Вибіркові дисципліни для аспірантури

 

Перелік вибіркових дисциплін (аспірантура)

 

1. Психологічні засади професійної самореалізації

 (доц., к. психол. н. Кузнєцова О. В.)

 

2. Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності

(ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.)

 

3. Апробація та публікація результатів наукового дослідження

(ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.)

 

4. Соціалізація і адаптація людини

(проф., д. пед. н. Букач М.М.)

 

5. Теорія і методика компетентнісного підходу в освіті

 (доц., к. пед. н. Кисельова О.І.)

 

6. Методичний підхід у професійному розвитку педагогів

(в. о. доц., к. пед. н. Гарачук Т.В.)

 

7. Теорія і методика виховання

 (проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В.)

 

8. Інноваційні освітні технології

(проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В.)