НМЛ корекційної та інклюзивної освіти

  

 

 

 

Науково-методична лабораторія корекційної та інклюзивної освіти

 

Науково-методична лабораторія корекційної та інклюзивної освіти створена з метою здійснення науково-методичного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів освіти, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

НМЛ забезпечує розвиток професійних компетентностей вчителів, вихователів, асистентів вчителів, асистентів вихователів, практичних психологів та соціальних педагогів, які працюють в умовах інклюзивного навчання, а також вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Одеської області, об’єднаних територіальних громад на основі сучасних моделей неперервної освіти, здійснює науково-методичний, інформаційно-організаційний супровід професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників, досліджує кількісні та якісні показники стану реалізації інклюзивної освіти в Одеській області.

 

НМЛ працює над темою «Проєктування педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі»,  надає консультаційну допомогу педагогічним працівникам щодо організації інклюзивного навчання, проєктування педагогічної діяльності та особливостей навчання та виховання дітей з ООП.

 

Діяльність науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти спрямована на:

- забезпечення науково-методичного супроводу впровадження ефективних форм, методів, технологій та інновацій в закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами;

- здійснення методичного та методологічного забезпечення діяльності педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзивної освіти;

- реалізації принципів дитиноцентризму та партнерства в умовах інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- трансляцію досягнень психолого-педагогічної науки з питань інклюзивної, інноваційної та корекційної освіти;

- узагальнення, систематизацію досягнень та їх адаптації до сучасних умов з урахуванням вимог державних та нормативно-інструктивних документів, що стосуються питань інклюзивної та корекційної  освіти;

- удосконаленню професійної майстерності та розширення фахової компетенції педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзивної та корекційної освіти у відповідності до сучасної філософії освіти України на засадах усвідомлення ними свого місця і ролі в цьому процесі;

- сприянню формуванню громадянської позиції, здатності адаптуватися до умов стрімко змінного суспільства, орієнтації на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей педагогічних працівників;

- впровадженню сучасних педагогічних технологій та інновації в освітній процес закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами;

- координацію діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Одеської області, об’єднаних територіальних громад щодо науково-методичного супроводу впровадження інклюзивного навчання та корекційної освіти;

- проведенню навчання педагогічних працівників в міжкурсовий період за різними формами методичної роботи (семінари-тренінги, майстер-класи, онлайн-конференції тощо) з актуальних питань корекційної та інклюзивної освіти;

- систематичне дослідження якісний та кількісних показників стану реалізації інклюзивної освіти в Одеській області;

- взаємодію з іншими підрозділами Академії, проведення спільних заходів науково-методичного характеру;

- участь у регіональних освітніх проектах, обласних освітніх програмах;

- підготовку та видання наукової та навчально-методичної літератури.

 

Адреса НМЛ: пл. Михайлівська, 17, каб. 110А

                         провулок Нахімова, 8, каб. 1, 3

e-mail: [email protected]

графік роботи: пн-пт з 9:00 до 18:00

 

 

 

 

Заварова Наталія Володимирівна

Завідувачка науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти 

Старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти 

Досвід роботи: 

завідувачка науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

методист науково-методичної лабораторії педагогічних інновацій та корекційної освіти кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, 

асистент кафедри педагогіки і психології Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,

спеціаліст ОКУ «Луганський обласний центр роботи з жінками», 

соціальний педагог Луганської спеціалізованої багатопрофільної середньої школи № 57. 

Освіта: Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, кваліфікація соціальний педагог, соціальний  працівник, викладач педагогіки, магістр соціальної педагогіки.

Публікації:

- Заварова Н. В. Умови організації інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти//Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» – 2021.

- Заварова Н.В. Соціально-педагогічний супровід інклюзивного навчання в закладі освіти//Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення». – 2021. 

- Заварова Н.В. Інклюзивна освіта в Одеській області: досвід, виклики та перспективи розвитку// Вісник педагогіки і психології. – Вип. 27. – К. : ІСПП НАПН України, 2021. – 148 с. – URL: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._–_Випуск_27

- Особливості організації інклюзивного навчання в закладі освіти: Методичний посібник / Н.В. Заварова, О.А. Солнцева, І.М. Орленко, К.М. Павленко. – Одеса: видавець Удача, 2020. – 248 с. (нове видання)

- Інклюзивна освіта – надихаючі приклади зі школи. Досвід чеських та українських освітян / [Н. В. Заварова, Т. П. Краснощок, Н. С. Плохотнюк та ін.]. – м. Прага: KUFR, 2020. – 137 с. – (ISBN 978-80-87092-88-0)

- Механізми підтримки дітей з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 травня 2019 р). – Одеса - 2019. - С.198-200 

- Підготовка працівників структурних підрозділів Національної поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей: навчально-методичний посібник / За заг.ред. Пилипас Ю.В., Ковальова О.В., Журавель Т.В. – 2018. – 500 с.

- Соціально-педагогічні основи захисту прав людини, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – ТОВ «Агенство «Україна». – К.: 2016. – 368 с.

- Заварова Н.В., Тунтуєва С.В. Дитяча інтерпретивна методика «Розповідь» (ДІМ) // ЛОВ МБО БЮ «СОС Дитяче містечко», Агентство ООН у спарвах біжінців (UNHCR) – 2016. – 10 с.

- Методичні рекомендації з організації роботи Центру корекції поведінки осіб, що вчинили насильство в сім’ї // інформаційна збірка – Одеса, 2016. – 52с

Наукові інтереси:

Проєктування педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі, соціально-педагогічні технології захисту прав та інтересів дітей, протидія домашньому насильству, запобігання булінгу в учнівському середовищі.

 

 

 

 

Краснощок Тетяна Петрівна

Методист  науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти

Старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти 

Досвід роботи:

- методист науково-методичної лабораторії корекційної та інклюзивної освіти

старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти; 

- практичний психолог, що надає корекційні послуги в закладі за інклюзивною формою навчання; 

- психолог та КПТ-інтерн центру здоров’я та розвитку «Коло сім’ї» Одеська філія

психолог центру гармонійного розвитку дитини «Пуговки»;

- практичний психолог КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» 

практичний психолог ОКНЗ «Дитячий будинок «Перлинка»;

Освіта: Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова, Інститут математики, економіки і механіки, факультет психології, кафедра загальної та соціальної психології, спеціальність психологія, кваліфікація магістра психології, викладач вищих навчальних закладів.

Останні публікації:

- Краснощок Т.П. Особливості оптимізації нейродинаміки у корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами//Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку». – 2021.

- Інклюзивна освіта – надихаючі приклади зі школи. Досвід чеських та українських освітян / [Н. В. Заварова, Т. П. Краснощок, Н. С. Плохотнюк та ін.]. – м. Прага: KUFR, 2020. – 137 с. – (ISBN 978-80-87092-88-0)

Наукові інтереси:

Проєктування педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі, нейропсихологічна корекція, психофізіологічні особливості психічних актів та станів, інтеграція нейропсихологічних практик в освітній процес