Кафедра методики викладання і змісту освіти

 

 Офіційний сайт кафедри

 

Кафедра методики викладання і змісту освіти

 

         Кафедра є базовим структурним  підрозділом Академії.

Кафедра методики викладання і змісту освіти забезпечує  розвиток професійних компетентностей вчителів основної і старшої школи, а також педагогів позашкільних закладів через різні форми післядипломної педагогічної освіти;  здійснює організаційний та науково-методичний супровід масових заходів для вчителів та обдарованих учнів; сприяє становленню інноваційної діяльності педагогів.

         До складу  кафедри входить 41 співробітник:

- 18 методистів, відповідальних за окремі предмети,

- 14 викладачів, серед яких 6 кандидатів наук, 2 доценти та 1 професор,

- 6 сумісників, серед яких 3 кандидати наук та 1 професор.

До структури кафедри входять підрозділи, які забезпечують освітній процес та організаційно-інформаційний, науково-методичний супровід педагогічної діяльності вчителів основної та старшої школи:

- науково-методична лабораторія природничо-математичної освіти,

-науково-методична лабораторія виховання, соціальної та здоров’язбережувальної освіти,

- науково-методична лабораторія інформатичної, технологічної та  STEM-освіти;

-  науково-методична лабораторія мовно-літературної освіти;

- науково-методична лабораторія громадянської, історичної та мистецької освіти.

Кафедра спрямовує свою діяльність на:

- реалізацію регіональної освітньої політики та обласних програм щодо  забезпечення ефективності базової середньої та повної шкільної освіти;

- сприяння утвердження Академії як провідного закладу неперервної освіти вчителів основної;

- впровадження гнучкої системи безперервної професійної освіти вчителів та забезпечення їх здатності до діяльності в умовах сучасних освітніх змін;

- розвиток професійних компетентностей вчителів основної та старшої   ланок школи відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог суспільства;

- розвиток предметних компетентностей вчителів старшої школи для забезпечення профільної освіти;

- розвиток професійної компетентності  керівників та педагогів закладів позашкільної освіти.

- системну роботу з обдарованими дітьми через різні види інтелектуальних змагань з предметів основної та старшої школи;

- автоевалюацію та постійну корекцію діяльності кафедри, розвиток команди кафедральних працівників;

- розвиток інноваційного потенціалу співпрацівників кафедри як інструменту розвитку Академії.

 

 

 

 

            Завідувач кафедри Папач Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, неодноразово нагороджувалась, в тому числі  грамотами Міністерства освіти та науки. Фахівець з питань надання науково-методичного супроводу вчителям природничо-математичних дисциплін та інформатики, в тому числі і тим, хто викладає ці предмети без відповідного фаху.

Проходила навчання в українсько-австрійських проектах «Формування компетенцій щодо запровадження освітніх стандартів у навчальний процес. Компетентісно - орієнтоване навчання математики як нове завдання для методистів і вчителів початкової школи» та «Компетентнісно-орієнтоване навчання. Фокус: соціальна компетентність»  і отримала відповідні сертифікати.

Науково-методичний координатор регіонального проекту «Учитель+».

 

         Науково-методична лабораторія природничих дисциплін

 

 

Завідувач Ятвецька Лариса Іванівна, методист вищої категорії, не одноразово нагороджувалась, в тому числі  грамотами Міністерства освіти та науки, має звання «Відмінник освіти України». Фахівець з питань інтеграції природничих дисциплін, автор багатьох статей в журналах «Фізика в школах України».

Приймає активну участь у організації та проведенні інтелектуальних змаганнях, Інтернет-олімпіад та олімпіади з фізики та астрономії. Співавтор методичних розробок та рекомендацій щодо викладання природознавства, фізики та астрономії в контексті розбудови нової української школи.

Науково-методичний координатор регіонального проекту «Учитель+».

 

 

 

 

 

 

Тертична Ірина Павлівна, методист кафедри, нагороджена  грамотами Міністерства освіти та науки, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради, має звання «Відмінник освіти України». Пройшла навчання у рамках міжнародної програми «Тренінг Тренерів», Національної Ради з економічної освіти США,  майстер-тренінгу для тренерів з використання матеріалів «Зеленого пакету», організованого координатором проектів ОБСЄ в Україні,   регіонального тренінгу «Джуніор Ечівмент», «Прикладна економіка», українсько-австрійських проектів «Організаційний розвиток інституту післядипломної педагогічної освіти», регіонального тренінгу «Лідери освітніх ініціатив».

 

 

Старший викладач лабораторії Зільберман Алла Аркадіївна, вчитель хімії, вчитель-методист, «Соросівський вчитель». Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти УРСР, почесною грамотою Міністерства України, має звання «Відмінник освіти України». Автор навчальної системи «Сходинкова самоосвіта в процесі вивчення хімії» та чотирьох авторських програм з  хімії. Постійний член журі Всеукраїнського етапу турніру юних хіміків, член журі ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, заступник голови журі Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з хімії.

 

 

Старший викладач  кафедри Ятвецький Володимир Мойсейович, вчитель-методист. Нагороджений грамотами МОН України, має звання «Відмінник освіти України». 

Автор  понад  50  науково-методичних статей, надрукованих у фахових виданнях та декількох методичних посібників для вчителів фізики і астрономії. Кваліфіковано проводить роботу з експертизи та впровадження нових програм, експериментальних підручників, навчальних посібників та їх апробації; член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з фізики, обласного етапу конкурсу «Учитель року». Здійснює науково-методичний супровід вчителів, які входять до складу творчої групи регіонального проекту «Учитель+».

 

 

 

Науково-методична лабораторія математики

 

 

 

 

 

 

Задоріна Ольга Миколаївна, в. о. доцента, кандидат педагогічних наук. Нагороджена грамотами обласного управління освіти,  Міністерства освіти та науки України. Проходила навчання у рамках українсько-австрійського «Формування компетенцій щодо запровадження освітніх стандартів у навчальний процес. Компетентісно - орієнтоване навчання математики як нове завдання для методистів і вчителів початкової школи». Приймає активну участь у організації та проведенні інтелектуальних змаганнях, інтернет-олімпіад та олімпіади з математики. Співавтор методичних розробок та рекомендацій щодо викладання математики в контексті розбудови нової української школи.

Входить до складу експертної групи з визначення порогового базу ЗНО з математики та експертної групи з визначення критеріїв оцінювання відкритої частини завдань ЗНО з математики. Старший екзаменатор з перевірки відкритою частини завдань ЗНО з математики та члени апеляційної комісії.

 

 

 Мітельман Ігор Михайлович, в.о.професора, доцент, кандидат фізико-математичних наук, заслужений вчитель України, учитель математики вищої категорії, має педагогічне звання «вчитель-методист». Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, знаком «Василь Сухомлинський» Міністерства освіти і науки України, знаками «Відмінник народної освіти УРСР», «Відмінник освіти України», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесною відзнакою голови Одеської обласної державної адміністрації, почесними грамотами Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради, почесними грамотами Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, подяками Інституту модернізації змісту освіти МОН України.

Автор понад 150 друкованих робіт з різних питань математики та методики навчання математики, практики проведення математичних інтелектуальних змагань, серед яких — навчально-методичні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, публікації в провідних фахових журналах, методичних виданнях для вчителів, науково-популярних журналах тощо.

Працює над теоретичними й практичними проблемами науково-методичного забезпечення олімпіад та інших математичних змагань, генезисом математичних ідей в олімпіадних задачах, компетентнісним підходом до математичної підготовки вчителів та учнів у контексті змісту олімпіад, питаннями викладання складних розділів і окремих тем під час реалізації профільного та поглибленого рівнів вивчення математики. Регіональний координатор міжнародних конкурсів «Кенгуру» (математика), «Бебрас» (інформатика та логічне мислення), регіональний координатор з користування платформою «Matific».

Науково-методичної лабораторії інформатики, дистанційної та STEM освіти

 

 

Завідувач науково-методичної лабораторії інформатики, дистанційної та STEM освіти Гапонова Олена Юріївна, в. о. доцента, кандидат педагогічних наук. Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Постійно підвищує власний професійний рівень, має сертифікат МСЭ щодо кібер безпекі і захисту дітей.

Брала участь к роботі регіональної (не)конференції для шкільних педагогів mivi-EdCamp ODESA за темою «Будуємо нову українську школу». Прослухала вебінари: «Проведення СТЕМ-квестів в школі», «Використання інтернет-ресурсів на уроках інформатики», «Безпечний Інтернет: як захистити дітей від кібербулінгу».

Здійснює організаційно-методичний та науковий супровід  інтелектуальних змагань учнівської молоді з інформатики та інформаційних технологій.

Координатор з технічних питань впровадження регіонального проекту «Учитель +».

 

 

Чебаненко Наталя Олегівна, методист з інформатики. Нагороджена грамотами академії та обласного управління освіти. Постійно підвищує власний професійний рівень, має сертифікат МСЭ щодо кібербезпекі і захисту дітей. Здійснює організаційно-методичний та науковий супровід  інтелектуальних змагань учнівської молоді з інформатики та інформаційних технологій. Брала участь к роботі регіональної (не)конференції для шкільних педагогів mivi-EdCamp ODESA за темою «Будуємо нову українську школу». Прослухала вебінари: «Проведення СТЕМ-квестів в школі», «Використання інтернет-ресурсів на уроках інформатики», «Безпечний Інтернет: як захистити дітей від кібербулінгу».

 

 

 

         Тертична Юлія Олексіївна, методист з інформатики. Прослухала вебінари: «Проведення СТЕМ-квестів в школі», «Використання інтернет-ресурсів на уроках інформатики», «Безпечний Інтернет: як захистити дітей від кібербулінгу».

         Здійснює технічний супровід регіонального проекту «Учитель +».

 

 

Перлов Ігор Романович, методист з інформатики та дистанційної освіти, нагороджен  грамотами Міністерства освіти  та науки, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради, нагрудними знаками "Подяка міського голови" та "Трудова Слава", адмініструє та здійснює наповнення контентом сайту КВЗО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Адміністратор обласного освітнього порталу «Освіта Одещини». Має сертифікат ОРІДУ «Управління конфліктами».

 

 

Колесова Олена Анатоліївна, старший викладач, кандидат філософських наук. Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Запроваджувала у інституті першу обласну олімпіаду з інформаційних технологій, реалізовувала дистанційну форму підвищення кваліфікації вчителів області.

Фахівець з питань створення сучасного навчального контенту та мережевих освітніх проектів.

 

 

Медвідь Анжеліка Анатоліївна, методист з дистанційної освіти, курує роботу районних адміністраторів автоматизованої інформаційно-освітньої системи реєстрації дітей дошкільного віку.

 

 

 

 

 

Старший викладач кафедри   Хоменко Лілія Вікторівна. Нагороджена грамотами інституту та грамотами обласного управління освіти. Фахівець з питань створення нестандартних презентацій з навчальних предметів. Консультант з впровадження електронного шкільного журналу, обробки та систематизації інформації в програмі Excel. Надає допомогу слухачам курсів підвищення кваліфікації в розробці друкованих матеріалів в програмі Publisher.