Кафедра дошкільної та початкової освіти

 

Офіційний сайт кафедри

 

 

Кафедра дошкільної та початкової освіти – це сучасний відкритий освітній простір, який має довіру педагогів та створює перспективу інноваційних змін в системі дошкільної та початкової освіти.

 

Метою діяльності кафедри є забезпечення безперервності та ефективності підвищення кваліфікації керівників, вихователів та методистів закладів дошкільної освіти, вчителів початкової школи; психолого-педагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагогічних працівників.

 

В своїй діяльності кафедра сповідує принципи:

- науковості,

- саморозвитку,

- гуманізму,

демократизму,

- наступності,

- персональної і колективної відповідальності,

- інклюзивності,

- колегіальності та прозорості обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

 

Структура кафедри

Структурними підрозділами кафедри є дві науково-методичні лабораторії:

  • НМЛ дошкільної освіти;
  • НМЛ початкової освіти.

 

Науково-методична тема кафедри дошкільної та початкової освіти:

«Шляхи розвитку інноваційності як ключової компетентності педагога дошкільної та початкової освіти»

Основні напрямки діяльності кафедри дошкільної та початкової освіти:

  • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів, що регламентують діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти;
  • сприяння впровадженню кращого світового освітнього досвіду, сучасних моделей безперервної освіти, що забезпечують професійний та особистісний розвиток педагогічних працівників;
  • проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних і науково-методичних проблем за профілем кафедри;
  • науково-методичний супровід впровадження інновацій в навчальних закладах регіону, підтримка інноваційної діяльності педагогів;
  • активізація та розвиток інноваційності педагога дошкільної та початкової школи, формування інноваційної спрямованості, інноваційної компетентності, інноваційної креативності педагогів.
  • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів, наставництво та допомога викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною та професійною майстерністю.

 

 

 

Склад кафедри

Кафедра дошкільної та початкової освіти
  Кузнєцова   Оксана    Володимирівна ,   кандидат психологічних наук, доцент,  завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти

На різних етапах професійного розвитку працювала вчителем початкових класів, практичним психологом та викладачем в Одеському педагогічному училищі, доцентом кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Автор багатьох публікацій з проблем адаптивності та інноваційності особистості, має 2 монографії (у співавторстві), 5 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір, кілька навчально-методичних посібників, що мають гриф МОН України.

Працює над докторською дисертацією з теми «Психологія становлення інноваційної особистості». Теоретико-методологічну розробку та емпіричне дослідження з проблеми поєднує з практичним впровадженням моделей розвитку людського капіталу як чиннику дифузії інновацій.

Трунова Валентина Андріївна, кандидат педагогічних наук, професор

Валентина Андріївна Трунова  закінчила  Ізмаїльський  державний педагогічний інститут та Одеський  державний університет  імені І. Мечникова (філологічний факультет).

Має педагогічний стаж понад 40 років,  звання „Відмінник народної освіти”, „Відмінник  освіти України”, нагороджена медаллю „Ветеран праці”, має багато грамот Міністерства освіти та науки України.

Валентина Андріївна здійснює багаторічну наукову діяльність. Із-під її пера вийшло понад 147 наукових праць різної проблематики (понад 450 друкованих аркушів).

Вона висвітлює питання розвитку мовлення  школярів (монографія „Розвиток  мовлення молодших школярів в умовах білінгвізму”), опікується проблемою навчання каліграфії  студентів педагогічних факультетів (посібник „Каліграфія: програма та методичні рекомендації”)  та  учнів початкової школи (посібник „Вчимося правильно писати”, „Зошит для формування навички письма” 2 клас).

Великим доробком є робота  над проблемою методики позакласного читання. Світ  побачили її основні посібники для освітян: „Методика позакласного читання”, 1 част. (1-2 класи);  2 част. (3-4 класи); навчальні посібники з позакласного читання для 1-4 класів: україномовних („Чарівний дзвіночок”), російськомовних   („Волшебный звоночек”).

Трунова В.А. керує дисертаційними  дослідженнями. Аспіранти та студенти завжди згадують свого педагога з гордістю, радістю і теплом. А слухачі  курсів підвищення кваліфікації гордо вимовляють кожний раз  три простих слова – „Це мій учитель!” і проводжають її після лекції стоячи під аплодисменти. 

  Нечитайло Інна Іванівна, старший викладач  

Має досвід роботи провідного, головного спеціаліста,  завідувача науково-методичної лабораторії профорієнтації та психолого-педагогічної підтримки учнівської молоді Обласного науково-методичного Центру освітніх та комп’ютерно-інформаційних технологій; науковим кореспондентом АПН України при ПНЦ; викладача кафедри педагогіки та психології з 2008 року,  методиста центру освітніх та комунікаційних технологій  Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. На сьогодні розробляє проблему психолого-педагогічного підходу до сенсорного розвитку дітей дошкільного віку.

 Скрипник Віра Валентинівна, старший викладач кафедри, викладач-тьютор, член ВГО «Асоціації працівників дошкільної освіти»

Більше 12 років пропрацювала вихователем у дошкільних навчальних закладах м.Одеси. З 2003 року працює в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.

Пріоритетом в роботі є питання підвищення професійної компетентності  вихователів, вихователів-методистів та директорів закладів дошкільної освіти, а саме: сенсорно-пізнавальна діяльність в дошкільному закладі; духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях; створення розвивального середовища та використання програмного забезпечення в ЗДО; впровадження новітніх педагогічних технологій; використання інформаційно-комунікативних технологій в закладах дошкільної освіти, дистанційна форма навчання для дорослих.

Автор публікацій статей з методичними рекомендацій  в роботі педагогів ЗДО та з дистанційної форми навчання, співавтор програми з духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях, методичних посібників, що мають Гриф МОН України.

 Шапірова Наталя Прокопівна, старший викладач

З 2000 року працює в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів як методист науково-методичної лабораторії природничих дисциплін, а з 2011 – як старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій. Професійним пріоритетом є питання інтеграції природничих знань в освітній простір початкової школи та наступності на пропедевтичному етапі природничої освіти, впровадження новітніх технологій в практику навчання педагогічних працівників в системі підвищення кваліфікації на основі створення умов для активного та ефективного професійного спілкування слухачів курсів, відкритості та взаємонавчання.  Як тренер НУШ взяла участь у підготовці вчителів початкових класів пілотних шкіл та тренерів, які готували вчителів 1 класу на місцях. Має сертифікати проходження Онлайн-курсу для вчителів початкової школи на платформі EdEra та тренінгу з питань впровадження критичного мислення в початковій школі.

 Гарачук Тетяна Володимирівна, старший викладач

На різних етапах професійної діяльності працювала вчителем англійської мови (2008 р.); лаборантом, викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2008-2018 р. р.); заступником директора ПЗНЗ «Школа Інвентор Скул» (м. Київ) (2018-2019 р. р.). У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Підготовка підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними учнями». Пройшла стажування в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ−ІV рівня акредитації» (2015 р.). Є автором 2 монографій, ряду посібників, статей та тез доповідей на конференціях і семінарах різного рівня. Працює над проблемою впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес Нової української школи.

лаборант, вакансія

 

Науково-методична лабораторія дошкільної освіти
 Паламарчук Ірина Вячеславівна,  завідувач науково-методичної лабораторії дошкільної освіти

Має досвід роботи вихователя закладів дошкільної освіти (1995-2004), методиста ЗДО (2005-2016), завідувача ЗДО (2017-2018).

В методичній роботі зосереджує увагу на розробці питання забезпечення соціалізації дитини засобами арт-технологій,  на проблемі розвитку особистості  вихователя як суб’єкту безперервної освіти, пошуку шляхів підвищення наукового й загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності. Активно використовує сучасні форми і методи роботи з педагогічним колективом, творчо підходить до впровадження в роботу нових технологій, перспективного педагогічного досвіду. Є автором статті «Вчимося налагоджувати взаємини» в журналі «Дитячий садок. Управління» (2017), "Аналіз освітніх потреб вихователів ЗДО" (2019), співавтором посібника "Методичні рекомендації щодо планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі за Базовою програмою "Я у Світі"" (2010). Надає практичну та методичну допомогу вихователям, методистам дошкільних навчальних закладів, працівникам РМК (ММК) з питань дошкільної освіти для підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності, розвитку творчої ініціативи, самовдосконалення.

 Трофименко Ольга Анатоліївна, методист науково-методичної лабораторії дошкільної освіти

Має досвід роботи консультанта обласного спеціалізованого закладу «Телефон довіри» (м. Миколаїв), педагога-організатора, вчителя російської мови та зарубіжної літератури. В період з 2014 р. по 2019 р. працювала вихователем закладу дошкільної освіти.  З 2019 року – аспірантка кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського  національного університету ім. К.Д. Ушинського. У центрі професійних інтересів  - питання розвитку емоційного інтелекту дитини. 

Науково-методична лабораторія початкової освіти
Кравець Наталія Юріївна, завідувач науково-методичної лабораторії початкової освіти
Працює в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів з 2005 року, з 2013 року - на посаді завідувача науково-методичної лабораторії дошкільної та початкової освіти. Актуальним завданням роботи Наталії Юріївни є науково-методичний супровід впровадження Нової української школи в Одеському регіоні, популяризація її концептуально-методологічних засад; організація різних форм методичної роботи, які сприяють оволодінню новітніми практиками та підвищенню педагогічної майстерності вчителів початкових класів; координація діяльності районних та міських методичних кабінетів області з питань початкової освіти. Бере активну участь у Всеукраїнських та міжнародних проектах, семінарах, конференціях.
 Хоменко Олена Анатоліївна, методист науково-методичної лабораторії  початкової освіти

 

Розпочала трудову діяльність у 1977 як старша піонервожата в середній школі № 79. Продовжила працювати учителем початкових класів ЗОШ № 79 (1980-1990), методистом Іллічівського районного методичного кабінету (1990-1992),  заступником директора з навчально-виховної роботи Одеської загальноосвітньої школи № 1 (1992 – 2005). З 2006 - методист науково-методичної лабораторії дошкільної та початкової освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

Вакансія - методист науково-методичної лабораторії початкової освіти