Ліцензії МОН

 

Ліцензія на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти

 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

 

Ліцензії на підготовку здобувачів вищої освіти (магістрів, докторів філософії), підвищення кваліфікації за спеціальністю (011) Освітні, педагогічні науки 

 

Наказ про ліцензування освітньої діяльності другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ №975-л)

​          

Додаток до наказу про ліцензування освітньої діяльності другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ №975-л) 

 

Наказ про ліцензування освітньої діяльності третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (Наказ №1015-л) 

 

Додаток до наказу про ліцензування освітньої діяльності третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (Наказ №1015-л) 

 

Наказ про ліцензування освітньої діяльності  (Наказ №1020-л)

​          

Додаток до наказу про ліцензування освітньої діяльності  (Наказ від 26.12.2019  №1020-л) 

 

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Академії (2020/2021н.р.)

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Академії (2021/2022н.р.)