Відділ інвестицій, маркетингу та моніторингу

 

     Відділ  інвестицій, маркетингу та моніторингу академії є структурним  підрозділом КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської  обласної ради», через який здійснюється планування, організація та удосконалення форм і методів роботи в академії, координація роботи з  підрозділів закладу  з питань інвестицій, маркетингу та моніторингу.

 

     Мета діяльності відділу:  реалізація вимог Статуту академії, участь у плануванні та організації управління освітнім процесом, ведення обліку, аналізу та звітності з питань моніторингу, маркетингу та інвестицій в роботі академії. 

 

Основні завдання  та функції діяльності відділу:

 

 • Запровадження систем моніторингу, маркетингу та залучення інвестицій в освітню діяльність академії.
 • Аналіз спектра груп курсової перепідготовки педагогічних працівників в академії, подання пропозицій щодо його розвитку.
  • Участь в організації розроблення та реалізації спільних освітніх програм, розробленні проектів нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів академії  із питань маркетингу, моніторингу  та інвестицій.
  • Аналіз стану  науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідно до  договорів про надання освітніх послуг та співпрацю.
 • Оперативна допомога в координації  діяльності кафедр, відділів, лабораторій, центрів та інших структурних підрозділів академії щодо організації  навчання, курсової перепідготовки працівників закладів та установ освіти.
 • Внесення пропозицій щодо розгляду ректором та вченою радою академії питань, пов’язаних з організацією і проведенням навчального процесу, організації необхідного моніторингу і аналізу, підготовка відповідних узагальнених матеріалів і проектів, ухвал та рекомендацій з питань моніторингу, маркетингу та інвестицій.
 • Контроль та моніторинг:
 • за організацією освітнього простору Нової української школи;
 • за оформленням звітів курсової підготовки та обліком роботи    

    тренерів-педагогів Нової української школи;

 • здійснення контролю за діяльністю тренерів-педагогів Нової

    української школи. Звіт, аналіз та узагальнення матеріалів.

 • Участь в маркетингової діяльності академії.

 

 

Функціонально відділ інвестицій, маркетингу та моніторингу академії підпорядковується ректору академії. Створюється, реорганізовується та ліквідується за рішенням вченої ради  академії за поданням ректора.

 

    Контакти відділу інвестицій, маркетингу та моніторингу:

                Контактний телефон : (048) 770-34-60,  (094) 995-74-60

                Е-mail: [email protected]