Відділ інвестицій, маркетингу та моніторингу

 

 

 

 

Завідувач відділу Шупарський Валерій Стеапнович

 

 

 

 

 

Пустовалова Світлана Володимирівна, методист відділу

 

 

 

 

 

 

Тулба Тетяна Іванівна, методист відділу

 

 

 

 

 

Буюклі Людмила Арсентіївна, методист відділу

 

 

 

 

 

Ганжий Вікторія Юріївна, лаборант відділу


 

 

 

 

Основні завдання відділу

 

 

1. Реалізація концепції освітньої діяльності академії.

2. Запровадження систем моніторингу, маркетингу та залучення інвестицій у освітню діяльність академії.

3. Аналіз спектра груп курсової перепідготовки педагогічних працівників в академії, подання пропозицій щодо його розвитку.

4. Участь в організації розроблення та реалізації спільних освітніх програм, розробленні проектів нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів академії із питань маркетингу, моніторингу та інвестицій.

5. Аналіз стану науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідно до заключених договорів про надання освітніх послуг.

6. Інформування завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з питань інвестиційної діяльності, маркетингу, моніторингу.

7. Упровадження в навчальний процес рішень методичної ради та рішень вченої ради академії з питань маркетингу, моніторингу та інвестицій.

8. Узагальнення та аналіз матеріалів про якість освітніх послуг академії.

9. Сприяння забезпеченню належного рівня навчального процесу в академії, здійснення заходів, спрямованих на підготовку, перепідготовку фахівців відповідно до державних стандартів освіти.

10. Оперативна допомога в координації діяльності кафедр, відділів, лабораторій, центрів та інших структурних підрозділів академії щодо організації  навчання, курсової перепідготовки працівників закладів та установ освіти.

11. Внесення пропозицій щодо розгляду ректором та вченою радою академії питань, пов’язаних з організацією і проведенням навчального процесу, організації необхідного моніторингу і аналізу, підготовка відповідних узагальнених матеріалів і проектів, ухвал та рекомендацій з питань моніторингу, маркетингу і інвестицій.

12. Підготовка даних і обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення організації та удосконалення навчального процесу відповідно перспективних планів роботи  академії.

13. Розробка проектів нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань моніторингу, маркетингу і інвестиційної діяльності.

14. Підготовка необхідних даних при відпрацюванні показників діяльності академії.

15. Підготовка відповідей на листи та запити стосовно питань моніторингу, маркетингу і інвестиційної діяльності.