Науковий відділ

 

 

Офіційний сайт:

https://nauka.odessaedu.net/

 

 

 

Метою наукового відділу  КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» є  координація наукової діяльності та науково-методичного забезпечення Академії.

 

Завдання  та функції наукового відділу:

планування і удосконалення  наукової  та інноваційної  діяльності в Академії.

 

Основні напрями  діяльності наукового відділу Академії:

  1. координація  науково-дослідницької діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників Академії, кафедр  та науково-методичних лабораторій:
  • аналіз результатів наукової діяльності Академії, складання відповідних звітів;
  • розробка поточних та перспективних планів наукової діяльності Академії, контроль  за виконанням планів з наукової роботи;
  • організація виконання  наукових досліджень і розробок, здійснення контролю за своєчасним  та якісним виконанням науково-дослідницької роботи підрозділами Академії;
  • внесення пропозицій щодо  планування  наукових видань Академії;
  • узагальнення досвіду науково-дослідницької роботи науково-методичних лабораторій, центрів, кафедр та інших структурних підрозділів Академії;

2) організація та участь  у науково-практичних, науково-методичних конференціях   та інших наукових заходах:

- організація і проведення щорічної  конференції  викладачів з  тематики основних наукових напрямів Академії;

- участь  у підготовці та проведенні міжвузівських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів та інших  наукових заходів спільно з іншими підрозділами Академії та зовнішніми установами;

- організація інформаційного сповіщення підрозділів Академії щодо участі в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях;

3) координація  діяльності Академії з підвищення  наукової кваліфікації  професорсько-викладацького складу:

- методична допомога кафедрам  та викладачам  Академії  щодо планування підвищення наукової кваліфікації;

- участь  в організації роботи  науково-методичних семінарів професорсько-викладацького складу Академії;

- науково-методичний супровід підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Академії;

4) координація  наукової діяльності здобувачів вищої освіти:

- участь  в організації та проведенні  наукових конференцій, круглих столів, конкурсів тощо;

- інформування здобувачів вищої освіти  про наукові конференції, семінари, круглі столи з профільної проблематики;

- утворення та розвиток творчих об'єднань молоді в Академії;

- залучення  здобувачів вищої освіти до участі в наукових дослідженнях та інших проектах Академії;

- виявлення, узагальнення, розповсюдження та використання  вітчизняного і міжнародного  досвіду, нових форм та методів організації,  координації науково-дослідницької роботи  здобувачів вищої освіти  Академії;

- підготовка  пропозицій з мотивацій та стимулювання здобувачів вищої освіти щодо  участі в науковій роботі.

  1. організація  і контроль ведення обліку з питань науково-дослідницької роботи Академії.
  2. укладення договорів  про наукове співробітництво з провідними навчальними,  науково-дослідницькими установами, науково-виробничими об'єднаннями й іншими  установами та підприємствами України  і зарубіжжя.

 

Завідувач наукового відділу – Ростіянов Богдан Юрійович, кандидат філологічних наук, доцент

Методист наукового відділу – Вознюк Анастасія Дмитрівна