Вибіркові дисципліни для магістратури

                                                                Педагогіка середньої освіти

 

п/п

Дисципліна

Семестр

Підсумковий контроль

Викладач

1.

Історія педагогіки і освіти

І

залік

доц. Кузнєцова Н.В.

2.

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності

І

залік

доц. Янчук Н.Д.

3.

Евалюація в освіті

ІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

4.

Культура спілкування (англ)

ІІ

залік

ст. викл. Рищак Н.І.

5.

Педагогічна майстерність

ІІ

залік

доц. Кузнєцова Н.В.

6.

Методика виховної роботи

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

7.

Психолого-педагогічні аспекти лідерства

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

8.

Забезпечення якості освіти

ІІ

залік

ст. викл. Воронова С.В.

9.

Запобігання та профілактика девіантної поведінки

ІІІ

залік

ст. викл. Белоусова Р.В.

10.

Технології розробки та реалізації соціально-педагогічних проєктів

ІІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

11.

Цифрові технології в освіті

ІІІ

залік

ст. викл. Колесова О.А.

12.

Тренінгові технології в навчанні і вихованні

ІІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

 

 

                               Освітній менеджмент у педагогічних системах

 

п/п

Дисципліна

Семестр

Підсумковий контроль

Викладач

1.

Історія педагогіки і освіти

І

залік

доц. Кузнєцова Н.В.

2.

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності

І

залік

доц. Янчук Н.Д.

3.

Евалюація в освіті

ІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

4.

Культура спілкування (англ)

ІІ

залік

ст. викл. Рищак Н.І.

5.

Історія менеджменту

ІІ

залік

проф. Костенко Р.В.

6.

Психологія управлінського спілкування

ІІ

залік

доц. Кузнєцова О.В.

7.

Психолого-педагогічні аспекти лідерства

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

8.

Забезпечення якості освіти

ІІ

залік

ст. викл. Воронова С.В.

9.

Управління освітніми проєктами

ІІІ

залік

Проф. Костенко Р.В.

10.

Технології розробки та реалізації соціально-педагогічних проєктів

ІІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

11.

Основи підприємництва в галузі освіти

ІІІ

залік

проф. Костенко Р.В.

12.

Управління конфліктами

ІІІ

залік

доц. Кузнєцова О.В.

 

 

                                                      Педагогіка вищої школи

 

п/п

Дисципліна

Семестр

Підсумковий контроль

Викладач

1.

Історія педагогіки і освіти

І

залік

доц. Кузнєцова Н.В.

2.

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності вищої школи

І

залік

доц. Янчук Н.Д.

3.

Евалюація в освіті

ІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

4.

Культура спілкування (англ)

ІІ

залік

ст. викл. Рищак Н.І.

5.

Освітні вимірювання

ІІ

залік

ст. викл. Кисельова О.І.

6.

Інтелектуальна власність

ІІ

залік

доц. Янчук Н.Д.

7.

Психолого-педагогічні аспекти лідерства

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

8.

Забезпечення якості вищої освіти

ІІ

залік

ст. викл. Воронова С.В.

9.

Організація науково-дослідної роботи зі студентами

ІІІ

залік

ст. викл. Кисельова О.І.

10.

Цифрові технології в освіті

ІІІ

залік

ст. викл. Колесова О.А.

11.

Актуальні проблеми соціалізації студентської молоді

ІІІ

залік

проф. Букач М.М..

12.

Соціально-педагогічна робота у закладах вищої освіти

ІІІ

залік

проф. Букач М.М.