Кафедра психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти

 

 

Офіційний сайт кафедри

 

Кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти 

 

 

  Науково-педагогічні  працівники  кафедри педагогіки,

психології та корекційної освіти

 

 

 

      Бєлоусова Руслана Вікторівна,

завідувач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

 

Освіта:

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, кваліфікація практичного психолога в закладах освіти, ступінь кандидата психологічних наук. Захищена дисертація на тему «Індивідуально-типові особливості комунікативної креативності».

Досвід роботи:

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», завідувач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти; Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, завідувач кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти (2016-2018 р.); Одеський психоаналітичний інститут (2000-2013 р.), викладач; Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, кафедра загальної та диференціальної психології (1999-2013 р.), в.о. доцента; загальноосвітня школа №44 м. Одеса, практичний психолог (1997-1999 р.).

Напрямки професійного розвитку:

В 2016 році прийняла участь в трьох модулях навчальної програми «Про.Навички» від Центру інноваційної освіти «Про.Світ» (м. Львів) на базі IMPACT HUB Odessa та отримала сертифікат за успішне завершення програми.

В червні 2017 року була призначена координатором пілотного впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти в Одеській області (2017-2018 н.р.). Як координатор даного напряму роботи в липні 2017 року пройшла тренінг в м. Ірпінь. Організаторами заходу були Міністерство освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»; Європейський фонд освіти (ЄФО).

В листопаді-грудні 2017 пройшла 150 годин (5 кредитів ECTS) підвищення кваліфікації на базі закладів освіти Фінляндії (Столичний регіон Гельсінкі) та Естонії (Таллінн). Програма підвищення кваліфікації «ЕдМандри #1. Учителецентризм» включала: теоретична частина - 17,5 годин, практична частина - 45,5 годин, самостійна робота - 87 годин, з них дистанційна частина - 66 годин. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.01.2018 №1/9-11 з метою координації діяльності щодо впровадження в освітній процес перших класів ігрових наборів ЛЕГО призначена регіональним координатором від області, відповідальним за даний напрямок роботи. Відбувається постійна співпраця з благодійним фондом LEGO foundation.

16-19 вересня 2018 року в  м. Києві прийняла участь у тренінгу для тренерів «Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти» обсягом 30 годин. Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України; Благодійний фонд Порошенка; Міжнародний фонд Відродження; Всеукраїнський фонд «Крок за кроком».

 

Прийняла участь у І всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку» (2019 рік). Учасник українсько-австрійського проекту «Інклюзивна освіта»  за підтримки Проектного бюро КультурКонтакт Австрія, що діє від імені Австрійського федерального міністерства освіти, науки та досліджень (2019-2020 рік) та  Міжнародного чесько-українського дворічного проекту "На шляху до інклюзії", який впроваджується в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Асоціацією з міжнародних питань за підтримки програми підтримки TRANS Міністерства закордонних справ Чехії.

Крім вищезазначених заходів, приймала участь у конференціях, семінарах, майстер-класах, тренінгах, круглих столах, присвячених питанням впровадження інклюзивної освіти, Нової української школи, використання ігрових та діяльнісних методів в освіті за допомогою наборів LEGO.

Публікації:

2 підручника

1) Бєлоусова Р.В, Пономаренко Л.П., Основи психології для старшокласників. Посібник для педагога. Частина 1. Основи психології: 10 клас, - Москва, изд-во ВЛАДОС.

2) Бєлоусова Р.В., Пономаренко Л.П., Основи психології для старшокласників: Посібник для педагога: Частина 2: Психологія спілкування: 11 клас, - Москва, изд-во ВЛАДОС; Свідотство про реєстрацію авторського права на науково-методичний твір «Тест-опросник коммуникативной креативности», №8832 (у співавторстві з Санніковою О.П.); статті. 

 

 

Варе Ірина Сергіївна,

доктор філософії (PhD), (кандидат психологічних наук), старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти , практичний психолог, психотерапевт, історик

 

Освіта:

У 2000 р. закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії. У 2010 р. закінчила навчання в «Одеському психоаналітичному інституті» (з 2007 по 2010 р.). Пройшла теоретичний курс підготовки з клінічного, прикладного і філософського психоаналізу. У 2012 р. закінчила факультет післядипломної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», присвоєно кваліфікацію «Психолог». У 2013 р. закінчила з відзнакою магістратуру Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» і отримала другу повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психології.

26 червня 2017 р. захистила дисертацію «Особливості формування смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психологів» за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія» (ДК № 043078) та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук (доктора філософії).

Досвід роботи:

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти (з 2017 - і зараз); Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, завідувачка науково–методичної лабораторії педагогічних інновацій та корекційної освіти кафедри психолого–педагогічної та корекційної освіти (2016 – 2017 р.); викладач Одеського психоаналітичного інституту (2011– і зараз). Член Української Спілки Психотерапевтів (УСП)  (2012  – і зараз).

Зміст професійної діяльності:

Читання лекцій на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та практичних психологів; консультування з питань психології; рецензування курсових робот; здійснення психолого-педагогічних експертиз; проведення тренінгів, семінарів, факультативів, спецкурсів та ін.; розробка методичних рекомендацій для вчителів та практичних психологів; участь в семінарах та науково-практичних конференціях; участь у міжнародних та українських проектах в галузі освіти та ін.

Сфера професійних інтересів:

«Особливості та профілактика емоційного (професійного) вигорання», «Смисложиттєві орієнтації особистості та психологія смислу»; «Мотивація, Рефлексивність, Цінності особистості», "Психоаналітична антропологія; «Психоаналіз - культура і мистецтво ", та ін.

Напрямки професійного розвитку:

В 2016 р. прийняла участь в трьох модулях навчальної програми «Про навички» від Центру Інноваційної освіти «Про. Світ» (м. Львів) на базі IMPACTHUBOdessa та отримала сертифікат за успішне завершення програми.

У 2016 р. брала участь у реалізації міжнародного проекту Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» «Створення інклюзивного безпечного середовища в навчальних закладах і громадах» за підтримки Міністерства освіти і науки Україні. Проведено фокус–груп для інформування широкої громадськості про рекомендації ООН щодо виконання Конвенції ООН.

Публікації:

1 колективна монографія; 15 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 4 публікацій в наукових періодичних виданнях інших держав з напряму або у виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз.

Варе І. С. Категорія смислу у філософській та психологічній літературі /І. С. Варе// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – № 7–8. – Одеса, 2014. – С. 106–112.

Варе І. С. Смисл як провідний суб'єктивний елемент у структурі свідомості /І. С. Варе// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. - № 9–10. – Одеса, 2014. – С. 73–81.

Варе І.С. Проблематика смисложиттєвих орієнтацій у діахронічному аспекті /І. С. Варе// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – № 11–12. – Одеса, 2014. – С. 21 –28.

Варе І. С. Смисложиттєві орієнтації як суб'єктивна регулятивна система життєдіяльності особистості. Теоретична модель смисложиттєвих орієнтацій / І. С. Варе // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – № 1. – Одеса, 2015. – С. 105–113.

Варе І. С. Діалектична природа смисложиттєвих орієнтацій особистості, їх розвиток та формування /І. С. Варе// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету  імені К.Д. Ушинського. – № 4. – Одеса, 2015. – С. 67–73.

Варе І. С. Психологічний аналіз взаємозв'язку між смисложиттєвими орієнтаціями і особистісними цінностями майбутніх психологів / І. С. Варе // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Т. 2. – № 2. – С. 21–25.

Варе І. С. Психологічний аналіз взаємозв'язку між смисложиттєвими орієнтаціями і емоційною спрямованістю майбутніх психологів / І. С. Варе // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. –  Одеса: «Астропринт», 2016. – Т. 21. – № 1 (39). – С. 58–68.

Варе И. С. Самоотношение студентов-психологов с разной степенью сформированности смысложизненных ориентаций/ И. С. Варе // Наука і освіта. – 2016. –  № 7. – С. 44–51. 

Варе І. С. Смисложиттєві орієнтації особистості – динамічний компонент смислової сфери / І. С. Варе: зб. матеріалів III Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю [«Особистість у сучасному світі»], (Київ, 20-22 листопада 2014 р.). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – С. 48–52.

Варе И. С. Специфика взаимосвязи между смысложизненными ориентациями и способностью к эмпатии будущих психологов /И.С. Варе :  зб. матеріалів наук.-практ. конф. [«Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХI столітті»], (Харьків, 10-11червня 2016 р.) – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – С. 91–95.

Варе И. С. Психологические особенности взаимосвязи между смысложизненными ориентациями и рефлексивностью будущих психологов / И.С. Варе: зб. матеріалів наук.-практ. конф. [«Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук»], (Польща, м. Кєльце, 28-30 червня 2016 р.) – Кєльце: HolyCrossUniversity, 2016. – C. 88–91.

Варе И. С.Мотивации обучения в вузе будущих психологов с разным уровнем сформированности смыложизненных ориентаций / И. С. Варе: зб. матеріалів наук.-практ. конф. [«Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні»], (26-27 серпня 2016 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. − С. 13−17.

Варе И.С. Профессиональная мотивация студентов–психологов с разной степенью сформированности смысложизненных ориентаций / И. С. Варе: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. [«Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі»], (2-3 вересня 2016 р.). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. − С. 84−88.

Варе І. С. «Синдром емоційного вигорання» як прояв професійної деформації  фахівців освіти» /Професійна компетентність сучасного педагога: методологія, теорія, методика, практика : [монографія] /Задорожна Л.К., Ягодникова В.В., та ін., – Одеса : видавець Букаєв В.В., 2019. – 286 с.

Варе І. С.«Взаємозв'язок між смисложиттєвими орієнтаціями та емпатією шкільних психологів» / І.С. Варе :  зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. [«Інновації в освіті: сутність, проблеми, перспективи»], (Одеса, 21-22жовтня 2019р.) – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2019. – С. 75–78.

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, або у виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз:

1.Варе И. С. Формирование смысложизненных ориентаций у студентов-психологов в процессе их профессионализации в условиях высшего учебного заведения / И. С. Варе // Science and education a new dimension.– 2016. –Pedagogy and Psychology. – IV(40). – Issue 81. – С. 103–106.

2.Варе И. С. Личностные ценности будущих психологов в контексте их эмоциональной направленности / И. С. Варе // Science and education a new dimension. – 2016. – Pedagogy and Psychology. – 3 (37), – Issue: 75. – С. 100–103.

3.Варе И. С. Жизненные ценности студентов-психологов с высокой и с низкой степенью сформированности смысложизненных ориентаций / И. С. Варе // Науковий огляд. – 2016. –  № 5 (26) – С. 99–109.

4.Варе И. С. Субъективный контроль будущих психологов с высокой и низкой степенью сформированности смысложизненных ориентаций / И. С. Варе // Науковий огляд. – 2016. – № 6 (27) – С. 71–79.

 

 

 

 

Лєскова Ангеліна Анатоліївна,

старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

 

Освіта:

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: кваліфікація практичного психолога у закладах освіти (диплом спеціаліста), кваліфікація викладача початкового навчання (диплом магістра), аспірантура заспеціальністю «Педагогічна та вікова психологія». Одеський педагогічний коледж: кваліфікація вчителя початкових класів.

Досвід роботи:

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»: старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти; Одеський обласний інститут удосконалення вчителів: старший викладач кафедри психолого-педагогічної і корекційної освіти (2016-2018 р.р.), старший викладач кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти (2012-2016р.р.), старший викладач кафедри педагогіки і психології (вересень 2004-2012 р.р.). Міжрегіональний гуманітарний інститут КСУ: викладач кафедри суспільно-економічних наук, за сумісництвом,(2004 р.). Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: начальник відділу практичної психології і соціальної роботи Одеського обласного науково-методичного центру діагностики і корекції розвитку дитини (2004 р.). За сумісництвом– старший викладач кафедри педагогіки і психології ООІУВ. Одеський обласний інститут удосконалення вчителів: методист центру практичної психології і соціальної роботи (листопад 2000 - квітень 2004р.р.), методист науково-методичної лабораторії практичної психології (вересень - листопад 2000 р.). Загальноосвітня школа № 13, м.Одеса: практичний психолог (1998-2000 р.р.).

Напрямки професійного розвитку:

Курси підвищення кваліфікації практичних психологів в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів (1999 р.).

Навчання на семінарі «Психодраматичне проектування майбутнього особистості»(2000 р.).

У 2002 р., працюючи на посаді методиста центру практичної психології та соціальної роботи ООІУВ, пройшла атестацію і отримала кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Стажування при кафедрі теорії та методики практичної психології Інституту психології Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського(2004 р.).

Навчання на семінарі з підготовки обласних педагогів-тренерів програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (2004 р.).

У 2004 р. на посаді методиста центру практичної психології та соціальної роботи ООІУВ за результатами атестації отримала кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Навчання на майстер-класі Ш.О. Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі»   (2007 р.).

Брала участь у навчальних міжнародних семінарах-тренінгах:

3-модульний українсько-польський семінар «Ukrainian Leaders of Intercultural Education» (Варшава, 2008 р., 140 год.);

3-модульний семінар в системі післядипломної педагогічної освіти у рамках спільного українсько-австрійського проекту «Керування конфліктними ситуаціями в школі» (2009-2010 р.р.).

За останній період:

У 2017 році пройшла навчання на міжнародному тренінгу тренерів «Нова українська школа – нові підходи до навчання і викладання», організованому МОН України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти, Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та організацією «Культур Контакт Австрія».

Протягом 2017-2018 р.р. пройшла програму підготовки «Тренінг для тренерів «Нова українська школа»» при Міністерстві освіти і науки України (60 год. – теоретико-методичний блок, 60 год. – практична робота), відповідно до наказу МОН України № 207 від 27.02.2018 отримала сертифікат тренера Нової української школи.

Також у 2018 р. пройшла навчання за «Онлайн-курсом для вчителів початкової школи» на базі проекту EdEra з питань впровадження Нової української школи, отримала сертифікат (60 год.).

Крім того, у 2018 р. взяла участь у регіональній (не)конференції для шкільних педагогів міні-EdCamp Odesa за темою: «Будуємо Нову українську школу» (сертифікат на 8 год.).

Протягом 2018 р.: пройшла навчання за 4-модульною програмою професійного розвитку вчителів «Методика розвитку критичного мислення учнів початкової школи» О. Пометун, (отримала 4 сертифікати - 32 год.).

У 2019 р. приймала участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку» на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (сертифікат на 15 год.).

Починаючи з 2017 р., працюю тренером з впровадження Нової української школи.

Крім вище зазначених заходів приймала участь у конференціях, обласних семінарах, вебінарах, тренінгах, присвячених питанням впровадження Нової української школи, використання діяльнісних та ігрових методів в освіті, психологічних аспектів впровадження інтегрованого курсу природничих дисциплін у старшій школі та ін.

Брала участь в експертизі змісту та методичної складової підручників для учнів Нової української школи з окремих предметів (2018 р.).

Працює у складі обласної експертної комісії щодо експертизи якості інструментарію роботи практичних психологів закладів освіти.

Публікації:

7 методичних рекомендацій, серед яких, зокрема, «Проблема адаптації першокласників до школи: методичні рекомендації для шкільних психологів» та ін.; 23 науково-методичні статті; 158 популярних статей з психологічних питань.

 

 

 

 

Стукас Еліна Артурівна,

кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

 

Освіта:

У  1989 р. закінчила Південноукраїнський національний університет ім. К.Д.Ушинського і отримала повну віщу освіту за спеціальністю «Вчитель фізики, математики та інформатики».

В 2004 році захистила дисертацію «Формування еталонів ефективної педагогічної взаємодії у процесі підвищення кваліфікації вчителів» за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти» (ДК № 031068) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Досвід роботи:

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», старший викладач кафедри педагогіки, психології, та корекційної освіти (з 2017 -  і зараз); Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, в.о. доцента кафедри педагогічних інновацій та корекційної освіти кафедри психолого–педагогічної та корекційної освіти (2016 – 2017 р.); в.о доцента кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін (2014-2015 р), завідувач кафедри педагогіки та психології (2011-2013), старший викладач кафедри педагогіки та психології 2003-2010, шкільний психолог та викладач психології в інституті-ліцеї «Просвіта» 2000-2002, молодший науковий співробітник науково-дослідницької лабораторії «Психопедагог» (1995-1999).

Зміст професійної діяльності:

Читання лекцій на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників; консультування з питань психології; рецензування курсових робот; здійснення психолого-педагогічніх експертиз; проведення тренінгів, семінарів, факультативів, спецкурсів та ін.; розробка методичних рекомендацій для вчителів та практичних психологів; участь в семінарах та науково-практичних конференціях; участь у міжнародних та українських проектах в галузі освіти та ін.

Сфера професійних інтересів:

«Ефективна педагогічна взаємодія», «навчання дорослих»; «андрагогіка»,"інноваційні педагогічні технології",  «розбудова індивідуальної освітньої траєкторії» та ін.

Напрямки професійного розвитку:

У 2007 р. брала участь у реалізації міжнародного проекту Всесвітнього банку «Рівний доступ до якісної освіти», у 2008-2009 роках у рамках проекту працювала з колегами різних кафедр та структурних підрозділів інституту.

У 2012-2013 р. р. брала участь у реалізації австрійського міжнародного проекту з організаційних аспектів розвитку післядипломної освіти в Україні.

У 2019 році – відповідно  до листа Міністерства  освіти і науки України LEGO 09.01.18 № 1/9-11з метою координації  діяльності щодо впровадження в освітній процес перших класів ігрових наборів ЛЕГО, пройшла тренінгові заняття з регіональним тренером.

Брала участь у Першому Всеукраїнському науково-практичному форумі «Інноваційні трансформації у сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (жовтень 2019).

Публікації:

Науково-методичні посібники «Формування еталонів ефективної педагогічної взаємодії вчителів» (2004), «Стилі педагогічної взаємодії» (2007),  «Введение в соционику для педагогов» (2008), «Формування ефективної педагогічної взаємодії» (у співавторстві з Бриль Г.К., кандидат педагогічних наук) (2013), «Типология, которая работает» (2015) – у співавторстві зі Стукасом В.А., а також статті у фахових виданнях «Наша школа», «Наука і освіта», «Науковий вісник» та інших.

 

 

 

Колесниченко Юрій Леонтійович,

старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти 

 

Освіта:

Повна вища -Диплом СК № 234205, Південноукраїнський державний університет імені К.Д. Ушинського. Факультет: Практична психологія, дошкільне виховання. Спеціальність: "Дошкільне виховання. Психологія". 2001-2003рр. Друга вища освіта: - Диплом  № 635126060285, Міністерство Освіти Республіки Молдова, Інститут безперервної освіти Факультет соціально-економічних дисциплін. Кафедра педагогіки та психології, кваліфікація: "Менеджер інноваційної педагогіки в інклюзивній освіті" 2014-2015рр.

Досвід роботи:

Викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КВЗО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» з 2018 року. Директор інтернату ОПНЗ «Ор Самеах» з 2018 року. Завідувач науково-методичної лабораторії педагогічних інновацій та корекційної освіти кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 2017 -2018 рр. Заступник директора з НВР дитячий будинок “ Перлинка ” 2009 -2017рр. Вихователь  дитячого будинку “ Перлинка ” 2008 -2009 рр. Практичний психолог  НВК Дитяче село “АСТР” 2002 -2007 рр. Вихователь дитячого садочка НВК  Дитяче село “АСТР” 2000 -2002 рр.

Напрямки професійного розвитку:

Місто Одесса 21 травня 2019 року. Сертифікат засвідчує, що Колесниченко Юрій приймав активну участь у І-й Всеукраїнській науково-практичній  конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку » та отримав 0,5 кредитів ЄКСТ.

Місто Одеса 2018 рік. Сертифікат регіонального тренера СЕРІЯ КПОП № 02137097 / 0110 засвідчує, що Колесниченко Юрій може здійснювати підготовку педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 34 та від 19.03.2018 р. №252).

Місто Київ 19 квітня 2018 року. Сертифікат № 422\18 засвідчує, що Колесниченко Юрій приймав активну участь у ІІІ-й Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» та отримав 0,5 кредитів ЄКСТ.

Місто Одеса 20 березня 2018 року. Сертифікат засвідчує, що Колесниченко Юрій пройшов навчання за програмою професійного розвитку вчителів «Методика критичного мислення учнів початкової школи».

Місто Кишинів 4-6 липня 2017 року. Сертифікат засвідчує, що Колесниченко Юрій був модератором робочих секцій на Міжнародній конференції "Побудова партнерських відносин у педагогічних інноваціях в цифровому епосі".

Місто Одеса 29 грудня 2017року. Сертифікат засвідчує, що Колесниченко Юрій успішно завершив курси ТЮТОРІВ дистанційної освіти та використання сервісів ІКТ порталу «Освіта Одещини».

Місто Київ 27.02.2016 - 24.07.2016 року. Сертифікат № 01016. Виданий центром «Київ-тренінг», який підтверджує, що Колесниченко Юрій закінчив учбовий курс ISF Evolution Coaching тривалістю 96 академічних годин, успішного проходження сертифікації та присвоєння кваліфікації Professional Coach Practice.

Місто Одеса 8 квітня 2016 року. Атестаційний лист, який підтверджує, що Колесниченко Юрій відповідає займаній посаді.

Місто Одеса 18 червня 2015 року. Свідоцтво № 100\15 Видане Департаментом освіти та науки Одеської міської ради, яке підтверджує, що Колесниченко Юрій закінчив «Школа резерву керівних кадрів навчальних закладів». Рік навчання: 2014-2015.

Місто Київ 25 листопада 2015 року. Сертифікат № 19-33/ Виданий Міністерством освіти і науки України національним педагогічним університетом імені П.М. Драгоманова, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, який підтверджує, що Колесниченко Юрій був учасником Міжнародної науково-практичної конференції: "Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації".

Місто Кишинів 6-10 липня 2015 року. Сертифікат INOVESTproject 530417-TEMPUS-1-2012-DE, підтверджуючий, що Колесниченко Юрій приймав участь у міжнародно-науковій конференції: "Педагогічні інновації в інклюзивній освіті".

Місто Кишинів 03.10.2014-25.06.2015 року. Сертифікат INOVESTproject 530417-TEMPUS-1-2012-DE, про зарахування 60 кредитних програм та закінчення курсу менеджера педагогічних інновацій.

Місто Одеса 24 листопада 2014 року. Сертифікат про участь у практичному семінарі: "Використання сучасної мультимедійної техніки у навчально-виховному процесі".

Місто Одеса 11.11-23.11.2013 року. Посвідчення видане Колесниченко Юрію в тому, що він навчався в Одеському Обласному інституті удосконалення вчителів із спеціальності "Заступник директора школі з НВР".

Місто Одеса 09 жовтня 2012 року. Сертифікат учасника тренінгу: "Педагогіка травми", виданий тренером Мареком Внуком.

Обласний семінар «Шляхи удосконалення професійної майстерності та розширення фахової компетенції педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзивної освіти». Крім вище зазначених заходів брав участь у конференціях, семінарах, майстер - класах та круглих столах, тренінгах, присвячених професійному  розвитку фахівців у системі освіти та впровадження інклюзивної освіти, а саме: Місто Одеса 26 жовтня 2017 року. 

Організація та виступ:

Місто Одеса 20 жовтня 2017 року. Круглий стіл «Експериментально-дослідна робота педагогічних колективів освітніх закладів Одещини в контексті проекту «Нова Українська школа».

Місто Київ 12-13 жовтня. Круглий стіл «Інклюзивне суспільство: очікування та реальність».

Місто Одеса 30 травня 2017 року. Конференція з міжнародною участю «Від інтеграції  у школі - до інтеграції в суспільстві».

Виступ. Місто Одеса 18-21 травня 2017 року. ІІІ Міжнародний конгресс «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі».

Участь. Місто Київ 25 листопада 2015 року. Міжнародна науково-практична конференція: "Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації".

Виступ. Місто Одеса 29 жовтня 2015 року. Обласна конференція: "Актуальні проблеми психологічного супроводу в інклюзивній освіті".

Участь. Місто Кишинів 6-10 липня 2015 року. Міжнародна науково-практична конференція:" Педагогічні інновації в інклюзивній освіті".

Виступ. Місто Одеса 7 травня 2015 року. Науково-практична конференція: "Формування готовності вихованців дитячого будинку "Перлинка" до особистісної та соціальної самореалізації".

Виступ. Місто Одеса 5 листопада 2013 року. Регіональний семінар: "Формування готовності вихованців дитячого будинку "Перлинка" до особистісної та соціальної самореалізації".

Виступ. Місто Одеса 28 серпня 2013 року. Серпнева конференція педагогічних працівників міста.

Участь. Місто Одеса 6-7 липня 2013 року. Обласний науково-практичний семінар: "Впровадження інклюзивної освіти".

Участь. Місто Київ 7-18 травня 2012 року. Всеукраїнська науково-практична конференція: "Особистісно-професійна підготовка вчителя для впровадження науково-творчої діяльності школяра молодшого віку".

Участь. Місто Миколаїв 19-20 листопада 2012 року. Всеукраїнська науково-практична конференція: "Українське козацтво. Минуле, сучасність і майбутнє ".

Участь. Місто Одеса 2 березня 2012 року. Семінар на базі Одеської загальноосвітньої санаторної школи-інтерната  №61 I-II ступенів для дітей, хворих сколіозом.

Участь. Місто Київ 8-9 грудня 2011 року. Міжнародна науково-практична конференція: "Інноваційні технології навчання обдарованої молоді".

Участь. Місто Одеса 20 квітня 2011 року. Науково-методична нарада: "Шляхи реалізації інноваційної моделі про створення умов для особистісної та соціальної самореалізації вихованців дитячого будинку "Перлинка".

Публікації:

Матеріали до І Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку. Колесниченко Ю. Л. «Розвиток інноваційного потенціалу особистості здобувачів освіти за індивідуальною освітньою траєкторію методом педагогічного коучингу».

Матеріали до ІІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології». Колесниченко Ю. Л. «Педагогічний коучінг як метод формування компетентнісного підходу, ключових компетентностей учасників освітнього процесу в умовах концепції нової української школи».

Матеріали до ІІІ конгресу соціалогічної асоціації України «Нові нерівності-нові конфлікти: шляхи подолання». Видавництво національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації. -К.: 2017. //Шляхи вирішення та проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, –інклюзивна освіта»//.

Матеріали до міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації". Видавництво національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації. -К.: 2015. //Інклюзивна освіта - шляхи вирішення та проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування//.

Матеріали до міжнародної науково-практичної конференції в рамках міжнародного  проекта TEMPUS"INOVEST". Восточное партнерство в сфере педагогических инноваций в инклюзивном образовании. Изд. "Інститут безперервної освіти м. Кишинів", - Кишинів: 6-10 июля 2015.//Інноваційна модель дитячого будинку "Перлинка" - освітнього закладу соціального партнерства для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.// С.: 429-432.

Всеукраїнська газета для фахівців "Соціальний педагог" №4 (100) за квітень 2015 р. -К.: 2015. //Патріотичне виховання в дитячому будинку//. С.: 33-35.

INOVEST: Уроки трехлетнего сотрудничества (2012-2015). Изд. "Інститут безперервної освіти м. Кишинів", - Кишинів: 2015. С.44.

Науково-методичний журнал "Наша школа". №3 від 2013. Изд. "Одеський інститут удосконалення вчителів" - Одеса: 2013. //Особистісно орієнтовне виховання в дитячому будинку "Перлинка".// УДК 376.371. С.: 69-74.

Всеукраїнська газета для фахівців "Соціальний педагог" №10 (82) за жовтень 2013 р. -К.: 2013.  // Особистісно зорієнтовне виховання з досвіду роботи.// С.: 8-15.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 08-09 грудня 2011 р., м.Київ. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. //Інноваційна модель дитячого будинку "Перлинка" - освітнього закладу соціального партнерства для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.//УДК 47,200,5. С.: 80-85.

Науково-методичний журнал "Наша школа" №3 від 2006 р. Вид. "Одеський інститут удосконалення вчителів" - Одеса: 2006.//Игра и жизнь// С.: 26.

Журнал "Свободная школа Астр"//№8 за 2004 рік. - Одесса: 2004. //Говорят дети//. С. 49.

 

 

Іванова Яна Володимирівна

кандидат психологічних наук

старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

 

Освіта:

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, кваліфікація практичного психолога, ступінь кандидата психологічних наук. Захищена дисертація на тему «Адаптивність як психологічний чинник пасіонарності особистості».

Досвід роботи:

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.

Напрямки професійного розвитку:

З  2014 по 2015 рік пройшла навчання за програмою «Психотерапія психологічної травми» (190 годин); 2014 по 2015 рік проходження курсів «Пропедевтика психіатрії» (160 годин) на базі УСП (Українська спілка психотерапевтів); з 2015 і по теперішній час навчання за програмою «Системна сімейна психотерапія» на базі УСП. Участь у конференціях та семінарах.

Публікації:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науково-методичний твір «Психодіагностичний тест-опитувальник «Методика діагностики компонентів пасіонарності», № 75035. Дата реєстрації 28.11.2017 р. (у співавторстві О. В. Кузнєцовою). Автор 18 публікацій у фахових наукових виданнях.

 

 

 

 

Заварова Наталія Володимирівна,

завідувач НМЛ корекційної та інклюзивної освіти 

кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

 

Освіта:

Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, кваліфікація соціальний педагог, соціальний працівник, викладач педагогіки, магістр соціальної педагогіки.

Досвід роботи:

Завідувач науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист науково-методичної лабораторії педагогічних інновацій та корекційної освіти кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, асистент кафедри педагогіки і психології Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, спеціаліст ОКУ «Луганський обласний центр роботи з жінками», соціальний педагог Луганської спеціалізованої багатопрофільної середньої школи № 57.

Напрямки професійного розвитку:

Участь у семінарі «Впровадження процесів інклюзії в освітнє середовище» (2019 рік), участь у І всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку» (2019 рік), участь у українсько-австрійському проекті «Інклюзивна освіта»  за підтримки Проектного бюро КультурКонтакт Австрія, що діє від імені Австрійського федерального міністерства освіти, науки та досліджень (2019-2020 рік), участь у Міжнародному чесько-українському дворічному проекті "На шляху до інклюзії", який впроваджується в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Асоціацією з міжнародних питань за підтримки програми підтримки TRANS Міністерства закордонних справ Чехії;

участь у тренінгу для тренерів «Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти» (2018 рік), участь у заході підвищення кваліфікації «Розлади аутистичного спектру: сучасні підходи до діагностики та корекції» (2018 рік), навчання в аспірантурі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, (2011-2017 рік), стажування по програмі Open World Program «Combatinghumantrafficking, sex traffic kingandforcedlabor»,USA (2017 рік), навчання по програмі Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Бюро з демократичних інститутів і прав людини «Підвищення ефективності реагування поліції на гендерне насильство» (2016 рік), навчання в Міжнародному центрі розвитку і лідерства «Робота з дітьми, які пережили сексуальне насильство: виявлення, допомога та профілактика» (2016 рік).

Публікації:

Сучасні освітні проекти як умова якісного навчання: соціально-філософський аналіз. Перспективи №1, 2019.

Механізми підтримки дітей з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 травня 2019 р). – Одеса - 2019. - С.198-200.

Підготовка працівників структурних підрозділів Національної поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей: навчально-методичний посібник / За заг.ред. Пилипас Ю.В., Ковальова О.В., Журавель Т.В. – 2018. – 500 с.

Соціально-педагогічні основи захисту прав людини, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей: навч.-метод. посіб./ За заг. ред. К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – ТОВ «Агенство «Україна». – К.: 2016. – 368 с.

Заварова Н.В., Тунтуєва С.В. Дитяча інтерпретивна методика «Розповідь» (ДІМ) // ЛОВ МБО БЮ «СОС Дитяче містечко», Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) – 2016. – 10 с.

Методичні рекомендації з організації роботи Центру корекції поведінки осіб, що вчинили насильство в сім’ї// інформаційна збірка – Одеса, 2016. – 52с.

 

 

 

Солнцева Олена Анатоліївна, 

методист НМЛ корекційної та інклюзивної освіти

кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

 

Освіта:

Донецький національний університет, кваліфікація практичного психолога, викладача психології, магістр психології.

Досвід роботи:

Методист науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти, викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Практичний психолог, асистент вчителя в класі з інклюзивною формою навчання в середній загальноосвітній школі № 40  м. Кам'янська Дніпропетровської області. (2015-2018р.р.).

Практичний психолог у дошкільному навчальному закладі № 368 компенсуючого типу м. Донецька, впровадження авторської програми «Психологічний супровід гіперактивної дитини» (2009-2015р.р.)

З 2016 р. по 2018р. брала участь у проекті «Інклюзивний простір. Практичні кроки» за підтримкою МОН України у місті Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів.

Тренер модуля «Особливості організації інклюзивного освітнього середовища: принципи універсального дизайну та його розумного пристосування» та модератор проекту «Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти» за сприяння Міністерства освіти і науки України, МФ «Відродження», БФ Порошенка, ЮНІСЕФ та Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», м. Київ, 2018р.

Тренер з кризового консультування та підвищення психосоціальної стійкості до стресу у дітей та дорослих за підтримки Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ, арт-терапевт, тренер соціальної програми «Рівний рівному», тренер та медіатор програми «Подорож до надії» міжнародної організації «Save the Children», тренер проекту «Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти» м. Київ.

Напрямки професійного розвитку:

Досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, спеціаліст з інклюзивного навчання, напрямок практичного досвіду - розбудова та розвиток інклюзивного навчання, досвід практичної роботи з дітьми «групи ризику», здійснювала десоціалізацію учнів та їх родин, які опинились у складних життєвих ситуаціях, мігрантів та внутрішньо-переміщених сімей, досвід психологічної допомоги учасникам АТО.

Приймала участь у Літній школі з інклюзивного навчання  «Індивідуалізація в процесі інклюзивного навчання» у м. Бішкек, Киргистан, AUCA, 2017р., 2018р.

Участь у IV Міжнародному Конгресі зі спеціальної педагогіки та психології «Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуалізації», спікер та тренер майстер-класу «Психологічний супровід у системі інклюзивного навчання в контексті створення без бар’єрного середовища», Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет        ім. Григорія Сковороди, листопад, 2018.

Приймала участь у Міжнародному Форумі інноваційних технологій  INED  м.Львів, спікер лінійки інклюзивної освіти, тренер майстер-класу «Роль асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням», листопад, 2018.

Приймала участь у Всеукраїнському форумі «Навчання без перешкод: Як зробити українські школи інклюзивними» за підтримки МОН України, SMART- освіти, НУШ, Київ, листопад , 2019р.

Публікації:

1.Співавтор навчально-методичного посібника для тренерів «Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти: керівництво для тренерів», Київ-2018, за підтримки  МОН  України.

2.Солнцева О.А. Підлітки групи ризику: Психологічні аспекти девіантної поведінки/ Заступник директора школи № 10// Освіта: -  2017, С.48-56.

3.Солнцева О.А. Особливості психолого-педагогічного супроводу дитини с проявами гіперактивної поведінки. Методичні рекомендації/ Донецьк – 2013, - 137с.

4.Солнцева О.А. Проблема адаптації вихованців дошкільного навчального закладу до школи. - ВГ «Основа», Харків, 2013, №6 – С. 10-17.

5.Солнцева О.А. Використання методу пісочної анімації в роботі з дітьми дошкільного віку. Методичні рекомендації/ Харків: 2012р. – 47с.

Наукові статті та тези:

1.Солнцева О.А. Психологічні особливості процесу соціалізації підлітків з особливими освітніми потребами // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку :Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 травня 2019 р. – Одеса, 2019.

2.Статья 2019. Заварова Н.В., Орленко І.М. Солнцева О.А. Сучасні освітні проекти як умова якісного навчання: соціально-філософський/ Перспективи №1, Одеса - 2019.

3.Солнцева О.А. Психологічні особливості процесу соціалізації підлітка/ Солнцева О.А. // «Психолого-педагогічний супровід процесу соціалізації особистості в умовах формування громадського суспільства». Матеріали II обласної науково-практичної конференції 22-23 травня  2018р. - Дніпро, 2015 – С. 86-89.

 

 

 

Шевченко Наталія Михайлівна,

 методист науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

 

Освіта:

Одеський державний екологічний університет; Комунальний вищий навчальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г. Шевченка", напрям підготовки «Початкова освіта» 27.06.2019р; додаткова кваліфікація Дефектолог. Вихователь дітей з порушенням психофізичного розвитку, асистент педагога з інклюзивної освіти.

Досвід роботи:

Методист науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти, викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Координує проведення дистанційних та очних курсів підвищення кваліфікації для асистентів вчителів та учителів, які працюють в умовах інклюзії.

Напрямки професійного розвитку:

Пройшла навчання та отримала сертифікат Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» про успішне завершення курсу ТЬЮТОРІВ дистанційної освіти та використання сервісів ІКТ порталу «Освіта Одещини» 01.11.2016р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Національнальній академії підвищення педагогічних наук України ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Центральний інститут післядипломної освіти 19.04.2019р.

Брала участь та отримала відповідні сертифікати:

У тренінгах «Функціональні цілі в сенсорній інтеграції, практичне застосування у повсякденному житті елементів сенсорної інтеграції» 28-29.09.2019р., «Поведінкова терапія нетипової поведінки у дітей» 24-25.08.2019р, «Моторний розвиток дітей дошкільного віку, позиціонування без болю дітей з порушенням моторного розвитку, з ціллю включення дитини в соціальне життя. Розширення можливостей спілкування дитини за допомогою засобів альтернативної та додаткової комунікації» 26-27.08.2019р;

семінарах «Впровадження процесів інклюзії в освітнє середовище»,  

«Інклюзія як засіб розвитку школи» 10.11.2019р.

українсько-австрійському проекті "Інклюзивна освіта" квітень-грудень 2018р.;

міжнародній конференції "Что значит аутизм, как медицинский диагноз и чем он не является. Включение и воспитательные модели для детей с особыми потребностями".

Учасник українсько-австрійського проекту «Інклюзивна освіта»  за підтримки Проектного бюро КультурКонтакт Австрія, що діє від імені Австрійського федерального міністерства освіти, науки та досліджень (2019-2020 рік) та  Міжнародного чесько-українського дворічного проекту "На шляху до інклюзії", який впроваджується в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Асоціацією з міжнародних питань за підтримки програми підтримки TRANS Міністерства закордонних справ Чехії.

 

 

 

Парандюк Любов Михайлівна, 

завідувач Центру практичної психології та соціальної роботи

 

Освіта:

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «Початкове навчання, психологія» та здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів, практичний психолог».

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського та здобула кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти, викладач початкової школи».

Досвід роботи:

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», завідувач Центру практичної психології та соціальної роботи; Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, завідувач Центру практичної психології та соціальної роботи (2018р.); Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, методист центру практичної психології та соціальної роботи (2007-2018 р.).

Напрямки професійного розвитку:

У 2013 році пройшла очно-заочні курси підвищення кваліфікації за категорією «Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) психологічної служби закладів післядипломної педагогічної освіти» при ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, свідоцтво №822/13Ц від  25 жовтня 2013 року.

Брала участь у семінарі-тренінгу «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі», який був проведений Всеукраїнською громадською організацією «Жіночий консорціум України».

У травні 2014 року прийняла участь в тренінгу «Допомога дітям в умовах тривалої кризової ситуації». А також у цьому році  пройшла навчання фасилітації на «Базовому», «Просунутому» та "Тренінг для Фасилітаторів" рівнях за програмою проекту «Альтернативи насиллю».

У липні 2015 року пройшла навчання за темою «Дружній допит дитини. Потреба у міждисциплінарному та міжвідомчому підході».

У 2016 році брала участь у ІІІ Міжнародній практичній ONLINE конференції «Музична та казкотерапія. Мої відносини з: ним/нею, дитиною, батьками, світом, друзями, колегами».

З червня 2016 р. по листопад 2018 р. пройшла 110 годин підвищення кваліфікації в українсько-австрійському проекті "Компетентнісно-орієнтоване навчання: фокус - соціальна компетентність".  

В 2017 році брала участь в проекті «Впровадження програми з попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної педагогічної освіти». А  з 29-30 березня 2017 року - у науково-практичному семінарі «Інклюзивна освіта в Україні: методологія, теорія, практика».

В травні 2019 року прийняла участь у  І всеукраїнській науково-практичній конференції "Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи.

З 15 серпня  по 17 жовтня 2019 року пройшла тренінгову програму «Інноваційні методи арт-терапії в умовах Нової української школи» розвитку".

Публікації:

1) Парандюк Л. М. Психологічні аспекти ранкових зустрічей // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 21 травня 2019 р. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019 – 352 с.

2) Лукіянчук Н.П., Папач О.І., Парандюк Л.М., Хабаш В.Л., Холостенко Л.В. Рефлексія власних змін як результат навчання у проекті //Соціальна компетентність у професії вчителя. Жити разом та навчатися разом у школі. - Одеса, 2018 - 62 с.

3) Парандюк Л.М., Посмітна Н.М., Тузюк Т.В., Мазурик Т.І., Вадатурська Н.А., Епоха Відродження. Підсумковий урок // Соціальна компетентність у професії вчителя. Жити разом та навчатися разом у школі. - Одеса, 2018 - 62с.

 

 

 

Кот Ксенія Сергіївна,

методист Центру практичної психології та соціальної роботи

 

Освіта:

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» здобула ступінь спеціаліста за спеціальністю «дошкільна освіта» здобула кваліфікацію організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, логопед дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» здобула ступінь магістра за спеціальністю «дошкільна освіта» здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології.

Досвід роботи:

Навчання в Південноукраїнському національному університеті імені К.Д. Ушинського (2012-2015р.); старший лаборант кафедри теорії та методики дошкільної освіти ПНПУ імені К.Д. Ушинського (2015-2017 р.); зарахування до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2017); лаборант кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології (2017-2018 р.); лаборант кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (2018 р.); методист центру практичної психології та соціальної роботи КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (2019 р.).

Напрямки професійного розвитку:

Навчання в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» на факультеті фізичної культури, спорту та реабілітації, спеціальності 016 Спеціальна освіта (магістратура).

26-27 жовтня 2017 року приймала участь у міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми  якості дошкільної освіти і професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі» м. Одеса.

25-26 жовтня 2018 р приймала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації та їх місце в модернізації дошкільної та професійної освіти»(м. Одеса).

30 листопада 2018 року брала участь у науково-методичному семінарі «Кондуктивна педагогіка в процесі реабілітації дітей з особливими освітніми потребами».

03 квітня 2019 року прийняла участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні підходи до соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень» (м.Київ).

23 вересня 2019 року в м. Одесі взяла участь у ІІ Міжнародній науковій конференції, присвяченій проблемам осіб з комплексними проблемами розвитку «Аутизм – зрозумій і дозволь мені жити».

У 2019 році брала участь у V Міжнародному конгресі  зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі».

З 15 серпня  по 17 жовтня 2019 року пройшла тренінгову програму «Інноваційні методи арт-терапії в умовах Нової української школи» розвитку».

17-18 жовтня 2019 року прийняла участь у міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика» м. Одеса.

23 листопада 2019 року завершила навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації «Сенсомоторна корекція».

Публікації:

1. Інтерактивний портфоліо як механізм взаємодії педагогів і батьків дітей дошкільного віку /К. С. Кот// Scienceandeducation: trendsandprospects: Collectionofscientificarticles. -Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. - 368 p.

2. Кот К.С. Аутизм  у дітей – проблема сьогодення / К.С. Кот // Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  3 квітня 2019 року . – Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2019. – 228 с.

3. Кот К.С., Арнаутрова Л.В.  Теоретичні аспекти проблеми аутизму у дітей/ К.С. Кот,  Л.В. Арнаутова/ / Проблеми реабілітації: Збірник наукових праць, Одеса / редкол. Б.Г. Шеремет таінш. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 224 с.

4. Кот К. С. Інтерактивні технології у навчально-виховному процесі ЗДО/ К. С. Кот // Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика: матеріали міжнародно-практичної конференції, м. Одеса, 17-18 жовтня 2019 року. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 176 с.

 

 

 

Бальбуза Олена Миколаївна,

методист Центру практичної психології та соціальної роботи

 

Освіта:

У 2010 році закінчила Міжрегіональну Академію Управління персоналом, «Практична психологія», та здобула кваліфікацію «психолог».

У 2012 році закінчила докторантуру  МАУП  здобула ступень «Доктор філософії у галузі психології» (PHD).

Досвід роботи:

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист центру практичної психології та соціальної роботи (з 2019р.);  Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій, практичний психолог (з 2012р.); Одеська Міжрегіональна академія управління персоналом, викладач кафедри практичної психології (2011 – 2012р.) (за сумісництвом); Одеська спеціалізована школа №10 з поглибленим вивченням французької мови, соціальний педагог (2010 – 2012р.); Міжрегіональна академія управління персоналом, методист заочного відділення (2008 р.).

Напрямки професійного розвитку:

Програма партнерства «Скажімо СНІДу Ні» Баварський дім (2008 р.); реалізація програми «Медиація однолітків» шкільний напрям; «Альтернатива насиллю в Україні» (2010), тренінг-тренерів  «Психологічний тренінг: теорія та практика» (2011р.)«Культова залежність, секти» (2011 р.); «Корекційно-розвивальна робота побудування програм» (2012 р.); «Підлітковий суїцид: причини і профілактика», «Інтернет безпека підлітків»; «Робота з жертвами сексуального насилля. Робота у «зеленій» кімнаті» (2019 р.)З 15 серпня  по 17 жовтня 2019 року пройшла тренінгову програмі «Інноваційні методи арт-терапії в умовах Нової української школи»; «Сенсомоторна корекція» (2019 р.); «Протидія Булінгу» проекту «Альтернатива насиллю» (2019р.).

Публікації:

Бальбуза О.М. Теоретичний аналіз альтернативних методів вирішення конфліктів в освітньому середовищіПедагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 21 травня 2019 р. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019 – 352 с.

Бальбуза О.М. Методи профілактики і вирішення конфліктів у роботі соціального педагогаНаука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб.матеріалів конференції. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. Т1. 224 с.

 

 

 

Орленко Ірина Миколаївна,

директор Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

 

Освіта:

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, кваліфікація вихователя дошкільних закладів, викладача дошкільної педагогіки і психології, практичного психолога, викладача психології, магістр психології. Аспірантка кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності ПНПУ імені К.Д. Ушинського.

Досвід роботи:

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», завідувачка Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти. КЗ «Одеська обласна психолого-медико- педагогічна консультація», консультант-практичний психолог (2004-2018). Центр раннього втручання КЗ «МЦПЗ» (2014-2016), практичний психолог. Ясла- сад №258, методист, практичний психолог (1996-2004).

Напрямки професійного розвитку:

Проходила стажування у громадській організації «Ніка» (м. Червоноград) (2017) в рамках проекту BRITISH COUNCIL, відвідувала семінари для ВПЛ в рамках україно-грузинського проекту (2017-2018). Диплом проекта-фіналіста конкурсу «Найкращі інклюзивні практики – 2018» за авторський проект «Школа соціальної компетентності». Диплом Національного конкурсу «Благодійна Україна» переможця Регіонального конкурсу «Благодійна Одещина-2017».

Пройшла спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери «Інклюзивний простір. Практичні кроки» 16-18 травня 2018 р. у м. Запоріжжі за підтримкою Соціальної програми Марини Порошенко та Благодійного фонду Порошенка.

Також тренінг для тренерів «Інклюзивно-ресурсні центри» 8-11жовтня 2018 р. у м. Київ. Організатори заходу Міністерство освіти і науки України, Благодійний фонд Порошенка, unicef.

Приймала участь у осінній школі Сковородинівської академії молодих учених, м. Харьків, 17-19 жовтня 2018 р.

Пройшла «Інтенсив для користувачів по роботі з методиками Leiter-3, WISC- IV, PEP-3, CASD, Conners-3 12-15 березня 2019 р. та тренінг для тренерів по роботі з комплектом діагностичних методик для ІРЦ (Leiter-3, WISC- IV, PEP-3, CASD, Conners-3), що відбувся 16-18 квітня 2019р. за підтримки ГО «Всеукраїнська психодіагностична асоціація» та МОН України.

Крім вище зазначених заходів, приймала участь у форумах, конференціях, семінарах, майстер-класах, тренінгах, круглих столах, присвячених питанням інклюзивної освіти, раннього втручання, спеціальної педагогіки та психології, практичним методам роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Публікації:

1.Орленко І.М. Картки розвитку дитини 3-х,4-х,5-ти років. Методичні рекомендації. Одеса: ООІУВ , 2010 р.- 32с.

2. Орленко І.М. Пісочні ігри у дидактичному світі (використання пісочної терапії- sandplay для розвитку пізнавальної сфери дітей дошкільного віку. Методичний посібник. Одеса: ООІУВ, 2015.-46с.

3.Орленко І.М. Корекційно-розвивальна програма «Мандри країною почуттів» та асоціативні картки для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Методичний посібник . Одеса. Одеса: ООІУВ, 2015.-79с.

4. Аймедов К., Кривоногова О., Наконечная О., Орленко И. Каждый ребенок имеет право на семью. Рекомендации для сотрудников родильных домов и перинатальных центров. " За підтримкою «BRITISH COUNCIL» в Україні, 2016 р. – 28 с.

5. Кривоногова, О. А. , Орленко И. Н., Наконечная О.В.  «Коммуникация - не только слова» // Методичні рекомендації  в рамках проекту "Ти особливий" за підтримкою «BRITISH COUNCIL» в Україні, 2017 р. – 24 с.

6. Орленко І.М. Інтерактивні соціальні історії для дітей. Методична розробка. Одеса: ООІУВ, 2018.-56 с.

7. Орленко І.М. Програма розвитку комунікативних навичок та емоційної сфери дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного  віку. Одеса: ООІУВ, 2018.-72 с.

8. I. N. Orlenko.  PHILOSOPHICAL UNDERPINNINGS OF THE CONCEPT OF SOCIAL MALADJUSTMENT IN THE MODERN WORLD// Philosophical and methodological challenges of the study of modern society : collective monograph / T. V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 260 p.

9.. I. N. Orlenko. PHILOSOFY OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE  CONTEMPORARY SOCIETY // Comprehension of the formation of the world in different philosophica lapproaches : collective monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, V. V. Okorokova, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 196 p.

Тези:

1.Орленко І. М. Комплексний підхід щодо процедури оцінки віку дітей, розлучених із сім’єю  / І. М. Орленко// «Проблеми реабілітації». Матеріали науково-практичної конференції 24 квітня 2015р.- Одеса, 2015 – С. 86-89.

2.Орленко І. М. Використання методів тілесно-орієнтованої психотерапії в комплексній роботі з гіперактивними дітьми/ І. М. Орленко // «Проблеми реабілітації». Матеріали науково-практичної конференції 2014р.- Одеса, 2014 – С.106-110.

3.Орленко І. М. Ігротерапія як засіб корекції у роботі з дитиною з СДВУГ /І. М. Орленко // «Проблеми реабілітації». Матеріали науково-практичної конференції 29 квітня 2016р.-Одеса 2016 – С.76-79.

4.Орленко І. М. «Пошук відмінностей у проявах самоставлення» /І.М.Орленко// «Основні проблеми сучасної психології». Матеріали науково-практичної конференції 2014р.- Одеса, 2014 – С. 34-38.

5.Орленко І. М. «Особливості співвідношення показників психологічної проникливості з емоційним інтелектом» /І.М. Орленко // «Основні проблеми сучасної психології». Матеріали науково-практичної конференції 2015р.- Одеса, 2015 – С. 49-52.

 

 

 

Павленко Катерина Миколаївна,

методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

 

Освіта:

Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського, в 2008 році отримала ступінь бакалавра вихователя дошкільного закладу. В 2009 р. Отримала ступінь спеціаліста за спеціальністю «Дошкільне виховання. Логопедія». В 2010 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки та психології. 2015-2019 рр. навчання в аспірантурі Одеського Національного університету ім. Мечнікова, факультет історії та філософії, кафедра філософії, спеціальність «Соціальна філософія та філософія історії».

Досвід роботи:

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти (з 2018 року). 2017-2018 р. Вчитель-логопед в Українській школі при церкві Святого Володимира Великого, м. Париж, Франція. Викладач психології в КУ Одеське педагогічне училище (2013-2017 р.). Логопед в Одеській спецшколі-інтернат №87 для дітей з порушеннями зору (2011-2013 р.). Вихователь різновікових груп КУ міський притулок № 1, м. Одеса (2009 - 2011 р.). Вихователь дітей дошкільного віку в НВК №300 (2010-2011 р.).

Напрямки професійного розвитку:

Приймала участь у літній школі Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України «Філософія сьогодні: традиції та інновації» для молодих вчених, м. Київ, 8-12липня 2019 р.

Пройшла тренінг для тренерів «Використання МКФ для забезпечення інклюзивності освіти» 12-15 листопада 2019 р. у м. Київ. Організатори заходу Міністерство освіти і науки України, unicef.

Пройшла навчання на Всеукраїнській школі майстерності «Педагогічний стартап» «Створення інклюзивного освітнього простору: сучасні виклики та системні рішення» 26-28 листопада 2019 р. в м. Біла Церква. 

Крім вищезазначених заходів, приймала участь у форумах, конференціях, семінарах, майстер-класах, тренінгах, круглих столах, присвячених питанням інклюзивної освіти, раннього втручання, спеціальної педагогіки та психології, практичним методам роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Список публікацій:

Рибакова К.М. Філософія і психотерапія // Перспективи. – 2016. – вип. 2-3 (68). – с. 86-92.

Рибакова К.М. Адаптивні можливості філософії в соціалізації людини у сучасному світі //Мультиверсум. Філософський альманах. – 2018. – вип. 3-4. – с. 57-66.

Рибакова К.М. Епістемологічний аспект монотеоретичних практик в сучасній психотерапії // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2019. – вип. 1 (42). – с. 151-156.

Рибакова К.М. Філософський аспект поняття стрес // Гілея. Науковий вісник. – 2019. – вип. 142 (3) ч. 2 Філософські науки. – с. 130-132.

Павленко К.М. Філософія інклюзії в освіті // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2019. – вип. 3-4. – с. 73-80.

Павленко К.М. Деякі філософсько-антропологічні виміри психолого-фізіологічного аспекту компенсації // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. – 2019. – вип. 2 (43). – с. 55-63.

Павленко К.М. Соціокультурний аспект процесу формування вищих психічних функцій людини в онтогенезі // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). 2019 р.

Павленко К.М. Сучасні інноваційні методи корекції мовленнєвого розвитку в роботі вчителя-логопеда // Логопед. – 2019. – вип. 7 (103). – с. 2-4.

Участь в наукових конференціях:

Конференція Ради молодих вчених Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України «Актуальні проблеми філософських досліджень: до сторіччя НАН України» (м. Київ, 2 листопада 2018 р.).

Тема доповіді: «Адаптивні можливості філософії в соціалізації людини в сучасному світі».

Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та науковців «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства» (м. Одеса, 24-25 травня 2019 р.) Тема доповіді: «Можливості філософського розгляду стресу (на прикладі М. Хайдегера)».

Міжнародні наукові читання ім. Г. Флоровського (м. Одеса, 24 жовтня 2019 року). Тема доповіді: «Філософські основи виявлення компенсаторної функції філософії».

Міжнародна конференція молодих вчених «Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих вчених» (м. Київ, 11 червня 2019 р.). Тема доповіді: «Деякі питання щодо філософії інклюзії в освіті».

Звітна конференція ОНУ ім. І.І.Мечникова. (м. Одеса, 30 листопада 2018 р.). Тема доповіді: «Філософія і психотерпія: погляд практика.».

Конференція ОПК «Педагогіка і філософія, актуальні питання». Тема доповіді: «Соціокультурний аспект формування вищих психічних функцій в онтогенезі».

Звітна конференція ОНУ ім. І.І.Мечникова. Одеса,  листопад  2016 р. Тема доповіді: «Адаптивні якості філософії».