Дистанційне навчання

 

 

 

Методичні рекомендації

Створення сайту освітнього закладу на Інтернет-порталі  інформаційних ресурсів Одеської області «Освіта Одещини»

 

Організація відео конференцій на платформі порталу «Освіта  Одещини»

 

Вимоги до проедення відео конференцій та вебінарів

 

Методичне забезпечення користувача порталу «Освіта Одещини»

 

Створення власного дистанційного курсу (презентація)

 

Нормативно-правова база

 1.  

  Деякі питання організації дистанційного навчання Наказ МОН від 08.09.2020 №1115

 2. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

 3. Наказ №  01-2/174 від 05.12.2016р. "Про затвердження базового навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних  працівників за очно-дистанційною формою навчання та положення про тьютора навчальної групи слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за очно-дистанційною формою навчання в Одеському  обласному інституті удосконалення вчителів та подальший розвиток освітнього порталу  «Освіта Одещини»"

 4. Наказ про затвердження нормативних документів що регламентують організацію роботи за очно-дистанційною формою підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРИ ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ІНСТИТУТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ

 6. Норми часу для обліку навчальної та методичної роботи співробітників інституту при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання

 7. Наказ МОН 14.07.2015  № 761 "Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання" 

   
 8. Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 

 9. Наказ Міністерства освіти і науки України № 660 від 01.06.2013 

 10. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1518 від 30.10.2013р.

 11. Положення про дистанційне навчання Наказ МОН № 466 від 25.04.13 року