти є найважливішою і найактуальнішою проблемою сьогодення, оскільки саме від педагога залежить успіх освітніх змін. Суттєве місце у розв’язанні питання професійного зростання вчителів, їхньої педагогічної майстерності та підготовки педагогів до інноваційної діяльності належить системі післядипломної освіти.

Сьогодні в діяльності нашої інституції розпочався новий етап, в якому змінено не тільки назва і тип, а, зберігаючи найкращі традиції і вагомі здобутки післядипломної педагогічної освіти, створено нову регіональну установу професійного розвитку педагогів. Це відкритий освітній простір для науковців, педагогів, учнів, батьків, громадських організацій, бізнес-структур, мас-медіа, який створює можливості для забезпечення запитів та потреб в освіті різних соціальних груп.

Одним з основних векторів діяльності академії є науково-дослідна діяльність, результати якої ефективно впроваджуються в шкільну практику регіону, країни та практику післядипломної освіти.До 80-річного ювілею діяльності інституції професорсько-викладацький колектив академії репрезентує результати комплексних наукових досліджень, що проводилися зокрема за науково-дослідною темою «Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах освітніх змін».

Колективна монографія складається з 2-х розділів. У першому розділі «Теоретико-праксіологічні виміри професійної компетентності педагогів» розкриваються актуальні питання науково-інформаційних та мотиваційних ресурсів у структурі антропологічних факторів розвитку професійної компетентності педагогів у філософському аспекті; надаються узагальненні результати аналізу вдосконалення професійної компетентності сучасного педагога засобами педагогічної риторики; визначається інноваційність як особистісний потенціал професійної компетентності педагога; пропонуються шляхи профілактики «емоційного вигорання» як прояву професійної деформації фахівців освіти; теоретично обґрунтовується необхідність і важливість підтримки психологічного благополуччя педагога та репрезентується тренінгова програма такої підтримки. Порушені питання спрямовані на постановку, осмислення і розв’язання проблеми професійної компетентності педагогів на рівні новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної наукової думки.

У другому розділі «Професійна компетентність педагога: особливості, складники, методика розвитку» розглядається широкий спектр досліджуваної проблеми крізь призму її структурних складових, зокрема актуалізація інноваційної компетентності педагогів; креативна комунікації як складова професійної компетентності; правова компетентність в структурі професійної. У розділі розкриваються особливості деяких предметно-фахових компетентностей педагогів та науково-методичний супровід їх розвитку.

Сподіваємось, що дана монографія стане джерелом знань, розуміння змін, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві та освітянській спільноті. Буде в нагоді науковцям, викладачам, керівникам закладів освіти, методистам, педагогам, студентам, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться питаннями професійної компетентності педагогів, її формування, розвитку і вдосконалення.

Давайте разом створювати можливості для навчання дітей і педагогів!