Кафедра освітньої політики

 

 

Офіційний сайт кафедри

 

Коротка історична довідка

 

 

Кафедру менеджменту освіти було створено у травні 2000 року. На той час до її складу входило дві науково-методичні лабораторії: НМЛ управлінської діяльності та НМЛ педагогічних інновацій.

 

У 2003 році кафедра була реорганізована в кафедру менеджменту і розвитку освіти. До складу кафедри увійшла науково-методична лабораторія історії, правознавства та громадянської освіти

 

З серпня 2018 року кафедру перейменовано в кафедру освітньої політики, до складу якої увійшли: НМЛ розвитку освіти, НМЛ соціального партнерства та міжнародної діяльності, НМЛ виховання та позашкільної освіти. 

 

В грудні 2019 року кафедру перейменовано в кафедру менеджменту та освітньої політики, до складу якої увійшлли: НМЛ соціального партнерства та міжнародної діяльності, НМЛ менеджменту освіти та НМЛ розвитку та якості освіти.

 

З червня 2020 року кафедру перейменовано в кафедру освітньої політики, до складу якої увійшли: НМЛ управлінської діяльності, НМЛ  соціального партнерства та міжнародної діяльності, НМЛ розвитку та якості освіти. 

 

Кафедру  очолювали:

 1. Богданов Дмитро Степанович – з 05.05.2000 р. по 08.01.2005 р.
 2. Фурсенко Леонід Іванович – з 01.03.2005 р. по 03.05.2006 р.
 3. Руссол В’ячеслав Михайлович – з 03.05.2006 р. по 01.04.2008 р.
 4. Батюк Наталія Орестівна – з 02.04.2008 р. по 31.12.2009 р.
 5. Задорожна Любов Кирилівна – з 11.05.2010 р. по 08.09.2010 р.
 6. Шупарський Валерій Степанович – з 14.09.2010 р. по 16.05.2011 р.
 7. Задорожна Любов Кирилівна – з 17.05.2011 р. по 11.02.2013 р.
 8. Шупарський Валерій Степанович – з 11.02.2013 р. по 20.08.2018 р.
 9. Левчишена Оксана Михайлівна – з 20.08.2018 р. по 01.09.2019 р.
 10. Здрагат Світлана Геннадіївна - з 02.09.2019 р. по теперішній час.

 

Структура кафедри

 

До складу кафедри освітньої політики входить 3 науково-методичні лабораторії:

 

 • НМЛ управлінської діяльності
 • НМЛ соціального партнерства та міжнародної діяльності
 • НМЛ розвитку та якості освіти

 

Діяльність НМЛ спрямована на  реалізацію єдиної мети  - забезпечення неперервної педагогічної освіти керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти, підвищення їх особистісної та професійної компетентності з врахуванням  вимог державної та регіональної політики в галузі освіти.

 

 Навчально-методичну та науково-дослідницьку  роботу кафедри забезпечують  21 працівник. З них: 1 завідувач кафедри, 3 завідувачі НМЛ, 7 методистів та 10 викладачів (1 сумісник). На кафедрі працюють 2 доктори наук та 4 кандидати наук.

 

 

У своїй діяльності кафедра освітньої політики співпрацює з питань організації та належного забезпечення діяльності кафедри у відповідних напрямах з центрами, відділами, відокремленими підрозділами  академії.

 

Науково-методична тема кафедри освітньої політики:

«Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах освітніх змін»

 

Робота кафедри ґрунтується на принципах людиноцентризму, демократизму, науковості, гуманізму, саморозвитку, акмеологічності, академічної доброчесності, академічної свободи, академічної цілісності, інтеграції у міжнародний освітній і науковий простір, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

 

Метою кафедри є забезпечення неперервної педагогічної освіти керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти, підвищення їх особистісної та професійної компетентності з врахуванням  вимог державної та регіональної політики в галузі освіти.

 

Основними напрямами діяльності кафедри освітньої політики є: освітня, методична, наукова, інноваційна, моніторингова, міжнародна та організаційна.

 

Кафедра спрямовує свою діяльність на:

 

- сприяння утвердженню Академії як провідного закладу неперервної освіти педагогів шляхом забезпечення випереджувального характеру навчання дорослих та надання різноманітних освітніх сервісних послуг;

 

- формування іміджу Академії як науково-дослідного та науково-методичного центру педагогічних працівників на основі проведення фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з актуальних питань розвитку освіти;

 

- забезпечення реалізації освітніх змін в контексті розбудови Нової української школи на основі діагностики запитів і потреб педагогів, координації різних форм і видів підвищення кваліфікації;

 

- розвиток інноваційного потенціалу науково-педагогічних працівників і працівників структурних підрозділів кафедри та створення умов для його реалізації.

 

 

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

 

 

Здрагат Світлана Геннадіївна,

завідувачка кафедри освітньої політики,

кандидат соціологічних наук

 

 

Задорожна Любов Кирилівна,

ректор академії, старший викладач кафедри освітньої політики,

кандидат філософських наук

 

 

Левчишена Оксана Михайлівна,

проректор з науково-педагогічної та методичної діяльності, 

старший викладач кафедри освітньої політики,

кандидат історичних наук

 

 

Букач Микола Миколайович,

професор кафедри освітньої політики,

доктор педагогічних наук, професор

 

 

Воронова Світлана Віталіївна,

завідувачка науково-методичної лабораторії розвитку і якості освіти,

старший викладач кафедри освітньої політики,

кандидат педагогічних наук
 

 

Айрікян Ганна Іванівна,

завідувачка науково-методичної лабораторії управлінської діяльності,

старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Болдирєва Ганна Володимирівна,

завідувачка науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності,

старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Шупарський Валерій Степанович,

завідувач відділу інвестицій, маркетингу та моніторингу,

 старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Полтавська Тетяна Миколаївна,

  завідувач відділу інформаційно-ресурсного забезпечення,

старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Михайлова Любов Михайлівна,

методист науково-методичної лабораторії управлінської діяльності,

старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Мітюхіна Віра Петрівна,

методист науково-методичної лабораторії управлінської діяльності,

старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Паненко Анатолій Іванович,

методист науково-методичної лабораторії управлінської діяльності,
старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Бондаренко Лілія  Олександрівна,

методист науково-методичної лабораторії розвитку та якості освіти,

старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Красножон  Наталя  Володимирівна,

методист науково-методичної лабораторії розвитку та якості освіти,

старший викладач кафедри  освітньої політики

 

 

Шапірова Наталя Прокопівна,

методист науково-методичної лабораторії розвитку та якості освіти

кафедри освітньої політики

 

 

Тулба Тетяна Іванівна,

методист відділу інвестицій, маркетингу та моніторингу,

 старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Левчишен Денис Іванович,

старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

Кононенко Лариса Михайлівна,
старший викладач кафедри освітньої політики
 

 

 

Мелешко Валентина Володимирівна,

методист відділу інформаційно-ресурсного забезпечення,

викладач кафедри освітньої політики

 

 

Гриньова Марія Василівна,

методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності,

викладач кафедри освітньої політики,

координаторка Одеської обласної школи громадянської партиспації дорослих та молоді "УСі В ДІЇ!"

 

 

 

 

 

НМЛ управлінської діяльності
Офіційна сторінка лабораторії:
 
НМЛ розвитку та якості освіти
Офіційна сторінка лабораторії:
 
НМЛ соціального партнерства та міжнародної діяльності
Офіційна сторінка лабораторії: