Публічна інформація

 

 

 

Інформація про нормативно-правові засади діяльності

 

 

Статут

Реєстраційні документи

Звіт ректора:

Колективний договір 

Ліцензування і акредитація

Положення

Інструкції

 

 

 

 

Згідно статті 79 п. 4 Закону України "Про вищу освіту", який набув чинності 06.09.2014 висвітлено наступну інформацію:

 1. Кошторис на 2019 рік

 2. План використання бюджетних коштів на 2019 рік

 3. План асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік

 4. Помісячний план використання бюджетних коштів на 2019 рік

 5. Баланс (форма №1) на 1 січня 2019 року

 6. Звіт про результати фінансові результати за 2018 рік

 7. Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

 8. Звіт про власний капітал за 2018 рік

 9. Реєстр звітів про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік

 10. Штатний розпис на поточний рік (01.01.2019 року)

 11. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 2018 рік

 12. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2018 рік

 13. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д) за 2018 рік

 14. Звіт про надходження і використання коштів (форма №4-4д)

 15. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д. загальний фонд)

 16. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д. спціальний фонд)

 17. Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма №7д.1)