"Українська мова та література в мультимедійному середовищі закладів загальної середньої освіти Одеської області"

19 квіт. 2022
Під такою назвою відбувся обласний онлайн-семінар-нарада 19 квітня на базі науково-методичної лабораторії мовно-літературної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Мета проведення: упровадження в педагогічний процес мультимедіа-технологій для наочної демонстрації можливостей програмного забезпечення уроків української мови та літератури та удосконалення рівня професійної компетентності вчителя на базі інформаційних та комунікаційних технологій.
 
У заході взяло участь 68 педагогічних працівників: консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівники МО, учителі української мови та літератури закладів загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою Кілійської, Ренійської міських територіальних громад; Саф’янівської, Суворовської сільських територіальних громад  Ізмаїльського району; Татарбунарської міської ради; Старокозацької,  Петропавлівської сільських територіальних громад; Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району.
 
У своїх виступах «Формування та розвиток ключових компетентностей учнів, через інформаційні й комунікативні, з використанням мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури»  Максютіна О.Г., учитель української мови та літератури вищої категорії, учитель-методист  Одеської загальноосвітньої школи №38 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області  та Шинкаренко Т.А., учитель української мови та літератури вищої категорії, учитель-методист Чорноморського ліцею №4 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області «Організація онлайн-навчання через синхронні уроки української мови та літератури: форми, прийоми, методи» поділились власним досвідом використання мультимедіа-технологій на уроках української мови та літератури, основними підходами в організації цього процесу. Адже включення інформаційних мультимедійних технологій робить процес навчання більш технологічним і результативним. Використання мультимедіа на уроках української мови та літератури через інтерактивність підсилює мотивацію учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність, як на рівні свідомості, так і підсвідомості.
 
Новому поколінню дітей хочеться інтерактивності та швидкого отримання інформації, картинок - узагальнень, коротких відео. Діти прагнуть навчатися разом з іншими, обмінюватися досвідом, втілювати спільні проєкти. Саме мультимедіа-технології  сучасної освіти є найефективнішим засобом для компетентнісного навчання. Вони реально забезпечують для учня й учителя середовище для формування та розвитку ключових компетентностей під час  викладання української мови та літератури. Саме ці компетентності є найбільш сучасними та динамічними, вимагають  від учителя постійного самовдосконалення, пошуку новацій, які згодом можна буде впроваджувати під час роботи з дітьми. 
 
Отже, - Як організувати освітній  процес з використанням  цифрових технологій та   ресурсів? - Як створити (чи якісно використати) електронне (цифрове)  освітнє                середовище? - Як застосувати в роботі ресурс «Всеукраїнська школа онлайн» як приклад вдалої спроби створення цифрового освітнього середовища? - Які існують нестандартні методи, прийоми, їх інтеграція з використанням онлайн-сервісів при вивченні української мови та літератури? - Як критично оцінити достовірність, надійність та навчальну ефективність електронних ресурсів? - Як розуміти принципи академічної доброчесності  за застосування цифрових ресурсів в освітньому процесі?- Як доречно використовувати ІКТ? - Як провести повноцінний урок дистанційно? - Як підтримати учнів та допомогти їм опанувати пізнавальну частину? - Як дозувати навчальне навантаження під час онлайн-уроків? - Які онлайн-ресурси використати, щоб здобувачі освіти добре засвоїли матеріал? - Як розставити пріоритети та здійснити психологічну підтримку? - Які застосунки допоможуть здійснити зворотний зв'язок?  
 
Як бачимо, багато запитань, які потребують відповіді сьогодні,  і на які намагались відповісти доповідачі у своїх виступах, адже прийоми, методи і форми, які  вони  запропонували для використання в роботі мультимедійних технологій,  виключають сухий академізм, сприяють активному співробітництву, вільній творчості, самоактуалізації та самореалізації учнів,  актуалізують їхні знання, допомагають створити ситуацію успіху, інтриги, відкриття, здивування, «прозріння», змотивувати до активної діяльності. 
 
Учителі української мови та літератури шкіл Одещини вже мають індивідуальний досвід у нових методичних підходах щодо використання медіаресурсів: про це свідчать численні матеріали на ресурсах «На урок», «Всеосвіта» тощо. Наші колеги  навчають учнів/учениць креативно мислити, повніше й точніше висловлювати власні думки, проявляти індивідуальні можливості, долати певні труднощі в навчальній діяльності, самостійно формулювати запитання, розв’язувати завдання  та вибудовувати творчий процес з орієнтацією на вирішення актуальних життєвих завдань. А це і є найважливіші сходинки до формування життєвих компетентностей особистості.
 
Залучення вчителів – україністів (і не тільки) до цього цікавого процесу набирає обертів і потребує як «дорожньої карти» ( це забезпечує система численних онлайн-курсів на різноманітних ресурсах МОНУ), так і практичних порад.
 
Усі ці матеріали подавались з авторськими презентаціями виступаючих. 
 
Свінтковська Світлана Андріївна, завідувачка сектору української мови та літератури, зарубіжної літератури кафедри методики викладання і змісту освіти Академії довела учасникам/учасницям  семінару до відома методичні рекомендації МОН України щодо завершення 2021/2022 н.р. відповідно до наказу МОН України від 1 квітня 2022 р. №290, зокрема, про підсумкове оцінювання, семестрове та річне; про державну підсумкову атестацію учнів базової загальної середньої освіти. Було наголошено про безпеку дітей, про можливість доступу їх до дистанційного навчання. Керівники  закладів освіти та вчителі мають всіляко сприяти учням у здобутті освіти. Надано рекомендації психологів щодо  організації дистанційного навчання під час воєнного стану.  Роз’яснено зміст, структуру й оцінювання блоку національного мультипредметного тестування з української мови Українського центру оцінювання якості освіти. Зазначено, що зміст завдань блоку НМТ з української мови буде відповідати чинній програмі ЗНО з української мови. 
        
 Відбулася презентація підручника  НУШ «Українська мова» 5 клас підручник з навчанням молдовською мовою (з аудіосупроводом) (автори Свінтковська С.А., Михайловська Н.А., Левинська М.В., Мельниченко Т.М.) для використання у навчальному процесі у 2022/2023 н.р., який отримав гриф МОН України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 р. №140). 
 
Семінар забезпечив зворотний зв'язок. Учасники/учасниці ставили запитання відповідно до теми і мали вичерпні відповіді на них.
 
Спільними зусиллями на освітянській ниві наближаємо нашу перемогу!
«Дай, Боже, нам любити Україну
  понад усе сьогодні – маючи, 
  щоб не довелося потім гірко любити – 
  втративши.
  Настав час великого вибору:
  або єдність і перемога та шлях
  до світла,
  або поразка, ганьба і знову 
  довга дорога до волі»
                     В’ячеслав Чорновіл

 

--