Кафедра дошкільної та початкової освіти

 

Офіційний сайт кафедри

 

 

Кафедра дошкільної та початкової освіти – це сучасний відкритий освітній простір, який має довіру педагогів та створює перспективу інноваційних змін в системі дошкільної та початкової освіти.

 

Метою діяльності кафедри є забезпечення безперервності та ефективності підвищення кваліфікації керівників, вихователів та методистів закладів дошкільної освіти, вчителів початкової школи; психолого-педагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагогічних працівників.

 

В своїй діяльності кафедра сповідує принципи:

- науковості,

- саморозвитку,

- гуманізму,

демократизму,

- наступності,

- персональної і колективної відповідальності,

- інклюзивності,

- колегіальності та прозорості обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

 

Структура кафедри

Структурними підрозділами кафедри є дві науково-методичні лабораторії:

  • НМЛ дошкільної освіти;
  • НМЛ початкової освіти.

 

Науково-методична тема кафедри дошкільної та початкової освіти:

«Шляхи розвитку інноваційності як ключової компетентності педагога дошкільної та початкової освіти»

Основні напрямки діяльності кафедри дошкільної та початкової освіти:

  • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів, що регламентують діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти;
  • сприяння впровадженню кращого світового освітнього досвіду, сучасних моделей безперервної освіти, що забезпечують професійний та особистісний розвиток педагогічних працівників;
  • проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних і науково-методичних проблем за профілем кафедри;
  • науково-методичний супровід впровадження інновацій в навчальних закладах регіону, підтримка інноваційної діяльності педагогів;
  • активізація та розвиток інноваційності педагога дошкільної та початкової школи, формування інноваційної спрямованості, інноваційної компетентності, інноваційної креативності педагогів.
  • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів, наставництво та допомога викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною та професійною майстерністю.

 

 

 

  Кузнєцова   Оксана    Володимирівна ,   кандидат психологічних наук, доцент,  завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти

На різних етапах професійного розвитку працювала вчителем початкових класів, практичним психологом та викладачем в Одеському педагогічному училищі, доцентом кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Автор багатьох публікацій з проблем адаптивності та інноваційності особистості, має 2 монографії (у співавторстві), 5 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір, кілька навчально-методичних посібників, що мають гриф МОН України.

Працює над докторською дисертацією з теми «Психологія становлення інноваційної особистості». Теоретико-методологічну розробку та емпіричне дослідження з проблеми поєднує з практичним впровадженням моделей розвитку людського капіталу як чиннику дифузії інновацій.

  Трунова Валентина Андріївна, кандидат педагогічних наук, професор

Валентина Андріївна Трунова  закінчила  Ізмаїльський  державний педагогічний інститут та Одеський  державний університет  імені І. Мечникова (філологічний факультет).

Має педагогічний стаж понад 40 років,  звання „Відмінник народної освіти”, „Відмінник  освіти України”, нагороджена медаллю „Ветеран праці”, має багато грамот Міністерства освіти та науки України.

Валентина Андріївна здійснює багаторічну наукову діяльність. Із-під її пера вийшло понад 147 наукових праць різної проблематики (понад 450 друкованих аркушів).

Вона висвітлює питання розвитку мовлення  школярів (монографія „Розвиток  мовлення молодших школярів в умовах білінгвізму”), опікується проблемою навчання каліграфії  студентів педагогічних факультетів (посібник „Каліграфія: програма та методичні рекомендації”)  та  учнів початкової школи (посібник „Вчимося правильно писати”, „Зошит для формування навички письма” 2 клас).

Великим доробком є робота  над проблемою методики позакласного читання. Світ  побачили її основні посібники для освітян: „Методика позакласного читання”, 1 част. (1-2 класи);  2 част. (3-4 класи); навчальні посібники з позакласного читання для 1-4 класів: україномовних („Чарівний дзвіночок”), російськомовних   („Волшебный звоночек”).

Трунова В.А. керує дисертаційними  дослідженнями. Аспіранти та студенти завжди згадують свого педагога з гордістю, радістю і теплом. А слухачі  курсів підвищення кваліфікації гордо вимовляють кожний раз  три простих слова – „Це мій учитель!” і проводжають її після лекції стоячи під аплодисменти. Ось як пише  І.Ляпін про цю жінку-творця:

      Сколько их в судьбе твоей, забот?  Никакая, собственно, не легче.

      Как  же ты  с улыбкой их берешь на свои на худенькие плечи?!

      Как же ты  уверенно глядишь, никогда  не подступает  робость,

      В голосе и в поступи сквозит женственно подчеркнутая легкость.

      С тобой даль раскрыта широко, но скажу вам точно абсолютно:

      Женщина, с которой так легко, - женщина,  которой очень трудно.

  Саннікова Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

У 2007 році захистила дисертацію з теми «Духовне виховання молодших підлітків засобами християнської етики». З цього ж року працює викладачем в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.  Впродовж останніх 10 років займалась популяризацією курсів духовно-морального спрямування серед шкільної адміністрації та батьківської громадськості, підготовкою вчителів ЗОШ та вихователів ЗДО щодо викладання факультативно курсів з Основ християнської етики. Є автором підручнику, співавтором програм, посібників та підручників з ОХЕ, що мають Гриф МОН України.  Актуальним напрямком роботи є науково-методична розробка проблеми духовно-морального виховання дітей шкільного та дошкільного віку засобами християнської етики.

  Нечитайло Інна Іванівна, старший викладач  

Має досвід роботи провідного, головного спеціаліста,  завідувача науково-методичної лабораторії профорієнтації та психолого-педагогічної підтримки учнівської молоді Обласного науково-методичного Центру освітніх та комп’ютерно-інформаційних технологій; науковим кореспондентом АПН України при ПНЦ; викладача кафедри педагогіки та психології з 2008 року,  методиста центру освітніх та комунікаційних технологій  Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. На сьогодні розробляє проблему психолого-педагогічного підходу до сенсорного розвитку дітей дошкільного віку.

 Скрипник Віра Валентинівна, старший викладач кафедри, викладач-тьютор, член ВГО «Асоціації працівників дошкільної освіти»

Більше 12 років пропрацювала вихователем у дошкільних навчальних закладах м.Одеси. З 2003 року працювала в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.

Пріоритетом в роботі є питання підвищення професійної компетентності  вихователів, вихователів-методистів та директорів закладів дошкільної освіти, а саме: сенсорно-пізнавальна діяльність в дошкільному закладі; духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях; створення розвивального середовища та використання програмного забезпечення в ЗДО; впровадження новітніх педагогічних технологій; використання інформаційно-комунікативних технологій в закладах дошкільної освіти, дистанційна форма навчання для дорослих.

Автор публікацій статей з методичними рекомендацій  в роботі педагогів ЗДО та з дистанційної форми навчання, співавтор програми з духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях, методичних посібників, що мають Гриф МОН України.

 Шапірова Наталя Прокопівна, старший викладач

З 2000 року працювала в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів як методист науково-методичної лабораторії природничих дисциплін, а з 2011 – як старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій. Професійним пріоритетом є питання інтеграції природничих знань в освітній простір початкової школи та наступності на пропедевтичному етапі природничої освіти, впровадження новітніх технологій в практику навчання педагогічних працівників в системі підвищення кваліфікації на основі створення умов для активного та ефективного професійного спілкування слухачів курсів, відкритості та взаємонавчання.  Як тренер НУШ взяла участь у підготовці вчителів початкових класів пілотних шкіл та тренерів, які готували вчителів 1 класу на місцях. Має сертифікати проходження Онлайн-курсу для вчителів початкової школи на платформі EdEra та тренінгу з питань впровадження критичного мислення в початковій школі.

 Гоцуляк Марина, лаборант

 

Лабораторія дошкільної освіти
 Паламарчук Ірина Вячеславівна,  завідувач науково-методичної лабораторії дошкільної освіти

Має досвід роботи вихователя закладів дошкільної освіти (1995-2004), методиста ЗДО (2005-2016), завідувача ЗДО (2017-2018).

В методичній роботі зосереджує увагу на розробці питання забезпечення соціалізації дитини засобами художньої діяльності,  на проблемі розвитку особистості  вихователя як суб’єкту безперервної освіти, пошуку шляхів підвищення наукового й загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності. Активно використовує сучасні форми і методи роботи з педагогічним колективом, творчо підходить до впровадження в роботу нових технологій, перспективного педагогічного досвіду. Є автором статті «Вчимося налагоджувати взаємини» в журналі «Дитячий садок. Управління» (2017). Надає практичну та методичну допомогу  методистам дошкільних навчальних закладів, працівникам РМК (ММК) з питань дошкільної освіти для підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності, розвитку творчої ініціативи, самовдосконалення.

 Харченко Вікторія Веніамінівна, методист науково-методичної лабораторії дошкільної освіти

Має досвід роботи вихователя закладу дошкільної освіти  (1996-2007), керівника студентської служби при районному центрі соціальної служби сім’ї, дітей та молоді (2007-2008), методиста районного методичного кабінету Біляївської РДА (2008-2016), методиста міського методичного кабінету Біляївської ОТГ (2016-2018). У центрі професійних інтересів  - питання організації гурткової роботи в закладах дошкільної освіти. Є тренером Нової української школи.

 

Лабораторія початкової освіти
Кравець Наталія Юріївна, завідувач науково-методичної лабораторії початкової освіти
Працює в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів з 2005 року, з 2013 року - на посаді завідувача науково-методичної лабораторії дошкільної та початкової освіти. Актуальним завданням роботи Наталії Юріївни є науково-методичний супровід впровадження Нової української школи в Одеському регіоні, популяризація її концептуально-методологічних засад; організація різних форм методичної роботи, які сприяють оволодінню новітніми практиками та підвищенню педагогічної майстерності вчителів початкових класів; координація діяльності районних та міських методичних кабінетів області з питань початкової освіти. Бере активну участь у Всеукраїнських та міжнародних проектах, семінарах, конференціях.
 Хоменко Олена Анатоліївна, методист науково-методичної лабораторії  початкової освіти

 

Розпочала трудову діяльність у 1977 як старша піонервожата в середній школі № 79. Продовжила працювати учителем початкових класів ЗОШ № 79 (1980-1990), методистом Іллічівського районного методичного кабінету (1990-1992),  заступником директора з навчально-виховної роботи Одеської загальноосвітньої школи № 1 (1992 – 2005). З 2006 - методист науково-методичної лабораторії дошкільної та початкової освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

  Чумаченко Антоніна Миколаївна, методист науково-методичної лабораторії початкової освіти

Має досвід роботи вчителя початкових класів (з 2004 року), у 2017-2018 роках – директор Центру дитячої та юнацької творчості Лиманської райдержадміністрації Одеської області.

В методичній роботі зосереджує увагу на питанні запровадження кейс-уроків в початковій школі, на проблемах використання інноваційних технологій навчання задля розвитку творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

Склад кафедри

    Кузнєцова   Оксана    Володимирівна ,   кандидат психологічних наук, доцент,  завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти

На різних етапах професійного розвитку працювала вчителем початкових класів, практичним психологом та викладачем педагогіки в Одеському педагогічному училищі, доцентом кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Автор багатьох публікацій з проблем адаптивності та інноваційності особистості, має 2 монографії (у співавторстві), 5 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір, кілька навчально-методичних посібників, що мають гриф МОН України.

Працює над докторською дисертацією з теми «Психологія становлення інноваційної особистості». Теоретико-методологічну розробку та емпіричне дослідження з проблеми поєднує з практичним впровадженням моделей розвитку людського капіталу як чиннику дифузії інновацій.

Паламарчук Ірина Вячеславівна,  завідувач науково-методичної лабораторії дошкільної освіти.
Має досвід роботи вихователя ЗДО (1995-2004), методиста ЗДО (2005-2016), завідувача ЗДО (2017-2018). 
В методичній роботі зосереджує увагу на розробці питання забезпечення соціалізації дитини засобами художньої діяльності,  на проблемі розвитку особистості  вихователя, як суб’єкту безперервної освіти, пошуку шляхів підвищення наукового й загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності. Активно використовує сучасні форми і методи роботи з педагогічним колективом, творчо підходить до впровадження в роботу нових технологій, перспективного педагогічного досвіду.  
Є автором статті «Вчимося налагоджувати взаємини» в журналі «Дитячий садок. Управління» (2017).
Кравець Наталія Юріївна, завідувач науково-методичної лабораторії початкової освіти
Харченко Вікторія Веніамінівна, методист науково-методичної лабораторії дошкільної освіти

Має досвід роботи вихователя ЗДО (1996-2007), керівника студентської служби при районному центрі соціальної служби сім’ї, дітей та молоді (2007-2008), методиста районного методичного кабінету Біляївської РДА (2008-2016), методиста міського методичного кабінету Біляївської ОТГ (2016-2018). У центрі професійних інтересів  питанні організації гурткової роботи в закладах дошкільної освіти.

Хоменко Олена Анатоліївна, методист науково-методичної лабораторії початкової освіти

Освіта:

  Одеське педагогічне училище

  Одеський педагогічний інститут  ім. К.Д. Ушинського (початкові класи).

Фахова діяльність:

1977-1980 - ст. піонервожата в середній школі № 79, яку закінчила у 1977році;

1980-1990 - учитель початкових класів ЗОШ № 79;

1990-1992 – методист  Іллічівського районного методичного кабінету;

1992 - 2005 - заступник директора з навчально-виховної роботи одеської загальноосвітньої школи № 1.

З 2006 - методист науково-методичної лабораторії дошкільної та початкової освіти ООІУВ.

Основні напрямки методичної роботи

Надає практичної та методичної допомоги вихователям, завідувачам та методистам дошкільних навчальних закладів, працівникам РМК (ММК) з питань дошкільної освіти для підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності, розвитку творчої ініціативи, самовдосконалення.

З метою вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вихователів області організовує роботу творчих груп педагогів дошкільних навчальних закладів.

Бере участь у моніторинговому дослідженні стану і розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку в умовах реалізації наступності дошкільної й початкової загальної освіти (2010-2012 р.р.)

Прослухала семінар кандидата педагогічних наук, доцента Єфименка М.М. «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» (2009).

Брала участь навчально-практичному тренінгу за напрямком «Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» за підтримки програми МАТРА Міністерства закордонних справ Нідерландів та Університету прикладних наук «Фонтіс» (2010).

Отримала сертифікат про успішне завершення 2-х модульного семінару в системі післядипломної педагогічної освіти в рамках спільного українсько-австрійського проекту «Організаційний розвиток інституту післядипломної педагогічної освіти» (2010).

Чумаченко Антоніна Миколаївна, методист науково-методичної лабораторії початкової освіти

Має досвід роботи вчителя початкових класів (з 2004 року), у 2017-2018 роках – директор Центру дитячої та юнацької творчості Лиманської райдержадміністрації Одеської області.

В методичній роботі зосереджує увагу на питанні запровадження кейс-уроків в початковій школі, на проблемах використання інноваційних технологій навчання задля розвитку творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу.

Трунова Валентина Андріївна, професор

 

  Валентина Андріївна Трунова  закінчила  Ізмаїльський  державний   педінститут   і Одеський   університет  ім. І Мечникова (філологічний факультет).  Нині працює на посаді професора  в Одеському обласному інституті  вдоскона-лення вчителів.

          Вона „Відмінник народної освіти”, „Відмінник  освіти України”, нагороджена медаллю „Ветеран праці”, має багато грамот Міністерства освіти .

        Валентина Андріївна займається великою науковою діяльністю. Із-під її пера вийшло понад 100 наукових праць різної проблематики ( біля 250 дру-кованих аркушів).

          Вона висвітлює питання розвитку мовлення  школярів ( „Розвиток  мовлення молодших школярів в умовах білінгвізму”), опікується проблемою навчання каліграфії  студентів педагогічних факультетів („Каліграфія: програма та методичні рекомендації”)  та  учнів початкової школи („Вчимося правильно писати”).

         Великим доробком є робота  над проблемою  з позакласного читання. Світ  побачили її основні посібники для освітян: „Методика позакласного читання, 1 част. (1-2 класи);  2 част. (3-4 класи” , Хрестоматії з позакласного читання для україномовних („Чарівний дзвіночок”)  і російськомовних  класів („Волшебный звоночек”) .

           У неї великий педагогічний стаж. Лише в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті  вона пропрацювала понад 32 роки.

          В.А.Трунова керує дисертаційними  дослідженнями. Аспіранти та студенти завжди згадують свого педагога з гордістю, радістю і теплом. А слухачі  курсів ОІУВ  гордо вимовляють кожний раз  три простих слова – Це мій учитель!”   і проводжають її після лекції стоячи під аплодисменти . Ось як пише  І.Ляпін про цю жінку-творця:

      Сколько их в судьбе твоей , забот?  Никакая, собственно, не легче.

      Как  же ты  с улыбкой их берешь на свои на худенькие плечи ?!

      Как же ты  уверенно глядишь, никогда  не подступает  робость,

      В голосе и в поступи сквозит женственно подчеркнутая легкость.

      С тобой даль раскрыта широко, но скажу вам точно абсолютно:

      Женщина, с которой так легко, - женщина,  которой очень трудно.

 

 Саннікова Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук

У 2007 році захистила дисертацію з теми «Духовне виховання молодших підлітків засобами християнської етики». З … року працювала в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів …

Впродовж останніх 10 років займалась популяризацією курсів духовно-морального спрямування серед шкільної адміністрації та батьківської громадськості, підготовкою вчителів ЗОШ та вихователів ЗДО щодо викладання факультативно курсів з Основ християнської етики. Є автором підручнику, співавтором програм, посібників та підручників з ОХЕ, що мають Гриф МОН України.

Актуальним напрямком роботи є науково-методична розробка проблеми духовно-морального виховання дітей шкільного та дошкільного віку засобами християнської етики.

 Скрипник Віра Валентинівна, старший викладач

Куратор, тютор, викладач з очно-дистанційної форми навчання вихователів закладів дошкільної освіти, працює над проблемою духовно-морального виховання дошкільників на християнських цінностях.

Шапірова Наталя Прокопівна, старший викладач
З 2000 року працювала в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів як методист науково-методичної лабораторії природничих дисциплін, а з 2011 – як старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій.
Професійним пріоритетом є питання інтеграції природничих знань в освітній простір початкової школи та наступності на пропедевтичному етапі природничої освіти, впровадження новітніх технологій в практику навчання педагогічних працівників в системі підвищення кваліфікації на основі створення умов для активного та ефективного професійного спілкування слухачів курсів, відкритості та взаємонавчання.
Як тренер НУШ взяла участь у підготовці вчителів початкових класів пілотних шкіл та тренерів, які готували вчителів 1 класу на місцях. Має сертифікати проходження Онлайн-курсу для вчителів початкової школи на платформі EdEra та тренінгу з питань впровадження критичного мислення в початковій школі.
Нечитайло Інна Іванівна, викладач кафедри педагогіки і психології
Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського, вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти; магістратура - викладач початкового навчання).           
Досвід роботи:
- Обл.науково-методичном Центрі освітніх та комп’ютерно-інформаційних технологій з серпня 1998 року на посаді провідного спеціаліста (з 1999 року - скарбничий профспілки Центру), з лютого 2001 року - на посаді головного спеціаліста (з травня 2001 року - науковим кореспондентом АПН України при ПНЦ), з вересня 2002 року на посаді виконуючого обов’язки завідувача науково-методичної лабораторіі профорієнтації та психолого-педагогічної підтримки учнівської молоді,
-  Од.Обл. Iнститутi Удосконалення Вчителiв, з серпня 2008, на посадi викладача кафедри педегогикi та психологii (сумiсник), з 2009 - на  посадi методиста центру освiтнiх та комунiкацiйних технологiй спецiалiста (осн), з 2010 - на посадi викладача кафедри педегогикi та психологii (осн).
За цей час нею були підготовлені методичні рекомендації та методичний посібник для шкільних психологів: “Готовність дитини до шкільного навчання та турботи психолога”, “Профессиограммы основных профессий”, “Профориентационные методики в работе школьного психолога”, "Профессиональная консультация"). Також, разом із співавторами, були підготовлені два довідника “Учебные заведения г. Одессы и Одесской области (I – IV уровня аккредитации)”.
 Брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції м.Бориспіль, та опубліковано статті у журналі "Наша школа".
Брала участь у розробці науково-практичної програми “Оцінка та прогнозування професійного самовизначення учнів 9-11 класів”,  приймала участь у обласному  семiнарі для керівників РМО (ММО) з виховної роботи "Психологічний супровід виховного процесу", у обласному  семiнарі творчих груп вчителів початкових класів "Використання активних форм та методів навчання при впровадженні програми "абетка харчування".