ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ


запам'ятати

 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Діяльність

 Картинки по запросу картинка діяльність у освіті

 

 

 

Головною  метою  діяльності  інституту   є   наукове   і методичне  забезпечення системи

післядипломної  педагогічної освіти  регіону,  підвищення кваліфікації  та  перепідготовка керівних 
кадрів і педагогічних працівників освіти,  здійснення на базі освітніх  закладів  теоретичних 

і  прикладних  досліджень  у галузі освіти, їх упровадження у практику освітньої системи.

 

               Основними завданнями інституту є:  

 

 - провадження освітньої   діяльності   з   метою   забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації  і  перепідготовки  керівних  і педагогічних кадрів з урахуванням установленого порядку атестації фахівців;   

 - проведення наукових   досліджень,   розробка  і  впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи  навчальних закладів;   

- методичне забезпечення    навчально-виховного    процесу    в дошкільних,  загальноосвітніх  та позашкільних навчальних закладах регіону;    

- координація діяльності    та    надання    науково-методичних консультацій районним (міським) методичним службам регіону;    

- аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій;    

- науковість,    системність,    гуманізація,   демократизація, єдність,  комплексність, диференціація, інтеграція, безперервність освітньої діяльності;   

 - орієнтація на   актуальні   та  перспективні  форми  трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;    

- впровадження модульної   системи   навчання   з   урахуванням індивідуальних потреб і можливостей кожної особистості;   

 - дотримання вимог  чинного  законодавства України та державних стандартів освіти;   

 - забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;   

 - виконання договірних   зобов'язань   з   іншими    суб'єктами освітньої,  виробничої, наукової діяльності та громадянами, у тому числі за міжнародними угодами;   

- дотримання фінансової  дисципліни  та  збереження  державного майна;   

 - соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.