Навчальні програми

 


 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗДОБУТТЯ УЧНЯМИ 5-11(12) КЛАСІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОЇ СУБВЕНЦІЇ НА 2021 РІК

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (56 год.)

 

РЕСУРСИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ (56 год.)

 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОНОВЛЕНОГО ЗМІСТУ ОСВІТИ (56 год.)

 

ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ (30 год.)

 

ГНУЧКІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ (30 год.)

 

ІНСТРУМЕНТИ ПРОЄКТУВАННЯ У ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (30 год.)

 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ (30 год.)

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ПЕДАГОГА (30 год.)

 

ДИЗАЙН ОСВІТИ (30 год.)

 

САМООСВІТА УЧИТЕЛЯ: МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ (15 год.)

 

ПРОЄКТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ЦІННОСТІ, РИЗИКИ, ШАНСИ (15 год.)

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ: ВПЛІТАЄМО «ІНТЕГРАТИВНІ НИТКИ» (15 год.)

 

МОДЕЛЮВАННЯ УСПІШНОГО УРОКУ: ТЕХНОЛОГІЯ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ (15 год.)

 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ, СЕРВІСІВ ТА ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ (15 год.)

 

 

 


   

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ«ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:

ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІУ ВИМІРІ НОВИХ ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ» на 2021 рік


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА  МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «MОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ ВИХОВАНЦЯ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОЄКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ТА ЦІННІСНИЙ СКЛАДОВІ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОЄКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ТА ЦІННІСНИЙ СКЛАДОВІ» на 2021 рік

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗБУДОВА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Розвиток вокально-хорових навичок вихованців закладу позашкільної освіти» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Cучасні та традиційні форми викладання хореографічних дисциплін» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ГНУЧКІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ШКІЛЬНІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методичні складові формування світоглядного розуміння природи Землі засобами географічної освіти» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАВДАНЬ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МЕТОДИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ВИКЛАДАННІ ГЕОМЕТРІЇ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ФОРМУВАЛЬНІ ДИДАКТИЧНІ КОМПЛЕКСИ У ВИКЛАДАННІ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Шкільний курс географії: оновлення змісту економічної географії» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»

на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНСТРУМЕНТИ ПРОЄКТУВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МИСТЕЦЬКИХДИСЦИПЛІН ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Етнодизайн та образотворчі технології в новому освітньому просторі» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методичні аспекти живописно-графічного образотворення» на 2021

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИВАЄМО ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА»

на 2021 рік


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ»на 2021 рік


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУЗ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ, ПРИРОДОЗНАВСТВА» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Використання спеціальних комп’ютерних програм: ISIS Draw, ChemSketch, Avogadro, EguPixy, Math Type для створення навчального контенту з хімії» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОЄКТИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ»

на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КАРТИНУ СВІТУ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «НАСТУПНІСТЬ ЗМІСТУ КУРСІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «HЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РОЗВʼЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ»

на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Нестандартні та ускладнені задачі з хімії: методика розв’язування та складання» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СТВОРЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ  З ФІЗИКИ: МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: СТВОРЮЄМО ІНТЕРАКТИВНІ ТЕСТИ З ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ, ПРИРОДОЗНАВСТВА НА ОН-ЛАЙН ПЛАТФОРМАХ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ШКІЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ: ОНОВЛЕНІ КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ» на 2021 рік


НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇn«ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА НЕСТАНДАРТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС У СУСПІЛЬНОМУ І МИСТЕЦЬКОМУ КОНТЕКСТАХ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  У  ВИМІРІ  ОСВІТНІХ  РЕАЛІЙ» на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО, НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА»

НА 2021 РІК

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ  МОЛДОВСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ  РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК ключових та предметних  КОМПЕТЕНТНОСТей учнів при вивченні УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ» на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙНА УРОКАХ БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  ТА ЛІТЕРАТУРИ  В  УМОВАХ  ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН  В  ОСВІТІ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Лінгвокраїнознавчий аспект при вивченні французької мови»

на 2021 рік


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МЕТОДИКА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» (ВЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ  У  3-4 КЛАСАХ) на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» (ВЧИТЕЛІ НІМЕЦЬКОЇ  МОВИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ  У  3-4 КЛАСАХна 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Педагогічний інструментарій викладання французької мови»

на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНО – ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Розвиток рефлексивних компетентностей учителів німецької мови» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЯ CLIL ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Асистент вихователя у групі з інклюзивною формою навчання: стартові позиції» на 2021 рік


Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Асистент вихователя у групі з інклюзивною формою навчання: стартові позиції» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Асистент вчителя в класі з інклюзивною формою навчання: стартові позиції» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Асистент вчителя в класі з інклюзивною формою навчання: стартові позиції» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ВІД «ЧОМУ» ДО «ЯК» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ВІД «ЧОМУ» ДО «ЯК» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Індивідуальна програма розвитку дитини з ООП у закладі загальної середньої освіти» на 2021 рік


Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Індивідуальна програма розвитку дитини з ООП у закладі загальної середньої освіти» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Індивідуальна програма розвитку дитини з ООП у закладі дошкільної освіти» на 2021 рік


Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Індивідуальна програма розвитку дитини з ООП у закладі дошкільної освіти» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Проєктування педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Проєктування педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Організація інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти»

на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Організація інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти»

на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ» на 2021 рік


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Індивідуальна освітня траєкторія дитини з особливими освітніми потребами» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК У ПРАКТИЦІ ЛОГОПЕДА»

на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «МАРШРУТ ПЕРЕХОДУ З ПРОГРАМИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗДО» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «МЕТОДИКИ СПІВПРАЦІ ЛОГОПЕДА З БАТЬКАМИ ТА ПЕДАГОГАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗНМ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Індивідуальна освітня траєкторія дитини з особливими освітніми потребами» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «МАРШРУТ ПЕРЕХОДУ З ПРОГРАМИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗДО» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОРПОРАТИВНИХ курсів підвищення кваліфікації «ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК У ПРАКТИЦІ ЛОГОПЕДА» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «МЕТОДИКИ СПІВПРАЦІ ЛОГОПЕДА З БАТЬКАМИ ТА ПЕДАГОГАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ» на 2021 рік

 

НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Розвиток сенсорно-пізнавальної та логіко-математичної компетентності дитини» на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Використання сервісу LearningApps у початковій школі»

на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Основи робототехніки LEGO Mindstorms EV3 у початковій школі»

на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Softskills: навички успіху вихователя» на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Алгоритми наступності: «must have» вихователя» на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації  «Ігрові технології у роботі вихователя групи продовженого дня»

на 2021 рік


Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Індивідуальний та диференційований підхід у роботіз дітьми дошкільного віку» на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Інноваційні педагогічні технології у дошкільній освіті: теорія і практика»

на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Інноваційні технології у методиці навчання читання у початковій школі» на 2021 рік


Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Особливості викладання інтегрованого курсу «Українська мова»

на 2021 рік


Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Інтерактивне навчання дошкільників:інструменти та умови реалізації»на 2021 рік


Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Розвиток методичної компетентності вчителів початкової школи (освітня галузь «Математична»)» на 2021 рік

 

НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Навчання через гру» (ЗДО) на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Навчання через гру» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Онлайн освіта: лайфхаки для вихователів» на 2021 рік

 

НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Освітні блоги: інструменти створення та технології використання

у роботі вчителя» на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Основи робототехніки LEGO WeDo 2.0 в початковій школі» на 2021 рік


 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Розвиток професійної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти» на 2021 рік

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Сенсорна інтеграція в освітньому просторі ЗДО» на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації  «Технології організації і проведення уроків з письма, фонетики, граматики та правопису в початковій школі» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Управління закладом дошкільної освіти на сучасному етапі» на 2021 рік


Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Формувальне оцінювання у початковій школі» на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Формування математичної компетентності учнів початкової школи»

на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Цифрові інструменти в освітньому процесі початкової школи»

на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі» на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Педагогічні технології – «must have» дидактичної шафи вчителя»

на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Softskills для педагога: розвиваємо гнучкі навички» на 2021 рік


Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «АКТИВНІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ:

ІНСТРУМЕНТИ СПІВУЧАСТІ» на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «БІБЛІОТЕКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК РЕЗЕРВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО І ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ» на 2021 рік

 

НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «БІБЛІОТЕКА ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ» на 2021 рік


НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗЗСО: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД» на 2021 рік

 

НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ РЕСУРС ЕВАЛЮАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ШКОЛОЮ»

на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВОВ КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ЗМІН»

на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «КОМПЛЕКСНА БЕЗПЕКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ» на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІН» на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Моделювання освітнього середовища закладу освіти» на 2021 рік


Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Організація  освітнього процесу в спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах» на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: СУЧАСНИЙ ФОРМАТ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ» на 2021 рік

 

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації «Підвищення фахової кваліфікації вихователів спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху» на 2021 рік

 

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації «Підвищення фахової кваліфікації сурдопедагогів, вчителів з розвитку слухового сприймання та формування вимови у дітей з порушеним слухом » на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Підвищення  фахової кваліфікації педагогічних працівників, які  працюють з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку» на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «ПРОЄКТУВАННЯ ВНУТРІШКІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ»

на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «САМООЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Сучасні аспекти організації та планування роботи вихователя »

на 2021 рік

 

Навчальна ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «ТЕХНОЛОГІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «УПРАВЛІННЯ ІНКЛЮЗИВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА» на 2021 рік

 

Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: МОДЕЛЮЄМО РАЗОМ» на 2021 рік

 

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Формування базової  культури особистості в закладах інституційного догляду та виховання» на 2021 рік


 

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2020 рік