Відділ інформаційно-ресурсного забезпечення, бібліотека

Офіційний сайт Відділу

 

 ВІДДІЛ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ВИДАНЬ

 

 


                                                Ніякі каталоги, ніякі описи не замінять

                                                бібліотекаря. Любляче слово та досвідчена

                                                   рука здійснюють справжнє диво просвітництва.

                                                                                                              М.Реріх

 

             Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає наявності у спеціаліста нетільки глибоких професійних знань і навичок,

а й швидкого оволодіння новітніми технологіями. Подібна мотивація зумовлює якісно нові

вимоги до сучасного науково-методичного супроводу процесу навчання. Тому відділ навчально-методичного забезпечення в сучасних

умовах відіграє роль ресурсного центру, який забезпечує усім бажаючим не тільки доступ до інформаційних джерел, але і кваліфіковану інформаційно-консультаційну підтримку, сприяє успішному оволодінню навичками інформаційної грамотності, допомогає зорієнтуватися в різноманітті інформаційних ресурсів, їх аналізі, обробці.

Одним із приоритетних напрямків діяльності Відділу є сприяння розвитку бібліотечної справи, допомога у створенні на базі шкільних

бібліотек ресурсно-інформаційних центрів, надання консультацій у застосуванні освітніх технологій, формування бази методичних

посібників для педагогічних працівників щодо формування ключових компетентностей в учнів. Відділ надає дистантно-інформаційні

послуги, сприяє інформаційно-аналітичним дослідженням шкільних бібліотек.

      Завдання Відділу полягають у забезпеченні якості освітнього процесу через:

  • допомогу педагогічним колективам навчальних закладів та їх бібліотекам у збереженні українського культурного надбання в частині науково-методичних ресурсів;
  • координацію діяльності з інформаційною системою інституту, сприяння конкурентоздатності інституту на ринку освітніх послуг  за рахунок формування електроної  бази даних щодо навчально-методичного забезпечення, створення фонду науково-методичної літератури та періодичних видань;
  • збереження і розширення партнерських зв’язків і співробітництва з бібліотеками різної відомчої приналежності регіону і держави в рамках спільних проектів по формуванню електронних інформаційних ресурсів;
  • організацію підвищення кваліфікації методистів з бібліотечних фондів, шкільних бібліотекарів, новопризначених працівників;
  • організацію підготовки та експертизи рукописів навчально-методичних матеріалів та матеріалів перспективного педагогічного досвіду працівників освіти Одеської області;
  • видання журналу «Наша школа» ( при відділі працює методична рада);
  • пошук і залучення творчо працюючих, креативних вчителів для активної участі у підготовці публікацій у педагогічних виданнях;
  • проведення моніторингу виконання планів видань підручників, навчальних посібників для своєчасного забезпечення установ освіти області підручниками та навчально-методичною літературою.

               

Відділ проводить методичні семінари, круглі столи з питань надання сучасних освітніх послуг працівникам, організовує проведення фахового конкурсу «Шкільна бібліотека» та забезпечує методичний супровід.

 

 

 


                 Давидова Лілія Михайлівна

  завідувач відділу навчально-методичного забезпечення

             та педагогічних видань

 

 

 

                 Орлова Ірина Федорівна

            методист – коректор Відділу


 

                Полтавська Тетяна Миколаївна

                       методист Відділу

 

 

                                                                     

 

                Іваненко Наталя Федорівна 

                   завідувач бібліотекою